Direktörün Mesajı

İstanbul Bilgi Üniversitesi uluslararasılığı en üst önceliği ve sorumluluğu olarak kabul eder. Tam kapsamı ile eğitim, beton yapılar ile kısıtlanmamalı ve toplum tarafından genel-geçer olarak kabul edilen bu kapsamdaki normların bozulması gerektiğini savunur; Bu şekilde öğrenciler, şahsi potansiyellerini bulmak ve ideallerine ulaşmak için en uygun ortamı elde etmiş olurlar. BİLGİ, özünde tuttuğu “Non scholae, sed vitae discimus” yani “Okul için değil, hayat için öğreniriz” sözüne hizmet etmeyi amaçlar ve adımlarını buna bağlı olarak atar.

BİLGİ, çoğulculuk, çeşitlilik ve eleştirel düşüncenin üniversite ve toplum hayatındaki önemine inanır. Bünyesinde barındırdığı her öğrenciyi, bugünün ve yarının sorunlarına karşı sağlam adımlar atabilecek ve her daim yeniliklere açık bireyler yetiştirmeyi görev bilir; Bu yargıların bilinci beraberinde tasarlanmış bir müfredat aracılığı ile öğrencilerini akademik ve profesyonel kapsamda eğiterek bu amacına ulaşmayı hedefler. BİLGİ, sağlam bir sorumlululuk bilincinin profesyonel hayatta paha biçilemez bir nitelik olduğunun bilincindedir ve bu bilinci öğrencilerine eğitim süreçleri boyunca aşılar.

İstanbul Bilgi Üniversitesi her türlü uluslararası etkinliğe açıktır ve bu niteliğini olabildiğince sürdürebilinir kılmayı amaçlar. BİLGİ, her kapsamda yeniliğe hoşgörü ile bakar; Programlarında, uluslararası kalite standartlarına uygun yeterlilikler ve akreditasyon ilke ve uygulamalarını esas alır. Öğrencilerine mezuniyet sonrası da devamlılığını sürdürecek bir eğitim doktrini sunar ve buna hat safhada sağdık kalır.

BİLGİ, sunduğu hizmetler kapsamında tek çok yönlü olmayı hedefler, hem uluslarası hem yurtiçi programlara ev sahipliği yaparak geniş bir bakış açısını destekler. Bu dünyaya mensup her bireyin, tekrar, bulunduğu bu aynı dünya içerisinde bir değişiklik yaratma hakkına sahiptir ve İstanbul Bilgi Üniversitesi bu potansiyeli öğrencilerinin benliklerinde keşif edebilmeleri ve kullanabilmeri için her kapsamda yardımcı olmayı görev bilir; Öğrencilerinin profesyonel hayata atılım süreçlerinde sahip oldukları ideolojilerde ve ortaya çıkardıkları konseptlerde onlara her bir kapsamda el uzatmaktan onur duyar. Lisans eğitim süreçleri boyunca mezuniyetten sonra gelecek hayata hazırlar ve eğitim sonrası hayatta öğrencilerinin makul araştırma ve analiz niteliklerine, sosyal becerilerine ve entelektüel birikimlerinde katkıda bulunmuş olur.

Küresel Yetenek Yönetimi Merkezi Direktörü
Hande BALTACI