2017-2018 İlhan Postacıoğlu Akademik Yılı

Prof. Dr. İlhan E. Postacıoğlu 1917’de İzmir’de dünyaya gelmiştir. İlkokulu İzmir’de okuduktan sonra ortaöğrenimini İstanbul’da tamamlamıştır. Galatasaray Lisesi’nden mezun olduktan sonra Paris Hukuk Fakültesi’nde hukuk öğrenimine başlamıştır. 1939 yılında Paris Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. İkinci Dünya Savaşı’nın başlaması ile birlikte Türkiye’ye dönmüştür ve İstanbul Üniversitesi’nde denklik sınavlarını vermiştir. 3 yıl süren askerlik döneminde doktora tezini tamamlamıştır. Doçentlik sınavını verdikten sonra ise Prof. Dr. Belgesay’ın başkanı olduğu Usul ve İcra İflas kürsüsüne katılmıştır. Prof. Dr. Belgesay’ın emekliye ayrılmasıyla birlikte kürsü başkanı görevini devralmış ve birçok akademik eser vererek hukuk literatürüne ve özellikle İstanbul Üniversitesi Mukayeseli Hukuk Dergisi’ne büyük katkıları olmuştur. 1984 yılında emekliye ayrılmıştır. Prof. Dr. İlhan E. Postacıoğlu Türkiye İş Bankası’nda Hukuk Müşavirliği görevini de 35 yıl sürdürmüştür. Bu görevinden de 1991 yılında emekli olmuştur. Kendisi 1998 yılında eşiyle birlikte doğduğu şehir olan İzmir’e taşınmış ve 2005 yılındaki vefatına kadar orada ikamet etmiştir. Prof. Dr. Postacıoğlu’nun bir kızı ve bir oğlu, ayrıca üç torunu vardır. Prof. Postacıoğlu’nun birçok makalesi dışında ayrıca yayınladığı kitapları da hukuk öğrenimine ışık tutmuştur. Bunlardan başlıcaları aşağıdaki gibidir: İcra Hukuku Esasları (İstanbul 1982), İflas Hukuku İlkeleri (İstanbul 1978), Medeni Usul Hukuku Dersleri (İstanbul 1975), Konkordato (İstanbul 1965), Şehadetle İspat Memnuiyeti ve Hudutları (İstanbul 1964), Gayrımenkullerin Ferağına Müteallik Akitlerde Şekle Riayet Mecburiyeti (Doktora Tezi 1945). Prof. Postacıoğlu’nun pek bilinmeyen bir diğer yönü yayınlamış olduğu iki denemedir. Bunlardan ilki, Atatürk Önünde Tarih Bakolaryası (İstanbul 1979) olup, Prof. Postacıoğlu henüz öğrenciyken girmiş olduğu ortaokul bakalorya sınavına ve o sınava bizzat tanıklık eden Atatürk’e ilişkin anılarıdır. İkincisi ise Okumak ve Yaşamak (İstanbul 1987) isimli eseridir.

2017-2018 İlhan Postacıoğlu Akademik Yılı Katılımcıları

Mesut Barış, Yasemin Yavuz, Artemis Tosun, Deniz Karadeniz, Eda Aybey, Sevil Berre Gönen, Yeşim Toker, Melissa Nagel, Fatma Gültekin