Program Hakkında

İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile Köln Üniversitesi Hukuk Fakültesi Almanya ve Türkiye’de ortaklaşa yürütülecek bir yüksek lisans programı oluşturmak amacıyla işbirliğine giderek “Türk-Alman Ekonomi Hukuku Yüksek Lisans Programı” adı altında Türkçe ve Almanca dilinde yürütülen ilk ortak diplomalı hukuk yüksek lisans programını kurmuştur. 2010 yılından bu yana öğrenci kabul eden bu program, 2009 yılında Almanya’da akredite edilmiş ve Türkiye’de Yüksek Öğretim Kurumu tarafından onaylanmıştır.

İki ülkede eğitim görülmesi düşüncesi üzerine kurulu bu Yüksek Lisans Programı’nın temel amacı Türk ve Alman Ekonomi Hukuku alanlarında uzmanlaşma sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda Program’da dört farklı yoğunlaşma alanı sunulmaktadır: Şirketler Hukuku, Sermaye Piyasası ve Tüketici Hukuku, Rekabet ve Fikri Mülkiyet Hukuku ile Uluslararası Ticaret Hukuku. Katılımcılarımız bu yoğunlaşma alanlarında seçtikleri dersler sayesinde Türk ve Alman hukuklarını ve ayrıca bunların Avrupa Birliği ekonomi hukuku ile bağlantılarını öğrenme olanağını elde etmektedir. Bu amaçla; Program’da her iki hukuk düzeninin ilgili dalları karşılaştırmalı olarak incelenmekte, bunlara ait farklılık ve benzerlikler tespit edilmekte ve Avrupa Birliği müktesebatının bu iki hukuk düzeni üzerindeki etkileri araştırma konusu yapılmaktadır.

Türk-Alman Hukuku ile uğraşan hukuk uygulamacılarına analitik becerilerin kazandırılması da programın temel amaçlarındandır. Örneğin “Yöntemler ve Teknikler“ adlı zorunlu ders paketi içinde uluslararası ihtilafların çözümünde ihtiyaç duyulan özel yeteneklerin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Yanı sıra, uygulamaya yönelik sözleşme kurma, alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri, hitabet yeteneğinin geliştirilmesi gibi derslere de yer verilmektedir. Ayrıca işletme ve iktisat alanında temel bilgilerin aktarılmasına yönelik dersler ile staj zorunluluğu sayesinde uygulama ile gerekli bağlar kurulmaktadır. Bitirme projesinin konusu ise stajla bağlantılı olarak seçilebilmektedir. Bu sayede katılımcılar uygulamadaki sorunları dikkate alan bir proje hazırlayabilmektedir.

Türk-Alman Ekonomi Hukuku Yüksek Lisans Programı’nın iki akademik yarıyılda tamamlanması öngörülmüştür. Öğrenim güz yarıyılında Köln Üniversitesi’nde başlamakta ve bahar yarıyılında İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde devam etmektedir. Programın iki ülkede birlikte yürütülmesi sayesinde, katılımcılar her iki ülkenin öğrenim hayatının ve sosyal yaşamının bir parçası olma deneyimini yaşamaktadır.

Uluslararası yönü, çift dilli karakteri ve sunduğu yoğun eğitim ile katılımcıların Türk, Alman ve Avrupa ekonomi hukukunda uzmanlaşmaları sağlanmaktadır. Bu sayede avukat veya hukuk danışmanı olarak sınır aşan alanda mesleki faaliyetler icra etmek isteyen ya da uluslararası kuruluşlarda kariyer hedefleyen katılımcılar için mükemmel bir eğitim sunulmaktadır.

Türk-Alman Ekonomi Hukuku Yüksek Lisans Programı’nın kurucu direktörleri Prof. Dr. Heinz-Peter Mansel (Köln Üniversitesi) ve Prof. Dr. Yeşim M. Atamer (İstanbul Bilgi Üniversitesi)’dir. 1 Ekim 2015 tarihi itibarıyla ise İstanbul Bilgi Üniversitesi adına Dr. Öğr. Üyesi Nilgün Başalp Yıldırım direktörlük görevini üstlenmiştir.

Programın tanıtım videosu için tıklayınız.

Türk-Alman Ekonomi Hukuku Yüksek Lisans Programı'nı tanıtan Köln Üniversitesi internet sayfası için tıklayınız .

haberler, duyurular


etkinlikler