Giden Personel

Giden Personel

Akademik

2019 Projesi Erasmus+ Dünya Personel Ders Verme Hareketliliği

Erasmus+ Dünya Personel Ders Verme Hareketliliğine üniversitemizde tam/yarı zamanlı olarak istihdam edilmiş ve fiilen görev yapmakta olan akademik personel başvurabilir.

Faaliyetler Avrupa Komisyonu tarafından belirlenen asgarî ve azamî sürelere uygun olarak gerçekleştirilir. Erasmus+ Dünya Personel ders verme hareketliliği için faaliyet süresi, seyahat hariç en az 5 iş günü ve en fazla 2 ay olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte, faaliyetin geçerli bir faaliyet olarak değerlendirilebilmesi için en az 8 ders saati ders verilmesi zorunludur. Üniversitemizde Erasmus Personel Hareketlilikleri en fazla 7 güne kadar desteklenmektedir (5 gün faaliyet, 2 gün seyahat olmak üzere).

Personel hareketliliği faaliyetleri, Merkez’le imzalanan sözleşmenin bitiş tarihinden sonraya sarkamaz. Hareketlilik 31 Temmuz 2022 tarihinden önce tamamlanmalıdır. 

2020 Projesi Erasmus+ Dünya Personel Ders Verme Hareketliliği (Güney Afrika)

Erasmus+ Dünya Personel Ders Verme Hareketliliğine üniversitemizde tam/yarı zamanlı olarak istihdam edilmiş ve fiilen görev yapmakta olan akademik personel başvurabilir.

Faaliyetler Avrupa Komisyonu tarafından belirlenen asgarî ve azamî sürelere uygun olarak gerçekleştirilir. Erasmus+ Dünya Personel ders verme hareketliliği için faaliyet süresi, seyahat hariç en az 5 iş günü ve en fazla 2 ay olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte, faaliyetin geçerli bir faaliyet olarak değerlendirilebilmesi için en az 8 ders saati ders verilmesi zorunludur. Üniversitemizde Erasmus Personel Hareketlilikleri en fazla 7 güne kadar desteklenmektedir (5 gün faaliyet, 2 gün seyahat olmak üzere).

Personel hareketliliği faaliyetleri, Merkez’le imzalanan sözleşmenin bitiş tarihinden sonraya sarkamaz. Hareketlilik 31 Temmuz 2023 tarihinden önce tamamlanmalıdır. 

Erasmus+ Dünya Personel Ders Verme Hareketliliği yalnızca anlaşmalı olunan üniversite ve bölümlerle gerçekleştirilebilir. Bu çağrı kapsamında üniversitemizin Bosna Hersek, Ermenistan, Güney Kore, Gürcistan, Ukrayna, Hong Kong ve Güney Afrika‘da anlaşmalı olduğu okullar ve bölümler şunlardır:

Ülke

Okul ve Bölüm

Bosna Hersek

University College CEPS - Center for Business Studies

İşletme

Ekonomi

Sağlık Bilimleri

Ermenistan

National University of Architecture and Construction of Armenia

Mimarlık

İnşaat Mühendisliği

American University of Armenia

Uluslararası İlişkiler

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Avrupa Çalışmaları

Russian - Armenian University

İşletme

Ekonomi

Güney Kore

Myongji University

Mimarlık

Chungnam National University

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

Gürcistan

Georgian Technical University

Makine Mühendisliği

Bilgisayar Mühendisliği

İşletme

Caucaus University

İşletme

Ukrayna

Ukrainian Catholic University

Uluslararası İlişkiler

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Avrupa Çalışmaları

Hong Kong

Lingnan University

İşletme

Ekonomi

Uluslararası İlişkiler


Güney Afrika

Cape Peninsula University of Technology

Spor Yöneticiliği

 

Üniversitelerin iletişim bilgileri için TIKLAYINIZ.


Hibe Miktarları

Personel istediği takdirde hibe almaksızın faaliyete katılabilir. Faaliyetten hibesiz faydalanılabilmek için de başvuru yapılması ve başvurunun diğer başvurularla beraber değerlendirmeye tabi tutulması gerekmektedir. Personelin faaliyet süreleri tamamen hibelendirilir veya faaliyet tamamen hibesiz yani “sıfır hibeli” olarak gerçekleştirilebilir. Faaliyet süresinin kısmen hibelendirilmesi seçeneği bulunmamaktadır.

 

Personelimiz 5 gün faaliyet 2 gün seyahat olmak üzere 7 gün hibelendirilebilecektir.Hareketlilikten hibeli yararlanabilecek Akademik Personel sayısı tabloda gösterilmiştir:


ÜlkeOkulKontenjanGünlük hibe(€)
Bosna HersekUniversity College CEPS - Center for Business Studies3180€
ErmenistanNational University of Architecture and Construction of Armenia1180€
ErmenistanAmerican University of Armenia1180€
ErmenistanRussian - Armenian University1180€
Güney KoreMyongji University1180€
Güney KoreChungnam National University2180€
GürcistanGeorgian Technical University2180€
GürcistanCaucaus University1180€
UkraynaUkrainian Catholic University3180€
Hong KongLingnan University3180€

 

Güney AfrikaCape Peninsula University of Technology                                           2                 180€

 

Personel hareketliliği faaliyetinden faydalanan personeline ödenecek seyahat gideri miktarı “Mesafe Hesaplayıcı” kullanılarak hesap edilmelidir. Mesafe hesaplayıcısına aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en

 

 

 

Şehirler Mesafe Mesafe Bandı Toplam Hibe
 Bosna Hersek-İstanbul (Türkiye) 949.41 km 500- 1999 km 275€
 Ermenistan- İstanbul (Türkiye)1314.26 km 500- 1999 km 275€
 Güney Kore- İstanbul (Türkiye) 8066.76 km8000 km ve üzeri 1500€
 Gürcistan- İstanbul (Türkiye) 1322.9 km 500- 1999 km 275€
 Ukrayna- İstanbul (Türkiye)

 

1040.86 km500- 1999 km 275€
Hong Kong- İstanbul (Türkiye)8014.92 km8000 km ve üzeri1500€
 Cape Town-İstanbul (Türkiye)          8411 km 8000 km ve üzeri 1500€


 


Başvurular https://era.bilgi.edu.tr/ üzerinden online olarak alınacaktır. Başvuru tarihleri 01.10.2021-05.11.2021 arasındadır. Başvuruda gerekli belgeler şunlardır:

 • Başvuru Formu (imzalı)
 • Gidilecek kurumdan onaylı (tüm imzalar tamamlanmış ve mühürlü) nihai ders verme hareketliliği sözleşmesi
 • Karşı kurumdan alınmış davet mektubu
 • Yabancı Dil Puanı gösterir belge (varsa)

Değerlendirme Kriterleri

Not: Aynı puana sahip personel arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde hizmet süresi daha uzun olan personele öncelik verilecektir. 

Engelli Personele Ek Destek

Engelli akademik personelin hareketliliği katılımında, ihtiyaç duyabileceği ek desteği karşılamak üzere (refakatçinin konaklama ve seyahat masrafları …vs.) mali destek sağlanabilmektedir. 

2019 Bosna Hersek, Ermenistan, Güney Kore, Gürcistan, Ukrayna, Hong Kong için belgeler:

Başvuru Sırasında Teslim Edilmesi Gereken Evraklar

Hareketlilik Öncesi teslim edilmesi Gereken Belgeler

 • Garanti Euro hesabı
 • Hibe Sözleşmesi (Erasmus Ofisi tarafından hazırlanacaktır.)
 • Ders Verme Hareketliliği Bilgi Formu

Hareketlilik Sonrasında teslim edilmesi Gereken Belgeler

 • Katılım Sertifikası
 • Online AB Anketi (daha sonra email adresinize iletilecektir)
 • Pasaport Fotokopisi ve Biniş kartı
 • Hareketliliğe ait Fotoğraflar Hareketlilik Raporu


2020 Güney Afrika için belgeler:

Hareketlilik Öncesi teslim edilmesi Gereken Belgeler

 • Garanti Euro hesabı
 • Hibe Sözleşmesi (Erasmus Ofisi tarafından hazırlanacaktır.)
 • Ders Verme Hareketliliği Bilgi Formu

Hareketlilik Sonrasında teslim edilmesi Gereken Belgeler

 • Katılım Sertifikası
 • Online AB Anketi (daha sonra email adresinize iletilecektir)
 • Pasaport Fotokopisi ve Biniş kartı
 • Hareketliliğe ait Fotoğraflar Hareketlilik Raporu


İdari

2019 Projesi Erasmus+ Dünya Personel Eğitim Alma Hareketliliği

Erasmus+ Dünya Personel Eğitim Alma Hareketliliğine üniversitemizde tarafından istihdam edilmiş her personel başvurabilir.

Faaliyetler Avrupa Komisyonu tarafından belirlenen asgarî ve azamî sürelere uygun olarak gerçekleştirilir. Erasmus+ Dünya Personel eğitim alma hareketliliği için faaliyet süresi, seyahat hariç en az 5 iş günü ve en fazla 2 ay olarak belirlenmiştir. Üniversitemizde Erasmus Personel Hareketlilikleri en fazla 7 güne kadar desteklenmektedir (5 gün faaliyet, 2 gün seyahat olmak üzere).

Personel hareketliliği faaliyetleri, Merkez’le imzalanan sözleşmenin bitiş tarihinden sonraya sarkamaz. Hareketlilik 31 Temmuz 2022 tarihinden önce tamamlanmalıdır.

2020 Projesi Erasmus+ Dünya Personel Eğitim Alma Hareketliliği (Güney Afrika)

Erasmus+ Dünya Personel Eğitim Alma Hareketliliğine üniversitemizde tarafından istihdam edilmiş her personel başvurabilir.

Faaliyetler Avrupa Komisyonu tarafından belirlenen asgarî ve azamî sürelere uygun olarak gerçekleştirilir. Erasmus+ Dünya Personel eğitim alma hareketliliği için faaliyet süresi, seyahat hariç en az 5 iş günü ve en fazla 2 ay olarak belirlenmiştir. Üniversitemizde Erasmus Personel Hareketlilikleri en fazla 7 güne kadar desteklenmektedir (5 gün faaliyet, 2 gün seyahat olmak üzere).

Personel hareketliliği faaliyetleri, Merkez’le imzalanan sözleşmenin bitiş tarihinden sonraya sarkamaz. Hareketlilik 31 Temmuz 2023 tarihinden önce tamamlanmalıdır.

Erasmus+ Dünya Personel Eğitim Alma Hareketliliği yalnızca anlaşmalı olunan üniversitelerle gerçekleştirilebilir. Üniversitemizin Bosna Hersek, Ermenistan, Güney Kore, Gürcistan, Ukrayna, Hong Kong  ve Güney Afrika' da anlaşmalı olduğu okullar şunlardır:

Ülke

Okul

Bosna Hersek

University College CEPS - Center for Business Studies

Ermenistan

National University of Architecture and Construction of Armenia

American University of Armenia

Russian - Armenian University

Güney Kore

Myongji University

Chungnam National University

Gürcistan

Georgian Technical University

Caucaus University

Ukrayna

Ukrainian Catholic University

Hong Kong

Lingnan University

Güney Afrika

Cape Peninsula University of Technology

  

Üniversitelerin iletişim bilgileri için TIKLAYINIZ.


Hibe Miktarları

Personel istediği takdirde hibe almaksızın faaliyete katılabilir. Faaliyetten hibesiz faydalanılabilmek için de başvuru yapılması ve başvurunun diğer başvurularla beraber değerlendirmeye tabi tutulması gerekmektedir. Personelin faaliyet süreleri tamamen hibelendirilir veya faaliyet tamamen hibesiz yani “sıfır hibeli” olarak gerçekleştirilebilir. Faaliyet süresinin kısmen hibelendirilmesi seçeneği bulunmamaktadır.

 

Personelimiz 5 gün faaliyet 2 gün seyahat olmak üzere 7 gün hibelendirilebilecektir. Hareketlilikten hibeli yararlanabilecek Akademik Personel sayısı tabloda gösterilmiştir:

 

Ülke

Okul

Kontenjan

Günlük hibe(€)

Bosna Hersek

University College CEPS - Center for Business Studies

3

180€

Ermenistan

National University of Architecture and Construction of Armenia

1

180€

Ermenistan

American University of Armenia

1

180€

Ermenistan

Russian - Armenian University

1

180€

Güney Kore

Myongji University

1

180€

Güney Kore

Chungnam National University

2

180€

Gürcistan

Georgian Technical University

2

180€

Gürcistan

Caucaus University

1

180€

Ukrayna

Ukrainian Catholic University

3

180€

Hong Kong

Lingnan University

3

180€

 

Güney Afrika

Cape Peninsula University of Technology

                                           2

                 180€

 

Personel hareketliliği faaliyetinden faydalanan personeline ödenecek seyahat gideri miktarı “Mesafe Hesaplayıcı” kullanılarak hesap edilmelidir. Mesafe hesaplayıcısına aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en

 

 

 

Şehirler

 Mesafe

 Mesafe Bandı

 Toplam Hibe

 Bosna Hersek-İstanbul (Türkiye)

 949.41 km

 500- 1999 km

 275€

 Ermenistan- İstanbul (Türkiye)

1314.26 km

 500- 1999 km

 275€

 Güney Kore- İstanbul (Türkiye)

 8066.76 km

8000 km ve üzeri

 1500€

 Gürcistan- İstanbul (Türkiye)

 1322.9 km

 500- 1999 km

 275€

 Ukrayna- İstanbul (Türkiye)

 

1040.86 km

500- 1999 km

 275€

Hong Kong- İstanbul (Türkiye)

8014.92 km

8000 km ve üzeri

1500€

 Cape Town-İstanbul (Türkiye)

          8411 km

 8000 km ve üzeri

 1500€


Başvurular https://era.bilgi.edu.tr/ üzerinden online olarak alınacaktır. Başvuru tarihleri 01.10.2021-05.11.2021 arasındadır. Başvuruda gerekli belgeler şunlardır:

 • Başvuru Formu (imzalı)
 • Gidilecek kurumdan onaylı (tüm imzalar tamamlanmış ve mühürlü) nihai eğitim alma hareketliliği sözleşmesi
 • Karşı kurumdan alınmış davet mektubu
 • Yabancı Dil Puanı gösterir belge (varsa)

Değerlendirme Kriterleri

*Diğer Geçerli Sınavlar için Tıklayınız

 Not: Aynı puana sahip personel arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde hizmet süresi daha uzun olan personele öncelik verilecektir.

Engelli Personele Ek Destek

Engelli akademik personelin hareketliliği katılımında, ihtiyaç duyabileceği ek desteği karşılamak üzere (refakatçinin konaklama ve seyahat masrafları… vs.) mali destek sağlanabilmektedir. 

2019 Bosna Hersek, Ermenistan, Güney Kore, Gürcistan, Ukrayna, Hong Kong için belgeler:

Başvuru Sırasında Teslim Edilmesi Gereken Evraklar

Hareketlilik Öncesi teslim edilmesi Gereken Belgeler

 • Garanti Euro hesabı
 • Hibe Sözleşmesi (Erasmus Ofisi tarafından hazırlanacaktır.)

Hareketlilik Sonrasında teslim edilmesi Gereken Belgeler

 • Katılım Sertifikası
 • Online AB Anketi (daha sonra email adresinize iletilecektir)
 • Pasaport Fotokopisi ve Biniş kartı
 • Hareketliliğe ait Fotoğraflar
 • Hareketlilik Raporu


2020 Güney Afrika için belgeler:

Başvuru Sırasında Teslim Edilmesi Gereken Evraklar

Hareketlilik Öncesi teslim edilmesi Gereken Belgeler

 • Garanti Euro hesabı
 • Hibe Sözleşmesi (Erasmus Ofisi tarafından hazırlanacaktır.)


Hareketlilik Sonrasında teslim edilmesi Gereken Belgeler

 • Katılım Sertifikası
 • Online AB Anketi (daha sonra email adresinize iletilecektir)
 • Pasaport Fotokopisi ve Biniş kartı
 • Hareketliliğe ait Fotoğraflar
 • Hareketlilik Raporu