Staj Hareketliliği

Staj Hareketliliği

Erasmus+ Staj Hareketliliği

Erasmus+ Staj Hareketliliği, Avrupa Birliği’nin yürüttüğü Erasmus+ Programı bünyesinde gerçekleştirilen bir değişim hareketliliğidir. Staj Hareketliliği, bir öğrencinin programda yer alan bir Avrupa ülkesinde faaliyet gösteren bir kuruluşta, üniversite veya akademik merkezde, kendi alanında yaptığı mesleki ve idari çalışma kapsamında tam mesai günü esasına göre yaptığı stajdır.  

Erasmus+ kapsamında gerçekleştirilecek staj hareketliliği süresi lisans, yüksek lisans ve doktora programlarına kayıtlı öğrenciler için en az 2 ay (60 gün) olmalıdır.  Programdan en fazla 12 ay yararlanılabilir. 

Öğrenim süresi içerisinde ve öğrenim programlarının son sınıflarındaki öğrenciler mezun olduktan sonraki 12 ay içerisinde staj faaliyeti gerçekleştirilebilir. Mezuniyet sonrası gerçekleştirilecek staj faaliyetinde öğrenci başvurusunun öğrenci mezun olmadan önce (hâlihazırda ön lisans, lisans veya lisansüstü öğrencisiyken) yapılmış olması gerekir. Mezun olmuş öğrenciler başvuruda bulunamaz.

Genel Bilgiler

Staj faaliyetinin öğrencinin diploma programı için zorunlu olması gerekmemektedir.

Öte yandan staj yapılacak ekonomik sektör, öğrencinin mevcut mesleki eğitim programı ile ilgili bir sektör olmalıdır. Staj faaliyetinde bulunulacak yurt dışındaki kurumun yükseköğretim kurumu olması halinde, yapılacak çalışma akademik anlamda bir öğrenme faaliyeti olmayıp kurumun genel idaresine yönelik birimlerde uygulamalı çalışma deneyimi elde edilmesini amaçlamalıdır.

Öğrencilerin kendi bilimsel çalışmalarını tamamlamak veya desteklemek üzere yaptıkları çalışmalar, bilimsel araştırma ve projeler staj faaliyeti olarak kabul edilmez. Diğer bir deyişle Akademik çalışma amaçlı staj faaliyeti gerçekleştirilemez. 

Bir faaliyetin staj faaliyeti olabilmesi için akademik çalışma kapsamında değil, ilgili sektörde ekonomik karşılığı olan bir mesleki faaliyet olarak gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Örneğin ürün geliştirme amaçlı olarak; bir araştırma geliştirme (ar-ge) şirketinde veya bir firmanın ar-ge biriminde yapılan ya da ekonomik faaliyet gösteren bir firmanın bir üniversite ya da araştırma merkezine yaptırttığı deneysel çalışmalarda ve araştırmalarda çalışmak staj faaliyeti kapsamında değerlendirilir. 

Program kurallarına göre; öğrencinin müfredat programı kapsamındaki staj süresinin kendi kurumu tarafından tam olarak ve tercihen AKTS kredileri kullanılarak tanınması gereklidir. Stajın müfredat programının parçası olmadığı hallerde ise, yükseköğretim kurumu tanımayı, yurtdışında yapılan staj faaliyetini Diploma Eki’ne kaydetmek suretiyle gerçekleştirir.

* Erasmus+ kapsamında tamamlanan staj faaliyetinin, üniversitemiz tarafından kredilendirilmesi ve tanınması yapılmaktadır. Öğrencinin staj faaliyeti, öğrencinin mezuniyet transkriptinde ve diploma ekinde açıkça belirtilecektir. Erasmus+ staj faaliyetinin kredilendirilmesi, öğrencilerin iş yükü göz önünde bulundurularak ilgili bölümlerdeki DEC tarafından belirlenir ve buna dayanarak staj faaliyetinin isteğe bağlı olarak gerçekleştirildiği bölümlerde Erasmus+ stajının üniversite seçmeli derslerine  sayılarak; zorunlu staj uygulaması yapan bölümlerde ise, zorunlu staja sayılarak tanınması sağlanmaktadır.

Zorunlu stajı olan öğrencilerin bölüm koordinatörüne danışması ve bu doğrultuda onay alması gerekmektedir. Stajın bir derse ya da zorunlu staja sayılabilmesi için öncelikle stajın başarıyla tamamlanması gerekmektedir. Erasmus+ Staj Hareketliliği uzatma talebi hareketlilik bitiş tarihinden min. 1 ay öncesinden iletilmesi gerekmektedir.

 Hareketlilik Hibesi

Erasmus+ Programı kapsamında tahsis edilen hibeler, yurt dışında geçirilen dönemin masraflarının tamamını karşılamaya yönelik değildir. Öğrencilere yurt dışında bulundukları faaliyet süresi boyunca, yurtdışında olmalarından kaynaklanan ilave masraflara yardımcı olmak üzere Erasmus hibeleri verilir. Bununla birlikte, öğrenciler hibe almaktan feragat da edebilirler. Hibe tahsis edilemeyen öğrenciler, istedikleri takdirde hibe almaksızın Erasmus öğrencisi olabilirler.

Bir öğrencinin aynı öğrenim kademesi içerisinde (lisans, yüksek lisans, doktora), toplam 12 ay hareketliliğe katılabilir. Öğrenci aynı öğrenim kademesinde toplam 12 ayı geçmeyecek şekilde bir veya birkaç kez Erasmus+ Programlarına (Öğrenim, Staj) katılabilir ve hibe alabilir. Öğrenci mevcut öğrenim kademesindeki eğitimini tamamlayıp yeni bir öğrenim kademesine geçtiğinde (örneğin lisans eğitimi tamamlanıp yüksek lisans eğitimine başlandığında), yeni öğretim kademesinde tekrar en fazla 12 aya kadar hareketlilik gerçekleştirmesi mümkün olur.

2019-2020 Akademik Yılı için belirlenen aylık hibe miktarları aşağıdaki gibidir. Bu rakamların yıldan yıla değişiklik gösterebilmekte olup sonraki yıllar için bir emsal teşkil etmemektedir.

 

Ülke Grupları

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Aylık Hibe Öğrenim (Avro)

Aylık Hibe

Staj

(Avro)

1. ve 2. Grup Program Ülkeleri

Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan,

500

600

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Türkiye

300

400


Staj hareketliliğinde, staj yapılan işletmenin tatil sebebiyle kapalı olması durumunda stajın kesintiye uğraması söz konusu olabilir. İşletmenin kapalı olduğu süre için hibe ödemesi yapılacak, ancak kapalı olunan süre faaliyet süresine eklenmeyecektir. Asgarî faaliyet süresinin sağlanabilmesi için staj yapılacak işletmenin kapalı olacağı tarihlerin önceden araştırılması gerekmekte, tatil süresi çıkartıldıktan sonra dahi asgarî sürenin sağlandığından emin olunması gerekmektedir. Hafta sonu tatilleri faaliyet süresinden çıkartılacak tatil süresi değildir.

Mücbir sebeplerle* faaliyete ara verilmesi halinde, mücbir sebebin belgelendirilebilmesi şartıyla, asgari sürenin tamamlanamadığı faaliyetler kabul edilir ve kalınan süre karşılığı hibe verilir. Mücbir sebepler dışında asgari süre tamamlanmadan öğrencilerin geri dönmesi halinde, faaliyet kabul edilmez ve hibe ödenmez.

* "Mücbir sebep", taraflardan herhangi birinin Sözleşmeden doğan herhangi bir yükümlülüğünü yerine getirmesine engel olan, tarafların, taşeronlarının, bağlı kuruluşlarının veya uygulamada görev alan üçüncü tarafların hata veya ihmalinden kaynaklanmayan ve gösterilen tüm özen ve dikkate rağmen kaçınılmaz olan ve önceden tahmin edilemeyen, tarafların kontrolünün dışındaki istisnai herhangi bir durum veya olay anlamına gelir. Bir hizmetin sunulmaması, ekipman veya malzemelerdeki kusurlar veya bunların zamanında hazır edilmemesi, doğrudan bir mücbir sebepten ve ayrıca işgücü anlaşmazlığı, grev veya mali sıkıntılardan kaynaklanmadığı müddetçe, mücbir sebep olarak öne sürülemez.

2019-2020 Erasmus+ Staj Hareketliliği Çağrısı

 • 2019-2020 Akademik Yılı Staj Başvurusu SÜREÇ TAKVİMİ için TIKLAYINIZ.
 • Öğrenciler başvuruyu iki aşamada yapmalıdır. ERA platformuna başvuru videosu için TIKLAYINIZ.
 • Online başvuru için TIKLAYINIZ.*  (Online Başvuru Linki başvuru günü "20 Aralık 2019" itibarıyla aktif olacaktır).
 • 2019-2020 Erasmus+ Staj Hareketliliği Tanıtım Semineri Sunumu için TIKLAYINIZ
 • 2019-2020 Erasmus+ Staj Hareketliliği kapsamında ortalama 14 Öğrencilik katılım öngörülmektedir.

Başvuru iki adımda yapılacaktır : 

1. Aşama:   Sisteme ilk kez kayıt olacaksanız «KAYIT OL & BAŞVURU YAP» butonuna tıklayın. YA DA  Değişim Programları Ön Başvuru kısmına tıklayınız.  Lütfen yukarıda yer alan ERA sistemi giriş videosunu izledikten sonra başvurunuzu gerçekleştiriniz.

2.  Aşama: BAŞVURUNUN TAMAMLANMASI ARDINDAN ÖĞRENCİLER  AŞAĞIDA LİSTELENEN BELGELER İLE ERASMUS OFİSİ'NE BAŞVURMALIDIR. BELGELER EN GEÇ 7 ŞUBAT 2019 SAAT 17:00'ye KADAR TESLİM EDİLMELİDİR:

 • Karşı kurumdan alınan Kabul Mektubu* ( Bölüm Erasmus Koordinatöründen onay alınmalıdır)
 • Öğrenim Anlaşması (Learning Agreement for Traineship)
 • Not Dökümü ( ToR- SIS sayfanızdan temin edilebilir) 
 • Yabancı Dil Belgesi
 • Islak imzalı Başvuru Formu !!!


Yukarıda belirtilen belgelerden SADECE “Islak İmzalı Başvuru formunu” ofise teslim etmeniz gerekmektedir.!!! Diğer evrakların sisteme yüklenmesi yeterlidir.

 * Kabul mektubu en az bir sayfalık antetli kağıda yazılmış olmalıdır. (kurum logosu ve iletişim adresleri yer almalıdır.) Staj yapacak olan öğrencinin adı-soyadı ve staj başlangıç-bitiş tarihleri (gün-ay-yıl) açıkça belirtilmelidir. Stajınızın konusu ve staj boyunca yapmanız beklenen görev ve sorumluluklarınızdan madde madde bahsedilmelidir.Stajınız boyunca size danışmanlık yapacak olan Mentor un adı-soyadı ve iletişim bilgileri olmalıdır ve mektup bu kişi tarafından imzalanmalıdır. Kurum kaşe ve mührü ile imza tarihi de mutlaka mektup üzerinde belirtilmelidir.

 • Kabul mektubu içinde bulunması gereken bilgiler için lütfen örnek mektubu inceleyiniz ve kabul alacağınız kurumların hazırlayacağı belgede bu bilgilerin bulunmasını sağlayınız. 
 • Learning Agreement örneği için TIKLAYINIZ.

MADDE MADDE GÖREV TANIMI İÇERMEYEN KABUL MEKTUPLARI UYGUNLUK KONTROLÜ SIRASINDA REDDEDİLECEKTİR.

Staj Hareketliliği 10/06 /2019* - 31/5/2021  tarihleri arasında gerçekleştirilmelidir. (*Vize sıkıntısı olmayan öğrencilerimiz 10 Hazirandan önce hareketliliklerini başlatabilir.)

Başvuru Kriterleri:

Tam zamanlı kayıtlı öğrenci olmak (mezun durumunda olan öğrencilerimiz, henüz öğrenciyken başvurularını gerçekleştirmeleri şartıyla, mezun olduktan sonra 12 aya kadar staj hareketliliği gerçekleştirebilir)

Erasmus+ Staj programına gitmeden önce derece programının birinci dönemini tamamlamak.

Minimum CGPA 2,20/ 4.00 (lisans); Minimum CGPA: 2.50 / 4.00 (lisansüstü) ortalamaya sahip olmak.

ÖNEMLİ: Öğrencilerimiz, başvuru esnasında belirttikleri e-posta adresleri dikkate alınmaksızın, tüm bilgilendirmeler bilgiedu.net uzantılı e-posta hesaplarından yapılacaktır. Öğrencilerimiz bunun için İstanbul Bilgi Üniversitesi ana web sayfasından Öğrenci e-posta adreslerine SIS sayfalarına giriş için kullandıkları kullanıcı adı ve şifreleri ile giriş yapabilirler.

 Seçme Kriterleri

 • CGPA: % 50
 • Dil becerileri: % 50


♦ Dil Yeterliliği:

 • Son iki yıl içerisinde yapılan Erasmus+ Yabancı Dil Sınavı, asgari 60/100
 • Son beş yıl içinde alınmış YDS, ÜDS, KPDS, YÖKDİL, asgari 60/100
 • BILET/ BILET 3/Level 5 AT, asgari 60/100
 • Son iki yıl içinde alınmış IELTS, asgari 5
 • Son iki yıl içinde alınmış Toefl-IBT, asgari 72
 • BİLET SINAVI (Yabancı Diller tarafından yapılacaktır.*)


İngilizce dışındaki diller için ÖSYM’nin eş değerliliklerini kabul ettiği sınavlardan en az B2 seviyesinde bir dil skoru sunulması gerekmektedir. Kabul edilen Almanca, İtalyanca, Fransızca, İspanyolca dil sınavları için lütfen bakınız: https://dokuman.osym.gov.tr/pd...

Eğer Yabancı Dillerin yapacağı sınava girmek istiyorsanız 9 OCAK saat 12:00’a kadar sınava gireceğini belirtilen anketin doldurulması gerekmektedir. Anket için TIKLAYINIZ. (Yabancı Dil sınavına sadece Aday Erasmus+ öğrencilerimiz katılabilir.)

 Öğrenciler, yukarıda belirtilen sınavlardan hangisini kullanacaksa, o sınavı belirtip skorunu da online başvuru platformunda ilgili alana yazmalıdır. Ve ilgili belgeyi sisteme yüklemesi gerekmektedir.

♦ Seçim Süreci:

 • Başvuru belgeleri uygunluk kontrolü yapılacaktır.
 • 50 dil sınavı notu ve %50 not ortalamasından oluşan seçim notuna göre en yüksek puandan en düşük puana doğru, bütçe kontenjanı dâhilinde seçim sıralaması yapılacaktır.
 • Engelli öğrencilere ( engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) +10 puan
 • Şehit ve Gazi çocuklarına +15 puan
 • Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz) : -10 puan
 • Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma: -10 puan
 • 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere +10 puan
 • Daha önce faaliyet gerçekleştirmek üzere seçildiği halde, tanınan süre içinde feragat bildiriminde bulunmayan öğrenciler -10 puan 
 • Dil sınavına gireceğini beyan edip mazeretsiz girmeme ( öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır) -5 puan
 • İki hareketlilik türüne birden aynı anda başvurma (öğrencinin tercih ettiği hareketlilik türüne azaltma uygulanır) -10 puan
 • Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır) -5


ÖNEMLİ:

Aşağıdaki kuruluşlar Erasmus+ kapsamında yükseköğretim staj faaliyeti için uygun değildir:

- Avrupa Birliği kurumları ve AB ajansları (bk. https://europa.eu/european-uni... )

- AB programlarını yürüten Ulusal Ajans vb. kuruluşlar.

 • Başvuru kuralları hakkında bilgi verilmesine rağmen, tamamlanmamış, yanlış ya da geç olan başvurular otomatik olarak silinmektedir.
 • Başvurunun doğruluğu öğrencilerin SORUMLULUĞUNDADIR. Eksik ve yanlış teslim edilen belgeler uygunluk kontrolü sırasında REDEDİLECEKTİR.
 • Çift anadalda öğrenim gören öğrenciler aynı başvuru döneminde sadece bir anadaldan hareketliliğe başvurabilirler.

Staj Hareketliliği Çağrısı için Arama Yapabileceğiniz Siteler

❑  www.erasmusintern.org

❑ https://ec.europa.eu/eures/pub...

❑  https://www.trainingexperience.org/

❑  www.iagora.com/work/en/internships

❑  www.globalplacement.com/

❑  www.leonet.joeplus.org

❑  www.praxisnetwork.eu/

❑  www.indeed.com

❑  www.europe-internship.com/placements_/

❑  https://www.gooverseas.com/internships-abroad/summer


Staj yapmak istediğiniz kuruma ilk kez başvururken firmaya kendinizi tanıtan bir niyet mektubu yazmanızı öneririz. Bu mektup ile birlikte ön yazı ve öz geçmiş (CV) eklemeniz de başvurunuz sırasında size kolaylık sağlayacaktır. Niyet mektubu ve öz geçmiş sürecinde online kaynaklara ve örnek çalışmalara göz atmanızı öneririz.

İyi bir CV ve niyet mektubu hazırladıktan sonra sürecine Erasmus+ stajı ilanları bulabileceğiniz web sitelerine bakarak staj arama sürecini başlatabilirsiniz

Kalacak yer konusunda da karşı kurumdan tavsiye alabilirler fakat kalacak yer ayarlama da  öğrencilerimizin  sorumluluğundadır.

Aşağıdaki kuruluşlar Erasmus+ kapsamında yükseköğretim staj faaliyeti için uygun değildir:

- Avrupa Birliği kurumları ve AB ajansları: https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_en - AB programlarını yürüten Ulusal Ajans ve benzeri kuruluşlar 


ALMANYA

Hempel Rehabilitation (Teklifi görmek için Tıklayınız

Migration Miteinader ( Teklifi görmek için Tıklayınız)

Neuro-Psychiatrisches Zentrum Riem (Teklifi görmek için Tıklayınız

Therapiezentum Munich ( Teklifi görmek için Tıklayınız

Startup Guide (Teklifi görmek için Tıklayınız)

ML Components GmbH (Teklifi görmek için Tıklayınız)

AVUSTURYA

United Nations (UN)

BELÇİKA

Lucas Freire Architecture (Teklifi görmek için Tıklayınız) - YENİ

Optimy (Teklifi görmek için Tıklayınız)

Polydea (Teklifi görmek için Tıklayınız)

ÇEK CUMHURİYETİ

Ascari (Teklifi görmek için Tıklayınız)

DANİMARKA

Aarhus University (Teklifi görmek için Tıklayınız

Digital Academy (Teklifi görmek için Tıklayınız)

FRANSA

Hachette Livre (Teklifi görmek için Tıklayınız)

University Paris 13 (Teklifi görmek için Tıklayınız)

Alahambra International (Teklifi görmek için Tıklayınız)

Impact Partenaires ( Teklifi görmek için Tıklayınız)

Amio (Teklifi görmek için Tıklayınız)

Wingly (Teklifi görmek için Tıklayınız)

Les Pensières (Teklifi görmek için Tıklayınız)

HOLLANDA

Hélène Dashorst Textile Design ( Teklifi görmek için Tıklayınız) - YENİ

Cityforster ( Teklifi görmek için Tıklayınız)

İNGİLTERE 

Room Club ( Teklifi görmek için Tıklayınız) - YENİ

Mangera Yvars Architects   (Teklifi görmek için Tıklayınız) - YENİ

Baltex (Teklifi görmek için Tıklayınız)

Liveseysolar Teklifi görmek için 

1-Tıklayınız 

2-Tıklayınız 

3-Tıklayınız

Durham University Business School (Teklifi görmek için Tıklayınız)

Costello Medical (Teklifi görmek için Tıklayınız)

Iwoca  (Teklifi görmek için Tıklayınız)

Orbis (Teklifi görmek için Tıklayınız)

 Augusta & Co  (Teklifi görmek için Tıklayınız)

The British International School (Teklifi görmek için Tıklayınız )

1-Tıklayınız

2-Tıklayınız

3-Tıklayınız

4-Tıklayınız

AstraZeneca (Teklifi görmek için Tıklayınız)

British Study Center (Teklifi görmek için Tıklayınız)

İSKOÇYA

CityTravelReview (Teklifi görmek için Tıklayınız)

İSPANYA

Plavier Restaurancio SL (Teklifi görmek için Tıklayınız) - YENİ

Infinita Proyectos ( Teklifi görmek için Tıklayınız) - YENİ

Cocina Hermano Torres ( Teklifi görmek için Tıklayınız) - YENİ

Proyecto Espanol (Teklifi görmek için Tıklayınız)

Praktikum in Barcelona (Teklifi görmek için Tıklayınız )

İSVEÇ

AstraZeneca (Teklifi görmek için Tıklayınız)

İTALYA

Futuro Digitale ( Teklifi görmek için Tıklayınız) - YENİ

LİTVANYA

Mykolas Romeris University ( Teklifi görmek için Tıklayınız)

LÜKSEMBURG

SES (Teklifi görmek için Tıklayınız)

MALTA

ML Components GmbH (Teklifi görmek için Tıklayınız)

MACARİSTAN

University of Pecs (Teklifi görmek için Tıklayınız)

NORVEÇ

International School of Bergen (Teklifi görmek için Tıklayınız)

Arendal International School (Teklifi görmek için Tıklayınız)

POLONYA

Partenaire Pologne (Teklifi görmek için Tıklayınız)

University of Information Technology and Management in Rzeszów (Teklifi görmek için Tıklayınız)

PORTEKİZ

Covet Group (Teklifi görmek için Tıklayınız

 1. Tıklayınız
 2. Tıklayınız
 3. Tıklayınız
 4. Tıklayınız
 5. Tıklayınız
 6. Tıklayınız
 7. Tıklayınız
 8. Tıklayınız


Teleperformance Portugal (Teklifi görmek için Tıklayınız

IADE – Universidade Europeia in Lisbon (Teklifi görmek için Tıklayınız)

SLOVAKYA

Placement Slovakia (Teklifi görmek için Tıklayınız)
FAYDALI DOKÜMANLAR

2019-2020 Akademik Yılı Yerleştirilen Öğrenciler için Dokümanlar

♦ BAŞVURU ESNASINDA TESLİM EDİLMESİ GEREKENLER


♦  HAREKETLİLİK ÖNCESİ TESLİM EDİLMESİ GEREKENLER

 • SİGORTA POLİÇESİ FOTOKOPİSİ (Sağlık+Kaza+Kişisel Sorumluluk)
 • GARANTİ BANKASI EURO HESAP BİLGİLERİ


♦ YURT DIŞINDAYKEN (EĞER GEREKLİYSE)


♦ DÖNDÜKTEN SONRA


 2018-2019 Akademik Yılı Yerleştirilen Öğrenciler için Dokümanlar

♦ BAŞVURU ESNASINDA TESLİM EDİLMESİ GEREKENLER


♦  HAREKETLİLİK ÖNCESİ TESLİM EDİLMESİ GEREKENLER

 • SİGORTA POLİÇESİ FOTOKOPİSİ (Sağlık+Kaza+Kişisel Sorumluluk)

♦ YURT DIŞINDAYKEN (EĞER GEREKLİYSE)


♦ DÖNDÜKTEN SONRA

Öğrenim hayatım boyunca hem Erasmus+ öğrenim hareketliliğinden hem de staj hareketliliğinden faydalanabilir miyim?

Öğrenciler her öğrenim derecesinde (Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora) en az 3 ay en fazla 12 ay süreyle program kapsamında yurtdışında öğrenim görebilirler. Staj hareketliliği süreleri ise en az 2 en fazla 12 aydır. Bir öğrenci öğrenim ve staj faaliyetlerinden her eğitim kademesi (lisans, yüksek lisans, doktora) için birden fazla hibeli veya hibesiz toplam 12 aya kadar yararlanabilir. Faaliyet süresi hibesiz bile olsa 12 ayı geçemez.

Erasmus+ Staj Programı'na bir kere katıldıktan sonra tekrar faydalanmak mümkün mü?

Öğrenciler her öğrenim derecesinde (Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora) en az 3 ay en fazla 12 ay süreyle program kapsamında yurtdışında öğrenim görebilirler. Staj hareketliliği süreleri ise en az 2 en fazla 12 aydır. Bir öğrenci öğrenim ve staj faaliyetlerinden her eğitim kademesi (lisans, yüksek lisans, doktora) için birden fazla hibeli veya hibesiz toplam 12 aya kadar yararlanabilir. Faaliyet süresi hibesiz bile olsa 12 ayı geçemez.

Daha önce Erasmus+ öğrenim hareketliliği kapsamında hibe aldım Staj hareketliliği için tekrar hibe alabilir miyim?

Evet, ancak her eğitim kademesinde (ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora) her öğrenci en fazla 12 ay hibe alabildiğinden, daha önce aldığınız hibe toplamdan düşürülerek hesaplanacaktır. Yani daha önce lisans derecesinde 6 aylık hibe alan bir öğrenci hareketliliğin türüne bakılmaksızın 6 ay daha hibe alabilir. Ayrıca daha önce Erasmus+ faaliyetinden yararlanan öğrencilerin diğer başvurularında -10 puan verilmektedir. Böylece faaliyetten hiç yararlanmış öğrencilerin önceliği olacaktır.

Son sınıf öğrencileri Erasmus staj hareketliliğinden yararlanabilir mi?

Staj veya Öğrenim Hareketliliği yapabilmeniz için öğrenci olmanız şarttır. Staj Hareketliliği’nde mezun olduktan sonraki 12 ay içinde hareketlilikten faydalanabilmeniz için son sınıf öğrencisi olarak mezun olmadan önce başvurunuzu yapmış ve seçilmiş olmanız gerekmektedir.

Erasmus+ kapsamında staj yapacağım yeri Üniversite mi bulacak?

Staj yeri bulmak öğrencinin sorumluluğundadır. Web sitesinde bulunan staj yeri tekliflerini veya veri tabanını inceleyebilirsiniz. Ayrıca, bölüm hocalarınıza danışıp onların kendi iletişim ağlarından yararlanabilirsiniz.

Erasmus+ kapsamında staj yapacağım yeri nasıl bulurum?

Öncelikle kendinizi ve becerilerinizi kısaca anlatan bir Motivasyon Mektubu ile Europass formatında hazırlanmasını önerdiğimiz bir CV’yi ilgilendiğiniz kurumlara e-posta ile gönderin. CV ve motivasyon mektubu hazırlamak için lütfen Kariyer Merkezimizden destek alınız. Ayrıca e-postada Erasmus+ programı kapsamında stajyer olmak istediğinizi ve hangi tarihlerde stajyer olmak istediğinizi belirtmeyi unutmayınız. Bu doğrultuda uygun bir pozisyon var ise kabul mektubu isteyiniz. Kurumun kariyeriniz açısından size katacağı muhtemel faydalardan ve sizin kariyer planlarınızdan da kısaca bahsetmek yararlı olabilir.

Kabul mektubum nasıl olmalıdır? Örnek bir kabul mektubu var mı?

Her kurumun farklı yazışma ve uygulama prosedürleri olduğundan tek tip örnek bir kabul mektubu önermiyoruz. Ancak tüm kabul mektupları, mutlaka antetli resmi evrak olmalı ve mutlaka adınızı-soyadınızı, staj başlangıç-bitiş tarihini, kısaca stajın içeriğini, kurumdaki staj koordinatörünün (mentor) kaşesi, imzası, kurum mührü ve kurum iletişim bilgilerini içermelidir. Web sayfamızda uygun bulunan örnek kabul mektupları bulunmaktadır.

Zorunlu stajım yok, yine de staj hareketliliğinden faydalanabilir miyim?

Evet, müfredatınızda zorunlu staj olsa da olmasa da staj hareketliliğinden faydalanabilirsiniz. Zorunlu stajı olan program öğrencileri, yurt dışında yapmak istedikleri staj programı Bilgi’de yapmaları gereken staj programı ile içerik olarak örtüşüyorsa bunu zorunlu stajlarının yerine saydırabilir. Zorunlu stajı olmayan öğrencilerin yapmayı planladıkları Erasmus stajı ise gönüllü kategorisinde değerlendirilecektir. Her iki durumda da stajın öğreniminizle ilgili bir alanda olması gerekmektedir.

Zorunlu stajlarımı tamamladım, yine de staj hareketliliğinden faydalanabilir miyim?

Evet, yapacağınız stajın içeriği bölümünüz ile uyumlu olduğu sürece staj hareketliliğinden faydalanabilirsiniz.

Başvuru yapmak için ne gibi kriterler gerekmektedir?

Tam zamanlı kayıtlı öğrenci olmak ve en az 1. Sınıf öğrencisi olmak (Yabancı Dil Hazırlık sınıfı öğrencileri hariç),Ön lisans ve lisans öğrencilerinin ağırlıklı genel not ortalamasının (CGPA)) asgari 2.20/4.00 olması; yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin ağırlıklı genel not ortalamasının (CGPA) asgari 2.50/4.00 olması

Ne zaman başvuru yapabilirim?

Her yıl Erasmus Ofisi web sayfasında tüm sürece ilişkin bir takvim yayınlamaktadır. Akademik yıl başladıktan sonra düzenli aralıklarla web sayfamızı kontrol ederek tüm sürece ilişkin tarihleri öğrenebilirsiniz

Pasaport ve vizemi nasıl alacağım?

Pasaport ve vize işlemleri kişi ve gidilecek ülke bazında değişiklik gösterdiğinden öğrencilerin kendi sorumluluğundadır. Pasaport alırken harç ödemek zorunda kalmamak için, Öğrenci İşleri’nden öğrenci belgesi almanız gerekmektedir. Vize belgelerinden biri ise, tarafımızca yazılacak ve talep edildiğinde verilecek vize/hibe yazısıdır. İlgili belgede yurtdışındaki hareketlilik süreniz ve alacağınız hibe miktarını belirtilecektir.

Staj hareketliliğimi gerçekleştireceğim kurumdan herhangi bir ücret alabilecek miyim?

Görüşmekte olduğun kurumun insiyatifinde olan bir durumdur. 

Tüm staj sürem için hibe alabilir miyim?

İstanbul Bilgi Üniversitesi olarak her yıl Ulusal Ajans’a hibe talebinde bulunmaktadır. Ancak kaç öğrenciye ne kadar süre ile hibe verebileceğimiz bu talebin karşılanma oranı ile ilgilidir. Dolayısıyla tüm süre için hibe alamayabilirsiniz. Hibesiz de staj öğrencisi olabilirsiniz.