2016-2017 Richard Honig Akademik Yılı

Richard Honig, 1920 yılında Göttingen'de hukuk profesörü olmuş, 1933'te Nazi Almanya’sından kaçarak Türkiye'ye iltica etmiştir. İstanbul’da Türk hukukuna ve hukuk felsefesine giriş isimli eserler yazmıştır (1934). 1939'da ise Amerika Birleşik Devletleri’ne gitmiştir. ABD'de 1963'te profesörlükten emekliliğe ayrılınca eğitim ve araştırma amacıyla Almanya'da bir süre kalmıştır. Bazı eserleri:

  • Yaralının rızası (Alm. Die Einwilligung des Verletzten),1919
  • Gerçek ve Tüzel Kişilerin hukuki işlem ehliyeti hakkında çalışmalar (Alm. Studien zur juristischen und natürlichen Handlungseinheit),1925
  • Cezaya tabi olmayan suç öncesi ve sonrası eylemler (Alm. Die straflose Vortat und Nachtat),1927
  • Roma hukuku (Alm. Römisches Recht),1936
  • Kilise hukuku (Alm. Kirchenrecht),1954
  • Amerikan Ceza Yargılaması Hukukunda Yargılamanın Yenilenmesi (Alm. Wiederaufnahme im amerikanischen Strafverfahren),1969
  • Jüri Sisteminde Mahkemeler (Alm. Schwurgericht),1974

2016-2017 Richard Honig Akademik Yılı Katılımcıları

Çağdaş Eylem Tutak, İlknur Suhta, Sinem Saraçoğlu