Staj Hareketliliği

Staj Hareketliliği

2024 - 2025 AKADEMİK YILI ERASMUS+ AVRUPA STAJ HAREKETLİLİĞİ - 2023-1-TR01-KA131-HED-00011998 Numaralı Proje Dönemi Başvuru Duyurusu için tıklayınız.

2024 - 2025 AKADEMİK YILI ERASMUS+ AVRUPA STAJ HAREKETLİLİĞİ - 2023-1-TR01-KA131-HED-00011998 Numaralı Proje Dönemi Başvuru Sonuçları için tıklayınız.


Erasmus+ Avrupa 2023 Proje Staj Hareketliliği Başvuru Sonuçları

 

Değerli Öğrencilerimiz,

Aşağıda yapılan açıklamaların tümünü okumanızı rica ediyoruz.

Öncelikle Erasmus+ Avrupa Staj Hareketliliğine katılmaya hak kazanan tüm öğrencilerimizi tebrik ederiz.

2023-1-TR01-KA131-HED-000119987 Numaralı Erasmus+ Avrupa Staj Hareketliliği kapsamında 2024-2025 Akademik Yılı için hibe dağıtım yöntemi İstanbul Bilgi Üniversitesi Erasmus Komisyonu tarafından belirlenerek aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

 • 2024-2025 Akademik Yılı’nda Üniversitemize Ulusal Ajans’tan tahsis edilen bütçe tüm kazanan öğrencilerimize yeterli olmadığından, Staj Hareketliliğini gerçekleştirecek çok sayıda öğrencimize hibe sağlayabilmek için KISMİ HİBE (gün/ay bakılmaksızın belli bir süre için hibe) verilmesine Rektörlükçe atanan Erasmus Komisyonu tarafından karar verilmiştir. Hibe alabilecek öğrenciler listede yeşil renk ile KABUL HİBELİ olarak, hibe almayı bekleyen öğrencilerimiz ise mavi renk ile KABUL HİBESİZ olarak belirtilmiştir. Kabul hibesiz statüsündeki öğrencilerimiz hareketlilikten hibesiz olarak yararlanabilir. 
 • Şartlı kabul statüsünde yer alan öğrencilerimiz, hareketliliğe katılım sağlayabilmek adına 30.06.2024’e kadar kabul mektubu sunmalıdır. Kabul mektubu sunulmadığı takdirde hak sahipliği durumu geçersiz sayılacaktır. Hak sıradaki adaya devredilecektir.
 • Hareketliliğe hak kazanıp hibeli olan öğrencilerimize 2 ay dağıtım yapılacaktır. Hareketliliğini 2 aydan fazla planlayan öğrencilerimiz bunu göz önünde bulundurmalıdır.
 • İlk etapta hibe miktarlarınızın %80’i ödenecektir. Hareketliliğinizin sonunda gerekli belgeleri tamamlamanız ve stajınızı başarıyla bitirmeniz durumunda kalan hibe ödemeniz yapılacaktır.
 • Hibe sonuçlarının açıklanmasının ardından Erasmus+ Hareketliliğini iptal etmek isteyen öğrencilerimizin feragat dilekçesini doldurup imzaladıktan sonra 29.04.2024 mesai bitimine kadar ofisimize ya da erasmushelpdesk@bilgi.edu.tr adresimize teslim etmesi gerekmektedir.

Önemli: Bu tarihten sonra hareketliliğini iptal eden öğrencilerin bir sonraki Erasmus+ başvurularında 10 puan düşülecektir.

 • İlan edilen sonuca itiraz etmek isteyen öğrencilerimiz itiraz dilekçelerini 25.04.2024 mesai bitimine kadar ofisimize veya erasmushelpdesk@bilgi.edu.tr adresine iletmelidir.
 • Hareketliliğe 4 aydan fazla katılan öğrencilerimiz eğer bu süreyi kısaltmak isterlerse web sayfamızda yer alan kısaltma dilekçesini doldurmaları ve dilekçelerini en geç 29.04.2024 mesai bitimine kadar ofisimize veya erasmushelpdesk@bilgi.edu.tr teslim etmeleri gerekmektedir.
 • Hak kazanmış olduğunuz proje 31.07.2025 tarihinde sonlanmaktadır ve ilgili staj hareketliliği bu tarihe kadar gerçekleştirilmelidir.


Hibe sözleşmesi dönemi ve oryantasyonla ilgili bilgilendirme daha sonra duyurulacak olup, tüm Erasmus sürecinizi ofisimizle paylaşmanız gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Erasmus Ofisi

Erasmus+ Staj Hareketliliği, Avrupa Birliği’nin yürüttüğü Erasmus+ Programı bünyesinde gerçekleştirilen bir değişim hareketliliğidir. Staj Hareketliliği, bir öğrencinin programda yer alan bir Avrupa ülkesinde faaliyet gösteren bir kuruluşta, üniversite veya akademik merkezde, kendi alanında yaptığı mesleki ve idari çalışma kapsamında tam mesai günü esasına göre yaptığı stajdır.  

Öğrenim süresi içerisinde ve öğrenim programlarının son sınıflarındaki öğrenciler mezun olduktan sonraki 12 ay içerisinde staj faaliyeti gerçekleştirilebilir. Mezuniyet sonrası gerçekleştirilecek staj faaliyetinde öğrenci başvurusunun öğrenci mezun olmadan önce (hâlihazırda ön lisans, lisans veya lisansüstü öğrencisiyken) yapılmış olması gerekir. Mezun olmuş öğrenciler başvuruda bulunamaz.

Genel Bilgiler

Staj faaliyetinin öğrencinin diploma programı için zorunlu olması gerekmemektedir.

Öte yandan staj yapılacak ekonomik sektör, öğrencinin mevcut mesleki eğitim programı ile ilgili bir sektör olmalıdır. Staj faaliyetinde bulunulacak yurt dışındaki kurumun yükseköğretim kurumu olması halinde, yapılacak çalışma akademik anlamda bir öğrenme faaliyeti olmayıp kurumun genel idaresine yönelik birimlerde uygulamalı çalışma deneyimi elde edilmesini amaçlamalıdır.

Öğrencilerin kendi bilimsel çalışmalarını tamamlamak veya desteklemek üzere yaptıkları çalışmalar, bilimsel araştırma ve projeler staj faaliyeti olarak kabul edilmez. Diğer bir deyişle Akademik çalışma amaçlı staj faaliyeti gerçekleştirilemez. 

Bir faaliyetin staj faaliyeti olabilmesi için akademik çalışma kapsamında değil, ilgili sektörde ekonomik karşılığı olan bir mesleki faaliyet olarak gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Örneğin ürün geliştirme amaçlı olarak; bir araştırma geliştirme (ar-ge) şirketinde veya bir firmanın ar-ge biriminde yapılan ya da ekonomik faaliyet gösteren bir firmanın bir üniversite ya da araştırma merkezine yaptırttığı deneysel çalışmalarda ve araştırmalarda çalışmak staj faaliyeti kapsamında değerlendirilir. 

Program kurallarına göre; öğrencinin müfredat programı kapsamındaki staj süresinin kendi kurumu tarafından tam olarak ve tercihen AKTS kredileri kullanılarak tanınması gereklidir. Stajın müfredat programının parçası olmadığı hallerde ise, yükseköğretim kurumu tanımayı, yurtdışında yapılan staj faaliyetini Diploma Eki’ne kaydetmek suretiyle gerçekleştirir.

* Erasmus+ kapsamında tamamlanan staj faaliyetinin, üniversitemiz tarafından kredilendirilmesi ve tanınması yapılmaktadır. Öğrencinin staj faaliyeti, öğrencinin mezuniyet transkriptinde ve diploma ekinde açıkça belirtilecektir. Erasmus+ staj faaliyetinin kredilendirilmesi, öğrencilerin iş yükü göz önünde bulundurularak ilgili bölümlerdeki DEC tarafından belirlenir ve buna dayanarak staj faaliyetinin isteğe bağlı olarak gerçekleştirildiği bölümlerde Erasmus+ stajının üniversite seçmeli derslerine  sayılarak; zorunlu staj uygulaması yapan bölümlerde ise, zorunlu staja sayılarak tanınması sağlanmaktadır.

Zorunlu stajı olan öğrencilerin bölüm koordinatörüne danışması ve bu doğrultuda onay alması gerekmektedir. Stajın bir derse ya da zorunlu staja sayılabilmesi için öncelikle stajın başarıyla tamamlanması gerekmektedir. Erasmus+ Staj Hareketliliği uzatma talebi hareketlilik bitiş tarihinden min. 1 ay öncesinden iletilmesi gerekmektedir.

Öğrenci aynı öğrenim kademesinde toplam 12 ayı geçmeyecek şekilde bir veya birkaç kez Erasmus+ Programlarına (Öğrenim, Staj) katılabilir ve hibe alabilir. Öğrenci mevcut öğrenim kademesindeki eğitimini tamamlayıp yeni bir öğrenim kademesine geçtiğinde (örneğin lisans eğitimi tamamlanıp yüksek lisans eğitimine başlandığında), yeni öğretim kademesinde tekrar en fazla 12 aya kadar hareketlilik gerçekleştirmesi mümkün olur.

 Hareketlilik Hibesi

Erasmus+ Programı kapsamında tahsis edilen hibeler, yurt dışında geçirilen dönemin masraflarının tamamını karşılamaya yönelik değildir. Öğrencilere yurt dışında bulundukları faaliyet süresi boyunca, yurtdışında olmalarından kaynaklanan ilave masraflara yardımcı olmak üzere Erasmus hibeleri verilir. Bununla birlikte, öğrenciler hibe almaktan feragat da edebilirler. Hibe tahsis edilemeyen öğrenciler, istedikleri takdirde hibe almaksızın Erasmus öğrencisi olabilirler.

Bir öğrencinin aynı öğrenim kademesi içerisinde (lisans, yüksek lisans, doktora), toplam minimum 2 ay,maksimum 12 ay hareketliliğe katılabilir.


 

Ülke Grupları

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Aylık Hibe Öğrenim (Avro)

Aylık Hibe

Staj

(Avro)

1. ve 2. Grup Program Ülkeleri

Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan,

600

750

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Türkiye

450

600


Staj hareketliliğinde, staj yapılan işletmenin tatil sebebiyle kapalı olması durumunda stajın kesintiye uğraması söz konusu olabilir. İşletmenin kapalı olduğu süre için hibe ödemesi yapılacak, ancak kapalı olunan süre faaliyet süresine eklenmeyecektir. Asgarî faaliyet süresinin sağlanabilmesi için staj yapılacak işletmenin kapalı olacağı tarihlerin önceden araştırılması gerekmekte, tatil süresi çıkartıldıktan sonra dahi asgarî sürenin sağlandığından emin olunması gerekmektedir. Hafta sonu tatilleri faaliyet süresinden çıkartılacak tatil süresi değildir.

Mücbir sebeplerle* faaliyete ara verilmesi halinde, mücbir sebebin belgelendirilebilmesi şartıyla, asgari sürenin tamamlanamadığı faaliyetler kabul edilir ve kalınan süre karşılığı hibe verilir. Mücbir sebepler dışında asgari süre tamamlanmadan öğrencilerin geri dönmesi halinde, faaliyet kabul edilmez ve hibe ödenmez.

* "Mücbir sebep", taraflardan herhangi birinin Sözleşmeden doğan herhangi bir yükümlülüğünü yerine getirmesine engel olan, tarafların, taşeronlarının, bağlı kuruluşlarının veya uygulamada görev alan üçüncü tarafların hata veya ihmalinden kaynaklanmayan ve gösterilen tüm özen ve dikkate rağmen kaçınılmaz olan ve önceden tahmin edilemeyen, tarafların kontrolünün dışındaki istisnai herhangi bir durum veya olay anlamına gelir. Bir hizmetin sunulmaması, ekipman veya malzemelerdeki kusurlar veya bunların zamanında hazır edilmemesi, doğrudan bir mücbir sebepten ve ayrıca işgücü anlaşmazlığı, grev veya mali sıkıntılardan kaynaklanmadığı müddetçe, mücbir sebep olarak öne sürülemez.

2023-2024 Akademik Yılı Erasmus+ Avrupa 2022 Proje Başvuru Çağrısı için TIKLAYINIZ.

2023-2024 Akademik Yılı Erasmus+ Avrupa 2021 Proje Hareketliliği Başvuru Çağrısı için TIKLAYINIZ.

KION başvuru platformu kılavuzu için TIKLAYINIZ.

Türkiye Ulusal Ajansı başvuru kılavuzu için TIKLAYINIZ.


Geçmiş Başvuru Çağrıları:

2020-2021 Erasmus+ Staj Hareketliliği Çağrısı

 • 2020-2021 Akademik Yılı Staj Başvurusu SÜREÇ TAKVİMİ için TIKLAYINIZ.
 • Öğrenciler başvuruyu iki aşamada yapmalıdır. ERA platformuna başvuru videosu için TIKLAYINIZ.
 • Online başvuru için TIKLAYINIZ.(Online Başvuru Linki başvuru günü "25 Ocak 2021" itibarıyla aktif olacaktır).

 • Sonuçlar 2021 Mart ayının 2. veya 3. haftası içinde açıklanacaktır.
 • 2020-2021 Erasmus+ Staj Hareketliliği kapsamında ortalama 18 Öğrencilik katılım öngörülmektedir.

Başvuru iki adımda yapılacaktır : 

1. Aşama:   Sisteme ilk kez kayıt olacaksanız «KAYIT OL & BAŞVURU YAP» butonuna tıklayın. YA DA  Değişim Programları Ön Başvuru kısmına tıklayınız.  Lütfen yukarıda yer alan ERA sistemi giriş videosunu izledikten sonra başvurunuzu gerçekleştiriniz.

2. Aşama: ONLINE BAŞVURUNUN TAMAMLANMASI ARDINDAN . BELGE EN GEÇ 15 ŞUBAT 2021 SAAT 17:00'ye KADAR SİSTEME YÜKLENMESİ GEREKMEKTEDİR.

Başvuru esnasında teslim edilmesi gereken evrak:

 • Başvuru Formu !!! 

BAŞVURU ESNASINDA KABUL MEKTUBUNU TESLİM ETMENİZ GEREKMEMEKTEDİR. BAŞVURU ESNASINDA KABUL MEKTUBUNUDA TESLİM ETMEK İSTEYEN ÖĞRENCİLERE +10 PUAN UYGULANACAKTIR.

 * Kabul mektubu en az bir sayfalık antetli kağıda yazılmış olmalıdır. (kurum logosu ve iletişim adresleri yer almalıdır.) Staj yapacak olan öğrencinin adı-soyadı ve staj başlangıç-bitiş tarihleri (gün-ay-yıl) açıkça belirtilmelidir. Stajınızın konusu ve staj boyunca yapmanız beklenen görev ve sorumluluklarınızdan madde madde bahsedilmelidir. Stajınız boyunca size danışmanlık yapacak olan Mentor un adı-soyadı ve iletişim bilgileri olmalıdır ve mektup bu kişi tarafından imzalanmalıdır. Kurum kaşe ve mührü ile imza tarihi de mutlaka mektup üzerinde belirtilmelidir.

 • Kabul mektubu içinde bulunması gereken bilgiler için lütfen örnek mektubu inceleyiniz ve kabul alacağınız kurumların hazırlayacağı belgede bu bilgilerin bulunmasını sağlayınız. 
 • Learning Agreement örneği için TIKLAYINIZ.


MADDE MADDE GÖREV TANIMI İÇERMEYEN ve BÖLÜM İLE BAĞLANTISI OLMAYAN KABUL MEKTUPLARI UYGUNLUK KONTROLÜ SIRASINDA REDDEDİLECEKTİR.

1) Yaz Dönemi Stajı: 22 Şubat- 31 Eylül 2021 *

*Kabul Mektubunuzu getirmek için son tarih: 12 Nisan 2021 (minimum 60 gün!) 

2) Kış Dönemi Stajı Son Tarihi: 1 Ekim 2021- 31 Mayıs 2022** 

**Kabul Mektubunuzu getirmek için son tarih: 5 Temmuz 2021 (minimum 60 gün!)

Yukarıda belirtilen tarihlerden sonra getirilen kabul mektupları Kabul Edilmeyecektir.

Başvuru Kriterleri:

Tam zamanlı kayıtlı öğrenci olmak (mezun durumunda olan öğrencilerimiz, henüz öğrenciyken başvurularını gerçekleştirmeleri şartıyla, mezun olduktan sonra 12 aya kadar staj hareketliliği gerçekleştirebilir) 

Kayıt donduran öğrenciler hareketlilikten yararlanamaz.

Erasmus+ Staj programına gitmeden önce derece programının birinci dönemini tamamlamak.

Minimum CGPA 2,20/ 4.00 (lisans); Minimum CGPA: 2.50 / 4.00 (lisansüstü) ortalamaya sahip olmak.

ÖNEMLİ: Öğrencilerimiz, başvuru esnasında belirttikleri e-posta adresleri dikkate alınmaksızın, tüm bilgilendirmeler bilgiedu.net uzantılı e-posta hesaplarından yapılacaktır. Öğrencilerimiz bunun için İstanbul Bilgi Üniversitesi ana web sayfasından Öğrenci e-posta adreslerine SIS sayfalarına giriş için kullandıkları kullanıcı adı ve şifreleri ile giriş yapabilirler.

 Seçme Kriterleri

 • CGPA: % 50
 • Dil becerileri: % 50


♦ Dil Yeterliliği:

 • Erasmus+ Yabancı Dil Sınavı, asgari 60/100
 • Son beş yıl içinde alınmış YDS, E-YDS, YÖKDİL asgari 60/100
 • Daha önceden alınmış BILET/ BILET 3/Level 5 AT, asgari 60/100 
 • Son iki yıl içinde alınmış IELTS, asgari 5
 • Son iki yıl içinde alınmış Toefl-IBT, asgari 72/120


İngilizce dışındaki diller için ÖSYM’nin eş değerliliklerini kabul ettiği sınavlardan en az B2 seviyesinde bir dil skoru sunulması gerekmektedir. Kabul edilen Almanca, İtalyanca, Fransızca, İspanyolca dil sınavları için lütfen bakınız: https://dokuman.osym.gov.tr/pd...

 Öğrenciler, yukarıda belirtilen sınavlardan hangisini kullanacaksa, o sınavı belirtip skorunu da online başvuru platformunda ilgili alana yazmalıdır ve ilgili belgeyi sisteme yüklemesi gerekmektedir.

♦ Seçim Süreci:

 • Başvuru belgeleri uygunluk kontrolü yapılacaktır.
 • %50 dil sınavı notu ve %50 not ortalamasından oluşan seçim notuna göre en yüksek puandan en düşük puana doğru, bütçe kontenjanı dâhilinde seçim sıralaması yapılacaktır.
 • Engelli öğrencilere ( engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) +10 puan
 • Şehit ve Gazi çocuklarına +15 puan
 • Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz) : -10 puan
 • Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma: -10 puan
 • 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere +10 puan
 • Daha önce faaliyet gerçekleştirmek üzere seçildiği halde, tanınan süre içinde feragat bildiriminde bulunmayan öğrenciler -10 puan 
 • İki hareketlilik türüne birden aynı anda başvurma (öğrencinin tercih ettiği hareketlilik türüne azaltma uygulanır) -10 puan
 • Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır) -5
 •  Başvuru esnasında Kabul mektubu teslim edilmesi +10 (Yeni)


ÖNEMLİ:

Aşağıdaki kuruluşlar Erasmus+ kapsamında yükseköğretim staj faaliyeti için uygun değildir:

- Avrupa Birliği kurumları ve AB ajansları (bk. https://europa.eu/european-uni... )

- AB programlarını yürüten Ulusal Ajans vb. kuruluşlar.

 • Başvuru kuralları hakkında bilgi verilmesine rağmen, tamamlanmamış, yanlış ya da geç olan başvurular otomatik olarak silinmektedir.
 • Başvurunun doğruluğu öğrencilerin SORUMLULUĞUNDADIR. Eksik ve yanlış teslim edilen belgeler uygunluk kontrolü sırasında REDEDİLECEKTİR.
 • Çift ana dalda öğrenim gören öğrenciler aynı başvuru döneminde sadece bir ana daldan hareketliliğe başvurabilirler.
 • Covid-19 salgını sebebiyle yaşanabilecek muhtemel olumsuzluklar (seyahat kısıtlılıkları,karantina uygulamaları vs.) göz önünde bulundurularak faaliyetler planlanmalıdır. 
 • Covid-19 salgınının seyrine göre süreçlerde yaşanabilecek değişiklikler için duyuruları takip ediniz.

Staj Hareketliliği Çağrısı için Arama Yapabileceğiniz Siteler

❑  www.erasmusintern.org

❑ https://ec.europa.eu/eures/pub...

❑  https://www.trainingexperience.org/

❑  www.iagora.com/work/en/internships

❑  www.globalplacement.com/

❑  www.leonet.joeplus.org

❑  www.praxisnetwork.eu/

❑  www.indeed.com

❑  www.europe-internship.com/placements_/

❑  https://www.gooverseas.com/internships-abroad/summer

❑ https://online.goinglobal.com/user/login

❑ https://www.vault.com/

Staj Hareketliliğine Katılan Öğrencilerimizin Staj Yaptığı Kurumlar ve Bilgileri

Öğrencilerimizin bölümleri ve staj yaptıkları kurumların bilgileri için TIKLAYINIZ. Bilgilerin güncelliğinden ve kurumun güvenilirliğinden mutlaka sizler de önceden araştırma yaparak emin olunuz.Staj yapmak istediğiniz kuruma ilk kez başvururken firmaya kendinizi tanıtan bir niyet mektubu yazmanızı öneririz. Bu mektup ile birlikte ön yazı ve öz geçmiş (CV) eklemeniz de başvurunuz sırasında size kolaylık sağlayacaktır. Niyet mektubu ve öz geçmiş sürecinde online kaynaklara ve örnek çalışmalara göz atmanızı öneririz.

İyi bir CV ve niyet mektubu hazırladıktan sonra sürecine Erasmus+ stajı ilanları bulabileceğiniz web sitelerine bakarak staj arama sürecini başlatabilirsiniz

CV ve Motivasyon Mektubu örneklerine ulaşmak ve bilgi sahibi olmak için web sayfasını inleyebilirsiniz. Yetenek Gelişimi Web sayfası için Tıklayınız.

Kalacak yer konusunda da karşı kurumdan tavsiye alabilirler fakat kalacak yer ayarlama da  öğrencilerimizin  sorumluluğundadır.

Aşağıda yer alan ilanlar eski taleplerdir. Kurumlar ile yeniden iletişime geçip güncel olarak stajyer ihtiyaçları olup olmadığını danışabilirsiniz.

ALMANYA

Hempel Rehabilitation (Teklifi görmek için Tıklayınız

Migration Miteinader ( Teklifi görmek için Tıklayınız)

Neuro-Psychiatrisches Zentrum Riem (Teklifi görmek için Tıklayınız

Therapiezentum Munich ( Teklifi görmek için Tıklayınız

Startup Guide (Teklifi görmek için Tıklayınız)

ML Components GmbH (Teklifi görmek için Tıklayınız)

AVUSTURYA

United Nations (UN)

BELÇİKA

Université Saint-Louis - Bruxelles - International Relations Office - Teklifi görmek için Tıklayınız. - YENİ

Lucas Freire Architecture - Architecture internship (Teklifi görmek için Tıklayınız) - YENİ

Lucas Freire Architecture - Marketing internship (Teklifi görmek için Tıklayınız.) - YENİ

Optimy (Teklifi görmek için Tıklayınız)

Polydea (Teklifi görmek için Tıklayınız)

ÇEK CUMHURİYETİ

Ascari (Teklifi görmek için Tıklayınız)

DANİMARKA

Digital Academy (Teklifi görmek için Tıklayınız)

FRANSA

Hachette Livre (Teklifi görmek için Tıklayınız)

University Paris 13 (Teklifi görmek için Tıklayınız)

Alahambra International (Teklifi görmek için Tıklayınız)

Impact Partenaires ( Teklifi görmek için Tıklayınız)

Amio (Teklifi görmek için Tıklayınız)

Wingly (Teklifi görmek için Tıklayınız)

Les Pensières (Teklifi görmek için Tıklayınız)

HOLLANDA

Hélène Dashorst Textile Design ( Teklifi görmek için Tıklayınız) - YENİ

Cityforster ( Teklifi görmek için Tıklayınız

Studio Roof (Teklifi görmek için Tıklayınız)- YENİ

İNGİLTERE 

Room Club ( Teklifi görmek için Tıklayınız) - YENİ

Mangera Yvars Architects   (Teklifi görmek için Tıklayınız) - YENİ

Baltex (Teklifi görmek için Tıklayınız)

Liveseysolar Teklifi görmek için 

1-Tıklayınız 

2-Tıklayınız 

3-Tıklayınız

Costello Medical (Teklifi görmek için Tıklayınız)

Iwoca  (Teklifi görmek için Tıklayınız)

Orbis (Teklifi görmek için Tıklayınız)

 Augusta & Co  (Teklifi görmek için Tıklayınız)

The British International School (Teklifi görmek için Tıklayınız )

1-Tıklayınız

2-Tıklayınız

3-Tıklayınız

4-Tıklayınız

AstraZeneca (Teklifi görmek için Tıklayınız)

British Study Center (Teklifi görmek için Tıklayınız)

İSKOÇYA

CityTravelReview (Teklifi görmek için Tıklayınız)

İSPANYA

OFFER ES-785: ,JAVASCRIPT DEVELOPER INTERNSHIP IN GRANADA SPAIN (2021 NEW)

OFFER ES-789: ,SYMFONY PHP DEVELOPER INTERNSHIP IN VALENCIA SPAIN (2021 NEW)

OFFER ES-790: ,WEB/MOBILE DEVELOPER INTERNSHIP IN ASTURIAS SPAIN (2021 NEW)

OFFER ES-791: ,FULL STACK DEVELOPER INTERNSHIP IN VITORIA-GASTEIZ SPAIN (2021 NEW)

OFFER ES-803: ,IT SYSTEM ADMINISTRATOR ASISTANT INTERNSHIPS IN SEVILLA SPAIN (2021 NEW)


Plavier Restaurancio SL (Teklifi görmek için Tıklayınız) - YENİ

Infinita Proyectos ( Teklifi görmek için Tıklayınız) - YENİ

Cocina Hermano Torres ( Teklifi görmek için Tıklayınız) - YENİ

Proyecto Espanol (Teklifi görmek için Tıklayınız)

Praktikum in Barcelona (Teklifi görmek için Tıklayınız )

Restaurant Hisop (Teklifi görmek için Tıklayınız )

İSVEÇ

AstraZeneca (Teklifi görmek için Tıklayınız)

İTALYA

Futuro Digitale ( Teklifi görmek için Tıklayınız) - YENİ

LİTVANYA

Mykolas Romeris University ( Teklifi görmek için Tıklayınız)

LÜKSEMBURG

SES (Teklifi görmek için Tıklayınız)

MALTA

ML Components GmbH (Teklifi görmek için Tıklayınız)

MACARİSTAN

University of Pecs (Teklifi görmek için Tıklayınız)

NORVEÇ

International School of Bergen (Teklifi görmek için Tıklayınız)

Arendal International School (Teklifi görmek için Tıklayınız)

POLONYA

Partenaire Pologne (Teklifi görmek için Tıklayınız)

PORTEKİZ

Covet Group (Teklifi görmek için Tıklayınız

 1. Tıklayınız
 2. Tıklayınız
 3. Tıklayınız
 4. Tıklayınız
 5. Tıklayınız
 6. Tıklayınız
 7. Tıklayınız
 8. Tıklayınız


Teleperformance Portugal (Teklifi görmek için Tıklayınız

IADE – Universidade Europeia in Lisbon (Teklifi görmek için Tıklayınız)

SLOVAKYA

Placement Slovakia (Teklifi görmek için Tıklayınız)
FAYDALI DOKÜMANLAR

2022-2023 Akademik Yılı Öğrenciler için Dokümanlar

BAŞVURU ESNASINDA

HAREKETLİLİK ÖNCESİ TESLİM EDİLMESİ GEREKENLER

 • SİGORTA POLİÇESİ FOTOKOPİSİ (Sağlık+Kaza+Kişisel Sorumluluk)
 • GARANTİ BANKASI EURO HESAP BİLGİLERİ
 • OLS ÇEVRİMİÇİ DİL SINAVI (Öğrenciler tüm gidiş öncesi belgelerini tamamladığında ofisimiz tarafından emaillerine atanacaktır)
 • HİBE SÖZLEŞMESİ (Erasmus Ofisi tarafından hareketlilik öncesi teslim edilmesi gerekenler tamamlandığında hazırlanacaktır, hareketlilik başlamadan ıslak imzalı halinin Erasmus Ofisine ulaştırılması gerekmektedir)


YURT DIŞINDAYKEN (EĞER GEREKLİYSE)

♦ DÖNDÜKTEN SONRA2020-2021 Akademik Yılı Yerleştirilen Öğrenciler için Dokümanlar

♦BAŞVURU ESNASINDA TESLİM EDİLMESİ GEREKENLER

 • BAŞVURU FORMU

♦BAŞVURU SONRASINDA VERİLEN SÜREÇ İÇERİSİNDE TESLİM EDİLMESİ GEREKENLER

♦  HAREKETLİLİK ÖNCESİ TESLİM EDİLMESİ GEREKENLER

 • SİGORTA POLİÇESİ FOTOKOPİSİ (Sağlık+Kaza+Kişisel Sorumluluk)
 • GARANTİ BANKASI EURO HESAP BİLGİLERİ
 • OLS ÇEVRİMİÇİ DİL SINAVI (Öğrenciler tüm gidiş öncesi belgelerini tamamladığında ofisimiz tarafından emiallerine atanacaktır)

♦ YURT DIŞINDAYKEN (EĞER GEREKLİYSE)

♦ DÖNDÜKTEN SONRA


2019-2020 Akademik Yılı Yerleştirilen Öğrenciler için Dökümanlar 

♦ BAŞVURU ESNASINDA TESLİM EDİLMESİ GEREKENLER

♦  HAREKETLİLİK ÖNCESİ TESLİM EDİLMESİ GEREKENLER

 • SİGORTA POLİÇESİ FOTOKOPİSİ (Sağlık+Kaza+Kişisel Sorumluluk)
 • GARANTİ BANKASI EURO HESAP BİLGİLERİ

♦ YURT DIŞINDAYKEN (EĞER GEREKLİYSE)

♦ DÖNDÜKTEN SONRA