Öğrenim Hareketliliği

Öğrenim Hareketliliği

Erasmus+ programına başvuru aşamasında pasaportunuzun olup olmaması veya olan pasaportunuz süresi bir önem teşkil etmemektedir. Pasaportunuzun varlığı veya süresi, Erasmus+ programına katılmaya hak kazandıktan sonra önem taşıyacaktır. Hak kazandığınız taktirde, sağlıklı bir vize başvuru süreci için, süresi kısalmış olan pasaportunuzu uzatmanız, pasaportunuz yok ise pasaport işlemlerinizi başlatmanız gerekecektir. 


Türk vatandaşlığı olmayan öğrencilerimiz, Türkiye'deki ikamet izinleri için uzatmada bulunmaları ve bu uzatma süresinin, planlanan Erasmus+ değişim süresinin tamamın boyunca geçerli gerekmektedir. (Değişim döneminiz bitince Türkiye'ye girişte bir problem yaşanmaması adına)

Evet katılabilirsiniz. Ortalamanız lisans öğrencileri için minimum 2.20, yüksek lisans öğrencileri için minimum 2.50 olduğu sürece alttan dersiniz kalsa bile Erasmus+ hareketliliğine katılabilirsiniz.

Hayır. Anlaşmalar bölüm bazındadır. Sadece kayıtlı olduğunuz bölümün anlaşması dâhilindeki üniversitelere gidebilirsiniz.

Faaliyete katılacak öğrencilerin tam zamanlı öğrenciler* olması gerekir. Öğrencilerin diploma / derecelerinin gerektirdiği çalışmaları yurtdışında yapmak üzere, bir tam akademik yıl için 60 AKTS (Avrupa Kredi Transfer ve Biriktirme Sistemi – European Credit Transfer and Accumulation System, ECTS) iki dönemlik akademik yılda bir dönem için 30 AKTS, üç dönemlik akademik yılda bir dönem için 20 AKTS kredisine denk gelen programı takip etmek üzere gönderilmesi beklenir. *Tam zamanlı öğrenci, henüz diploma/derecesinin gerektirdiği çalışmalarını (kredilerini) tamamlamamış ve bir yarıyılda 30 Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) kredisi karşılığı ders yükü olduğu öngörülen öğrencidir.

Evet, bir öğrenci yüksek öğrenim yaşamının her seviyesinde (lisans, yüksek lisans, doktora) toplamda 12 ay olacak şekilde bir veya birkaç kez Erasmus Öğrenim ve Erasmus Staj Hareketliliği'ne katılabilir.

Hibeli veya hibesiz Erasmus+ döneminde yapılan öğrenci hareketliliği süreleri, toplamda 12 ayı geçemez. Diğer bir deyişle hibe verilmese dahi aynı öğrenim kademesi içerisinde yapılan öğrenci hareketliliği faaliyetlerinin toplam süresinin 12 ayı geçmeyecek şekilde planlanması gerekir. 

BİLGİ birimlerine bu belgeler teslim edilmelidir: Öğrenci İşleri Ofisi'ne resmi not dökümü ve kredi transfer formu, Erasmus Ofisi'ne not dökümünün bir sureti, Katılım Sertifikası ve Öğrenim Anlaşması (After Mobility kısmı) teslim edilmeli, internet üzerinden de 2. OLS Sınavı Final Raporu (online) doldurulmalıdır

Erasmus Öğrenim programlarına giden öğrencilerimizin tamamladıkları bütün dersler İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde kredi ve notlarıyla birlikte transfer edilerek transkriptlerine işlenir. (dersten geçme veya kalma şartı aranmadan) Hareketliliğe katılan öğrencilere, mezun olduklarında ek olarak yurt dışında aldıkları dersleri ve notlarını gösteren “Diploma Eki (Diploma Supplement)” belgesi verilmektedir.

Eğer hareketliliğe güz döneminde gidiyorsanız uzatabilirsiniz, fakat bahar döneminde gidiyorsanız maalesef bu mümkün değildir. Yalnız bunun için Erasmus Ofisi tarafından yapılacak olan “Uzatma Duyurusu” nu takip etmeli, bu duyuruda belirtilen kurallar ve başvuru tarihleri içinde uzatma talebinde bulunmanız gerekmektedir. Uzatmaların hibelendirilmesi garanti edilememektedir. 

Değişim süresince Bilgi’ye teslim etmeniz gereken evraklar için “Seçilen Öğrenciler için Dokümanlar” sayfasını ziyaret ediniz. Değişime başlamadan önce bu sayfada yer alan “Gitmeden Önce” evraklarını hazırlamalı ve ilgili ofislere teslim etmelisiniz. 

Öğrenciler ECTS kredileri ile verilen dil kurslarını çoğunlukla tam liste seçmeli ders olarak BİLGİ’ye transfer edebilir.

Öğrenciler Öğrenim Anlaşması'ndaki derslerini ev sahibi üniversitelerin "add/drop" (ders ekleme/bırakma) dönemlerinde ve sömestrin başlamasından sonraki 4-7 hafta içerisinde değiştirebilirler. Bunun için Öğrenim Anlaşması (During Mobility) doldurulmalıdır. 

Ev sahibi üniversiteler ders kataloglarını web sitelerinde yayınlar veya gelen öğrencilere mevcut derslerle ilgili bilgileri e-posta yoluyla gönderir. Öğrenciler derslerini gitmeden önce seçer ve BİLGİ’deki Erasmus Bölüm Koordinatörlerinin yardımıyla Öğrenim Anlaşması'nı hazırlarlar.

Misafir olunacak üniversite uluslararası öğrenciler için konaklama sağlamak zorunda değildir, ancak birçoğu, öğrencilerin zamanında başvurmaları durumunda yurt odası ayırır ve kampüs dışında konaklama konusunda bilgi verir.

Öğrenciler, vize ve oturma izni başvurularını kendileri yapmak zorundadırlar. Gerekirse Erasmus Ofisi başvurularını kolaylaştırma amacıyla bazı belgeler verebilir fakat vize işlemlerinin kontrolü ve süreç takibi öğrenciye bağlıdır. Süreçle ilgili en net ve kesin bilgi ofisimizden değil gidilecek ülkeden sorumlu olan vize şirketinden veya konsolosluktan alınmalıdır. 

Yurt dışında eğitim programlarına katılmak için öğrencilerin kendilerinin finansal olarak belli bir yeterlilikte olması gerekmektedir. Bazı ülkeler diğerlerinden daha pahalıdır. Erasmus Ofisi'nde bulunan öğrenci danışmanları farklı ülkelerdeki yaşam masrafları konusunda öğrencilere danışmanlık yapabilirler. Erasmus+ Programı ile öğrencilerin aylık masraflarının ortalama yarısı kadar hibe alma ihtimalleri vardır. Bu hibeler AB üyesi ülkeler için geçerli olup İsviçre'yi kapsamamaktadır.

Öğrenciler bütün değişim programlarında harçlarını misafir olunan üniversiteye değil, BİLGİ’ye ödemek zorundadırlar. ÖSYM kapsamında BİLGİ harçlarından muaf olan öğrenciler değişimdeyken de BİLGİ harçlarından muaf olacaklardır. Ancak partner üniversite öğrencilerden kulüplere üyelik, tesis kullanımı, kampüs vergisi vb gibi aidat ücretleri talep edebilir.

Elbette. Başvuru kapsamında 5 üniversiteye kadar tercih yapılabilir. Tercihler yapılmadan önce öğrencilerin potansiyel üniversiteler hakkında araştırma yapmaları, Bölüm Değişim Koordinatörlerine danışmaları önerilmektedir. 

Öğrencilerin ev sahibi ülkenin dilini konuşması şart değildir. Ancak bazı partner üniversiteler, öğrencilerden gidilen ülkenin dilinde A1 veya A2 seviyesinde yeterlilik isteyebilir. Ortak üniversitelerin çoğu uluslararası öğrenciler için dersleri İngilizce vermektedirler. Öğrenciler BİLGİ’de kendi bölümlerinin Erasmus Koordinatörleri‘ne danışabilir ve ortak üniversitelerin web sitelerini ders dilleri ve İngilizce verilen derslerle ilgili kontrol edebilirler. Ancak, seçim sürecinde misafir olunan ülkenin dilini konuşmak bir avantajdır. Ayrıca, değişim esnasında o ülkenin ana dilini öğrenmek de mümkündür.

Evet, öğrenciler değişime ana dallarından herhangi birisi ile gidebilirler. Öğrenciler değişim programına “yan dal” programları dâhilinde gidemezler.

Öğrenciler yurt dışında başarıyla tamamladıkları derslerini BİLGİ’deki derslerinin denklik temeline uygun olarak transfer edebilirler. 2. ve 3. yıllarında değişime giden öğrenciler mezuniyet için gereken ders yükünü döndükten sonra son senelerinde tamamlayabilir ve zamanında mezun olabilirler. Öğrenimin son yılında da hareketliliğe katılmak mümkündür ancak durumun mezuniyeti geciktirebileceği göz önünde bulundurulmalıdır. 

Erasmus+ Öğrenci Değişimi AB üye ülkelerindeki ortak üniversiteler nezdinde gerçekleşir. Erasmus+ öğrencileri değişim sırasındaki harcamalarının bir kısmını karşılayabilmek için hibe alabilirler. Hibe alınması, üniversitemize Türkiye Ulusal Ajansı tarafından tahsis edilecek olan o yılın bütçesine göre belirlenir. Her öğrenci hibe alamayabilir. İkili Değişim Kuzey Amerika ve dünyanın başka yerlerindeki ortak üniversitelerle yapılan değişim programları anlamına gelir. Bu değişim programında, öğrenciler üniversite harcı hariç bütün yaşam masraflarını kendileri karşılamak zorundadırlar.