2010-2011 Ernst Eduard Hirsch Akademik Yılı

Ord. Prof. Dr. Ernst E. Hirsch 20 Ocak 1902’de Hessen Eyaletinin Friedberg şehrinde doğmuştur. Lise ve üniversite tahsilini Almanya’da tamamlamıştır. Frankfurt am Main ve Giessen Üniversitelerinde iktisat ve hukuk eğitimi almıştır. Frankfurt Üniversitesi’nde doçentlik tezini vererek Medeni Hukuk, Ticaret Hukuku, Alman Devletleri Hususi Hukuku ve Devletlerarası Hususi Hukuk dersleri okutmuştur. 1933-1943 yılları arasında İstanbul Üniversitesi’nde Ticaret Hukuku, Fikri ve Sınai Haklar alanlarında lisans ve doktora öğretiminde bulunmuştur. Daha sonra 1951 yılına kadar Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde öğretim üyeliği yapmıştır. Prof. Hirsch özellikle Türk Ticaret Kanunu ve Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu projelerinin hazırlanmasında büyük rol oynamıştır.

2010-2011 Ernst Eduard Hirsch Akademik Yılı katılımcıları:

Tolga Hidayetoğlu, Asuman Delikara, Emin Çapraz, Fatma Bilim, Ayşegül Altınbaş, Nazan Topal, Sibel Kocatepe, Ceren Tarhanlı, Yasemin Cirpan, Melike Yazarsoy ve Baran Kızıl