Programın Kredi Yükü

Türk-Alman Ekonomi Hukuku Yüksek Lisans Programı modüler bir yapıya sahiptir. Katılımcıların tamamlaması gereken kredi miktarı aşağıdaki şekilde hesaplanır:

Modül

İçerik ve Modülün Tamamlanacağı Yer

Kredi

Zorunlu P1

Şirketler Hukuku, Sermaye Piyasası Hukuku ve Tüketici Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku ya da Uluslararası Ticaret Hukuku yoğunlaşma alanlarına yönelik dersler seçilmelidir.

(Dersler Köln ve İstanbul’da yürütülür)

16*

 

 

 

 

*(Köln 8 Kredi) + (Bilgi 8 Kredi)

Zorunlu P2

Ekonomi Bilimleri

 

(Dersler Köln ve İstanbul’da yürütülür)

6*

 

* (Köln 3 Kredi) + (Bilgi 3 Kredi)

Zorunlu P3

Yöntemler ve Teknikler

(Dersler Köln’de yürütülür )

5*

 

* Köln 5 Kredi

Zorunlu P4 (Staj Dersi)

Yarıyıl tatilinde ya da Temmuz-Eylül ayları arasında yerine getirilmesi gereken 8 haftalık staj zorunluluğu

9*

 

*Türkiye’de veya Almanya’da sekiz hafta ya da her iki ülkede dörder hafta staj yapılmalıdır.

Zorunlu P5 (Bitirme Projesi)

En çok 60.000 karakterden oluşan, akademik ve bilimsel kurallara uygun olarak hazırlanmış projenin en geç 10 aylık bir sürenin içinde teslim edilmesi gerekmektedir.

18*

 

 

 

(*Bitirme Projesi, Köln Üniversitesi ya da İstanbul Bilgi Üniversitesi öğretim üyeleri danışmanlığında yürütülmelidir.)

Seçimlik (Köln)

Dersler Köln’de yürütülür.

3

Seçimlik (İstanbul)

Dersler İstanbul’da yürütülür.

3

Toplam Kredi

 

60*

 

* Toplam 60 kredinin 33 kredisi seçilen 11 dersin başarıyla tamamlanmasıyla elde edilir. Kalan 27 kredinin 9 kredisi stajın, 18 kredisi ise yüksek lisans projesinin başarılı bulunması ile tamamlanmış olur.