2018-2019 Prof. Dr. Rona Serozan Akademik Yılı

Prof. Dr. Ahmet Rona Serozan, 15 Haziran 1942 tarihinde İstanbul'da doğdu. 1964 yılında İstanbul Üniversitesi'nde hukuk öğrenimini başarıyla bitirmesinin ardından, Tübingen Üniversitesi'nde Prof. Dr. Ludwig Raiser’in danışmanlığı altında hukuk doktorası çalışmalarını 1967'de "magna cum laude" derecesi ile tamamladı. “Die Überwindung der Rechtsfolgen des Formmangels im Rechtsgeschäft nach deutschem, schweizerischem und türkischem Recht” başlıklı doktora tezi, 1968'de Mohr Siebeck Verlag yayınevi tarafından yayınlandı.

Prof. Dr. Serozan, akademik kariyerine 1967 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk kürsüsünde araştırma görevlisi olarak başladı. 1974 yılının Nisan ayında "Sözleşmeden Dönme“ isimli doçentlik teziyle ve doçentlik sınav sürecinin değişik aşamalarındaki başarılarıyla doçent ünvanını aldı. Altı yıl sürdürdüğü doçentlik görevinin ardından 1980 yılında “Sağlararası İşlem Yoluyla Ölüme Bağlı Kazandırma” adlı profesörlük tezini yayınladı ve İstanbul Üniversitesi'nde profesörlük kadrosuna başvurdu. Profesörlük kadrosuna atanması Komisyonca uygun görüldüğü ve daha sonra Fakülte Kurulu ile Üniversite Senatosu tarafından ilgili komisyon raporu onaylandığı halde, üçlü kararname için gerekli olan Devlet Başkanının imzası eksik olduğundan resmi olarak profesörlüğe yükseltilmedi, 1982’de ise üniversite öğretim üyeliği görevinden uzaklaştırıldı.

1982 - 1988 yılları arasında Prof. Dr. Serozan, İstanbul'da avukat olarak çalıştı. Bununla birlikte, doktorasının ardından kısa süre önceki vefatına kadar bağlarını hiç koparmadığı Tübingen Üniversitesi'nde de birkaç yılını geçirdi. 1988 yılında, Danıştay kararıyla ve Üniversite Profesörü sıfatıyla İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ndeki görevine geri döndü. Bu tarihten emekli olduğu 15 Haziran 2009 gününe kadar Medeni Hukuk kürsüsündeki öğretim üyeliği görevini tam gün statüsünde sürdürdü. 2009 yılından vefatına kadar ise İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk kürsüsünde tam gün statüsünde çalıştı.

Prof. Dr. Serozan, meslektaşları ve öğrencileri arasında yalnızca özel hukuk alanındaki yetkinliği nedeniyle değil, aynı zamanda insanlarla olan zarif ilişkileri nedeniyle de hep çok saygı duyulan bir hoca oldu. Prof. Dr. Serozan, çok sayıda bilim insanı ve meslektaşına yayınları ile ilgili olarak destek verdi. Enerjik ve cesaret verici ilham yöntemiyle genç bilim adamları için her zaman çığır açtı. Kariyerinin başından itibaren, Prof. Dr. Serozan karşılaştırmalı hukuk yöntemini benimsedi. Türkçe, Almanca ve İngilizce olmak üzere üç dilde yaptığı yayınların listesi, kendisinin çok yönlülüğünü ve sınırların ötesinde düşünme yeteneğini ortaya koymaktadır. Prof. Dr. Serozan eserlerinde her zaman sosyal adalete odaklanmış ve zayıf olanı korumaya hizmet etmiştir. 6 Kasım 2018 tarihindeki beklenmeyen vefatı tüm bilim insanlarını derinden üzmüştür.

2018-2019 Prof. Dr. Rona Serozan Akademik Yılı Katılımcıları

Sinem Mencük, Cansu Hazer, Melis Danyeli, Gabriel Drewek, Ozan Yıldırım, Öykü İşel, Sibel Karaca, Cihan Ünal