Akademik Bilgiler

Uluslararası Öğrenciler için Tavsiye Edilen Dersler


santralistanbul Kütüphane


Ders Katalogunda, tamamen veya büyük oranda İngilizce işlenen bazı derslerin yanında “Uluslararası Öğrenciler için Tavsiye Edilir” ibaresi vardır. Eğer Türkçe bilmiyorsanız, yalnızca bu derslere başvurmalısınız. Türkçe bilen uluslararası öğrenciler katalogda yer alan bütün derslere kayıt yaptırabilirler.

Katalogda yer alan bütün derslere hem BİLGİ hem de ECTS kredisi verilir. İkili değişim öğrencileri yalnızca ECTS kredilerini dikkate almalıdır. Bir sömestr için genellikle 30 ECTS kredi almak uygundur. Uluslararası değişim öğrencilerinin bir sömestrde en fazla 36 ECTS kredisi veya 6 lisans dersi almasını tavsiye edilir.

Derslerle ilgili kısıtlamalar, özel koşullar ve ön koşullar uluslararası değişim öğrencileri için geçerli değildir. Bunun yerine BİLGİ’de Bölümünüzün İkili değişim  Koordinatörünün onayını almalısınız. Ders seçiminden önce Uluslararası Program departman Koordinatörünüze danışmanız çok önemlidir.

Uluslararası değişim öğrencileri, ana dallarının yanında herhangi bir fakülte veya bölümden, seçmeli ders alabilirler. Lisans öğrencileri üniversitelerinin program gereksinimlerine ve kendi ilgi alanlarına bağlı olarak 1., 2., 3. veya 4. Sene derslerine kayıt yaptırabilirler. 100 kodlu dersler giriş seviyesinde, 200 kodlu dersler giriş ve orta seviyede, 300 kodlu dersler giriş, orta düzey ve ileri seviyede, 400 kodlu derslerse ileri seviyede lisans dersleridir.  Mezun öğrenciler 500 kodlu Lisansüstü derslerine başvurabilir veya üniversitelerinin program gereksinimlerine bağlı olarak ileri düzeydeki lisans derslerini alabilirler.

Uluslararası öğrenciler TK 111 "Yabancılar için Türkçe Dersleri – Başlangıç Seviyesi" ve TK 112 " Yabancılar için Türkçe Dersleri – Orta Seviye" derslerine kaydolabilirler.

Uluslararası öğrenciler için en çok tavsiye edilen dersler; IR 323 (güz ve bahar) "Türk Politikası ve Dış Politikası " ve IR 505 (güz ve bahar) Lisansüstü Seviyede verilen “Türk Politikası ve Dış Politikası”dır. Tavsiye edilen derslerin listesini aşağıda yer alan "Uluslararası Öğrenciler için Tavsiye Edilen Dersler" linkine tıklayarak bulabilirsiniz.