Uluslararası Staj İmkanları

ILO HAKKINDA

1919 yılında kurulan, çalışma yaşamında barışın refah açısından vazgeçilmez olduğu şeklindeki kurucu misyonu doğrultusunda hareket eden Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), sosyal adaleti, uluslararası planda tanınan insan ve emek haklarını gerçekleştirmek için çalışmaktadır. Bugün ILO insana yakışır işler yaratılmasına; çalışanları ve iş çevrelerini kalıcı bir barış, refah ve ilerlemeye sahip çıkmaya yöneltecek ekonomik koşullarla çalışma koşullarının sağlanmasına yardım etmektedir.

ILO’nun üç taraflı yapısı, tüm kadınlar ve erkekler için insana yakışır işlerin yaygınlaştırılması açısından benzersiz bir platform sunmaktadır. Başlıca hedefleri, çalışma yaşamında hakların yaşama geçirilmesi, insana yakışır istihdam fırsatlarının teşvik edilmesi, sosyal korumanın güçlendirilmesi ve çalışma yaşamıyla ilgili konularda diyaloğun güçlendirilmesidir.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

ILO'nun Staj Programı, öğrenme ve deneyim kazanma fırsatı arayan yüksek nitelikli lisans ve lisansüstü öğrencileri hedeflemektedir.

Ofis, günlük, geçici ve devam etmekte olan işlerde çalıştığı kişiler için bir dizi farklı sözleşme kullanmaktadır. İşe alım prosedürleri ve uygunluk, sözleşme türüne, süresine ve diğer faktörlere bağlı olarak farklılık gösterir.

BAŞVURU DÖNEMİ

Mayıs 2019 listesi için 48 Staj Programı yayınlanmıştır. Başvurular 01 Mayıs - 10 Mayıs 2019 (23:59 Cenevre saati) arasında alınacaktır.

NASIL BAŞVURABİLİRİM?

ILO için çalışmakla ilgileniyorsanız, lütfen düzenli olarak güncellenen mevcut pozisyonlarımızı inceleyiniz. Bir işe başvurmak için, başvurunuzu çevrimiçi olarak göndermenizi sağlayacak bir hesap oluşturmanız gerekir. E-posta yoluyla gönderilen özgeçmişler kabul edilmemektedir.

İş Kanunu ve Reform Birimi staj fırsatları, kural ve prosedürler için aşağıdaki linki inceleyebilirsiniz.

https://jobs.ilo.org/

https://jobs.ilo.org/go/All-Jobs/2842101/