2015-2016 Ünal Tekinalp Akademik Yılı

Prof. Dr. Ünal Tekinalp4 Ekim 1935’de Elazığ’da doğmuştur. Lise öğretmeni rahmetli M. Talha Tekinalp ile Hatice Tekinalp’in oğludur. İlköğrenimini İzmir’de Sakarya İlkokulu’nda, ortaöğrenimini Gazi Ortaokulu’nda, lise öğrenimini ise İnönü (Namık Kemal) Lisesi’nde görmüştür.

1958 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş ve 1959 yılında aynı üniversitede “Kara Ticareti ve Sigorta Hukuku” kürsüsüne asistan olmuştur. Doktorasını yine İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1961 yılında almış ve 1962-1964 akademik yıllarında Hür Berlin Üniversitesi’nde misafir akademisyen olarak Prof. Ernest E. Hirsch’in yanında çalışmaya başlamış ve “Anonim Şirket Bilançosu” adlı doçentlik tezi için araştırma ve incelemeler yapmıştır. 1965 yılında doçentlik unvanı alan Dr. Ünal Tekinalp 1973 yılında ticaret hukuku kürsüsü profesörlüğüne atanmıştır. 1997 ile Mayıs 2002 yılları arasında Ticaret Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanlığını, 2001 yılında da Özel Hukuk Bölüm Başkanlığını üstlenmiştir. 1999 yılında Adalet Bakanlığı’nın Yeni Türk Ticaret Kanunu Tasarısını hazırlamakla görevlendirdiği komisyonun başkanlığına komisyon tarafından seçilmiştir. 2002 yılının Ekim ayında yaş haddinden emekli olmuştur. Türk Ticaret Kanunu’nun 2011 yılında kabulünden sonra Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nezdindeki İkincil Mevzuattan Sorumlu Komite’nin başkanlığını yapmıştır.

Emekliliğine dek geçen sürede Dr. Tekinalp Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi müdürlüğünü ve İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı lisansüstü ve doktora programlarından sorumlu Avrupa Birliği Hukuki Yapısı Bölümü’nün başkanlığını yürütmüş ve devamlı doktora jürisi başkanı olarak görev ifa etmiştir. 44 yıl süresinde ticaret hukuku alanında lisans, lisansüstü ve doktora programlarının yanı sıra bankacılık hukuku, fikri mülkiyet hukuku, rekabet hukuku, Avrupa Birliği hukuku alanlarında da ders vermiştir. Bilimler Akademisi üyesi de olan Tekinalp, 2008 yılından beri “ALLEA (All European Academies) Permanent Working Group on Intellectual Property Rights”ın üyesi olarak görev yapmaktadır.

2015-2016 Ünal Tekinalp Akademik Yılı katılımcıları:

Pınar Özkarslı, Yılmaz Günel, Tuba Özcan, Gizem Şahin, Başak Avgan, Rüya Ünal, Tijen Ataoğlu, Ebru Özdoğru, Burcu Yılmaz, Didem Onur, Şaban Sincar