Hakkında

İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olarak faaliyet gösteren Projeler Ofisi, dış kaynaklı ya da Üniversite tarafından desteklenen araştırma ve proje başvurularının sözleşme müzakere süreçleri, proje yürütme ve  raporlama süreçlerini yürütür. Projeler Ofisi’nin görev alanına giren konular ve sorumluluklar “Projeler Ofisi Çalışma Usulleri Yönergesi” ile düzenlenmiştir.