Sıkça Sorulan Sorular

1- 2017 - 2018 öğretim yılı için yapılacak başvuruların kabulü ve mülakat tarihleri nedir?

Başvurular 1 Nisan -25 Haziran 2017 tarihleri arasında kabul edilmektedir. Mülakat tarihleri daha sonra duyurulacaktır. Almanya’da ücretsiz dil kursu imkanından yararlanmak isteyen adayların mümkün olduğunca erken başvurması gerekmektedir. Buna bağlı olarak mülakat tarihi de erken olmaktadır.

2 - Almanca dilini belgeleyen sertifika veya sınav sonuçlarının başvuru sırasında mevcut olması şart mıdır?

Programa ancak Almanca dil seviyesinin en az B2 olduğu belgelendirilerek şartlı başvuru yapmak mümkündür. 

3 – Programın süresi nedir?

Köln Üniversitesi ve İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin ortaklaşa yürüttüğü bu programın ilk dönemi Eylül 2017- Ocak 2018 arasında Köln Üniversitesi’nde, ikinci dönemi ise Şubat – Haziran 2018 tarihleri arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde, 1 Temmuz – 31 Ağustos 2018 tarihleri arasında ise staj yapılan kurumda/ofiste geçirilmektedir. Staj sonrasında öğrencinin yüksek lisans projesini kural olarak en geç 31 Ekim tarihinde Köln Üniversitesi ya da İstanbul Bilgi Üniversitesi’ne teslim etmesi gerekmektedir.

4 – Program dahilinde staj yapılacak hukuk bürolarının belirlenmesi konusunda üniversiteler yardımcı oluyor mu?

Program’da staj zorunluluğu kapsamında staj yerinin bulunması öğrenci tarafından yerine getirilmesi gereken bir yükümlülüktür. Ancak Türkiye’de staj yapmak isteyen öğrencilerimizin CV’leri Bilgi  Üniversitesi Kariyer Günleri' ne katılan hukuk  bürolarına iletilmekte, öğrencilerimizin bürolar ile yapmış olduğu görüşmeler neticesinde ise kendileri stajyer olarak seçilebilmektedir. Almanya’da staj yapacak öğrencilerimize ise merkezi Köln’de bulunan Türk – Alman Sanayi ve Ticaret Odası bu konuda destek vermektedir. Almanya’da staj yapmak isteyen öğrencilerimizin CV’leri Türk – Alman Sanayi ve Ticaret Odası tarafından kendilerine başvuran hukuk bürolarına iletilmekte, öğrencilerimizin yine bu bürolar ile yapmış olduğu görüşmeler neticesinde ise kendileri stajyer olarak seçilebilmektedir. Her iki üniversite de staj yerinin bulunması konusunda öğrencilerine bir garanti vermemektedir.

5 – Programı başarıyla tamamlayabilmek için yerine getirilmesi gereken kredi yükümlülüğü nedir?

Türk-Alman Ekonomi Hukuku Yüksek Lisans Programı dahilinde toplanması gereken kredi miktarı 60 kredidir. 60 kredinin 33 kredisi seçilecek 11 dersin başarıyla tamamlanmasıyla elde edilir. Kalan 27 kredinin 9 kredisi stajın tamamlanması, 18 kredisi ise yüksek lisans projesinin başarılı bulunması ile elde edilir.

6 – Burs olanakları var mıdır?

Türkiye’den başvuran ve programa katılma hakkı kazanan öğrencilerin eğitim ücretini İstanbul Bilgi Üniversitesi’ne ödemesi gerekmektedir. Bu öğrenciler karşılıklı anlaşma gereği Köln Üniversitesi’nde geçirecekleri bir dönem için eğitim ücreti ödemezler. Ayrıca Almanca B2 seviyesini belgelendirerek Köln Üniversitesi’ne giden adaylar dil kurslarına da ücretsiz olarak katılabilecektir.

2017-2018 akademik yılı için Postacıoğlu Ailesi tarafından, Julia Henop Reich (Universität Zürich) anısına, Türk-Alman Ekonomi Hukuku Yüksek Lisans Programı’na katılımını finanse etmek üzere ve tüm yükümlülüklerin yerine getirilerek programdan başarıyla mezun olunması şartıyla toplam 3.000 Euro burs verilecektir. Bursun verileceği adayı/adayları Program Direktörlüğü ihtiyaç ve başarı kriterlerini göz önünde bulundurarak belirleyecektir.

Ayrıca, İstanbul Barosu’na bağlı avukatlara %50 indirim uygulanacaktır.

Programa katılan öğrencilerin Köln’de geçirecekleri dönem için yaşam masrafları kendisine aittir. Burada sayılanlar dışında öğrenciye burs sağlanması konusunda İstanbul Bilgi Üniversitesi ve Köln Üniversitesi’nin bir yükümlülüğü yoktur.