Hakkında

BİLGİ, öğrencilerine öğrenci değişim programına katılarak bir sömestr ya da bir yılı yurtdışında partner üniversitelerden birinde geçirme fırsatı sunmaktadır. Bu amaçla, 2004 yılından beri BİLGİ, Avrupa Birliği Erasmus+ Programına aktif şekilde katılmaktadır. Erasmus+ Programı Avrupa Birliği tarafından üniversiteler arasında çok uluslu işbirliklerini teşvik ederek yüksek öğrenime uluslararası boyutunu kazandırmak ve kaliteyi artırmak amacıyla kurulmuştur. 

BİLGİ’nin Avrupa’nın önde gelen üniversiteleri ile 250’den fazla Erasmus Öğrenci Değişim Anlaşması bulunmaktadır. Ayrıca BİLGİ, Erasmus+ ve diğer uluslararası değişim programları ile gelen birçok yabancı öğrenciyi ağırlamaktadır. Yurtdışı eğitim programına katılmak veya BİLGİ’de yabancı öğrencilerle tanışmak gibi uluslararası deneyimler sizi yepyeni bir dünya ile tanıştırırken farklı kültürler hakkında bilgi edinmenize, kültürler arasındaki birçok ortak paydayı keşfetmenize ve de iletişim ve yabancı dil becerilerinizi geliştirmenize yardımcı olacaktır. Bunların hepsi, giderek küçülen dünyamızda ve küreselleşen ekonomide sizi başarıya taşıyacak önemli tecrübelerdir.

Erasmus+ Programına katılan öğrenciler BİLGİ’nin ortak üniversitelerinde kotalar dahilinde bir dönem ya da tüm akademik yıl boyunca AB hareketlilik hibesinden yararlanarak kalabilir. Öğrenciler Erasmus değişim döneminin sonunda kendi üniversitelerine dönerler ve programlarını tamamlarlar.

Ortak üniversiteden alınan krediler ilgili BİLGİ birimlerinin onayına tabi olur ve öğrenciler mezun olmak için BİLGİ’ye başvuruda bulunulur.

BİLGİ’de Erasmus+ Programı kurumsal düzeyde Erasmus Ofisi tarafından yönetilir. Erasmus Ofisi, duyurulardan, başvurulardan, öğrencilerin seçilmesinden, hibe vb. konularda idari sorumlu birimdir. Ayrıca her BİLGİ bölümünün akademik danışmanlık ve bölümün anlaşmalarından sorumlu bir Erasmus Departman Koordinatörü vardır.

 

  • İstanbul Bilgi Üniversitesi Erasmus Usül ve Esasları - güncelleniyor


Faydalı Linkler:

Türkiye Ulusal Ajansı

Avrupa Komisyonu