2014-2015 Ernst Reuter Akademik Yılı

1889’da doğan ve Münih ve Münster üniversitelerinde tarih, coğrafya, iktisat öğrenimi gören Reuter, I. Dünya Savaşı’nda Ruslara esir düşmüş, dönüşünde bir süre Komünist Parti’de çalışmış, sonra Alman Sosyal Demokrat Partisine geçmiştir. Hitler iktidara geldiğinde Magdeburg belediye başkanlığını sürdürmekteydi. 1935’te ülkesinden ayrılmak zorunda kalmıştır. Önce bir süre İngiltere’de yaşamış ardından 1939 yılında Türkiye’ye gelmiştir. 1939-1945 yılları arasında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde şehircilik dersleri verdi. Bu arada Türkçe kitapları yayımlandı: Komün Bilgisi-Şehirciliğe Giriş (1940), Belediyeler Bankası (1943), Belediye Maliyesi (1945, Necmettin Ergin ile birlikte), Mesken Meselesinin Hal Çareleri (1946). 1946’da Berlin’e dönen Reuter, 1948’de Berlin ikiye bölününce Batı Berlin belediye başkanı oldu. Bu görevini 1953 yılındaki ölümüne kadar sürdürdü. Reuter ayrıca 1951-1953 yılları arasında Alman Kent Meclisleri başkanlığını üstlenmiştir.

2014-2015 Ernst Reuter Akademik Yılı katılımcıları:

Nesrin Bektaş, Cansu Türemen, Şerife Şimşek, Cüneyt Sali, Mutia Durur, Esra Baki, Gözde Yurtsever, Meral Akçakoca, Filiz Yıldırım, Pembe Mamacı, Esra Öztürk