Seçilen Öğrenciler için Dokümanlar

Oryantasyon

Gitmeden Önce

Başvuru formu ve talep edilen belgeleri partner üniversiteye iletiniz.

Bağlı bulunduğunuz fakültenin Bölüm Değişim Koordinatörü’yle ders seçimi yaptıktan sonra seçilen dersleri Before Mobility Formu’nda belirtmeniz ve formun orijinalini BILGI Talent Global Affairs‘e teslim etmeniz gerekmektedir.

Partner üniversiteden ders kaydı yapmanız için tarafınıza Course Equivalence formu gönderilebilir. Bu forma halihazırda seçmiş olduğunuz derslerinizle birlikte yedek bir ders listesi eklemenizi önemle tavsiye ederiz. Orada alacağınız derslerin kapasitesi dolu olabilir ya da önkoşul istenebilir. Bu durumlarda yedek ders listenizden dersleri seçebilirsiniz.

Değişim-Öğrenci Taahhütnamesi’nin orijinalini BILGI Talent Global Affairs‘e teslim etmeniz gerekmektedir.

Öğrenciler, vize ve oturma izni başvurularını kendileri yapmaktadırlar. İstenilen durumlarda BILGI Talent Global Affairs tarafından vize yazısı düzenlenebilir.


Değişim Esnasında

Partner üniversiteye vardığınızda okul ve ders kayıtlarınızı yaptırmayı unutmayınız.

Partner üniversitenin oryantasyon programına veya zorunlu tuttukları etkinliklere katılmak faydalı olacaktır.

Herhangi bir ders değişikliği olması durumunda İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde bağlı bulunduğunuz fakültenin Bölüm Değişim Koordinatörü’nün onayı alındıktan sonra During Mobility formunun düzenlenmesi, daha sonrasında bu formun BILGI Talent Global Affairs’in bilateral@bilgi.edu.tr adresine iletilmesi gerekmektedir.


BİLGİ’ye Döndüğünüzde

KREDİ TRANSFER FORMU (Lisans öğrencileri için)

KREDİ TRANSFER FORMU (Sosyal Bilimler Enstitüsü için)

Transkript (partner üniversiteden temin edilir)
*Kredi Transfer Formunun ise bağlı bulunduğunuz fakültenin Bölüm Değişim Koordinatörü tarafından onaylanması, sonrasında transkriptinizle birlikte bağlı bulunduğunuz fakülte sekreterliğine teslim edilmesi gerekmektedir.