Staj Hareketliliği

Staj Hareketliliği

Öğrenciler her öğrenim derecesinde (Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora) en az 3 ay en fazla 12 ay süreyle program kapsamında yurtdışında öğrenim görebilirler. Staj hareketliliği süreleri ise en az 2 en fazla 12 aydır. Bir öğrenci öğrenim ve staj faaliyetlerinden her eğitim kademesi (lisans, yüksek lisans, doktora) için birden fazla hibeli veya hibesiz toplam 12 aya kadar yararlanabilir. Faaliyet süresi hibesiz bile olsa 12 ayı geçemez.

Evet, bir öğrenci yükseköğrenim yaşamının her seviyesinde (lisans, yüksek lisans, doktora) toplamda 12 ay olacak şekilde bir veya birkaç kez Erasmus Öğrenim ve Erasmus Staj Hareketliliği hibesi alabilir. Staj hareketliliği hibesi alınmış olması, öğrencinin öğrenim hareketliliği hibesi almasına engel değildir. 

Evet, ancak her eğitim kademesinde (ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora) her öğrenci en fazla 12 ay hibe alabildiğinden, daha önce aldığınız hibe toplamdan düşürülerek hesaplanacaktır. Yani daha önce lisans derecesinde 6 aylık hibe alan bir öğrenci hareketliliğin türüne bakılmaksızın 6 ay daha hibe alabilir. Ayrıca daha önce Erasmus+ faaliyetinden yararlanan öğrencilerin diğer başvurularında -10 puan verilmektedir. Böylece faaliyetten hiç yararlanmış öğrencilerin önceliği olacaktır.

Staj veya Öğrenim Hareketliliği yapabilmeniz için öğrenci olmanız şarttır. Staj Hareketliliği’nde mezun olduktan sonraki 12 ay içinde hareketlilikten faydalanabilmeniz için son sınıf öğrencisi olarak mezun olmadan önce başvurunuzu yapmış ve seçilmiş olmanız gerekmektedir.

Staj yeri bulmak öğrencinin sorumluluğundadır. Web sitesinde bulunan staj yeri tekliflerini veya veri tabanını inceleyebilirsiniz. Ayrıca, bölüm hocalarınıza danışıp onların kendi iletişim ağlarından yararlanabilirsiniz.

Öncelikle kendinizi ve becerilerinizi kısaca anlatan bir Motivasyon Mektubu ile Europass formatında hazırlanmasını önerdiğimiz bir CV’yi ilgilendiğiniz kurumlara e-posta ile gönderin. CV ve motivasyon mektubu hazırlamak için lütfen Kariyer Merkezimizden destek alınız. Ayrıca e-postada Erasmus+ programı kapsamında stajyer olmak istediğinizi ve hangi tarihlerde stajyer olmak istediğinizi belirtmeyi unutmayınız. Bu doğrultuda uygun bir pozisyon var ise kabul mektubu isteyiniz. Kurumun kariyeriniz açısından size katacağı muhtemel faydalardan ve sizin kariyer planlarınızdan da kısaca bahsetmek yararlı olabilir.

Her kurumun farklı yazışma ve uygulama prosedürleri olduğundan tek tip örnek bir kabul mektubu önermiyoruz. Ancak tüm kabul mektupları, mutlaka antetli resmi evrak olmalı ve mutlaka adınızı-soyadınızı, staj başlangıç-bitiş tarihini, kısaca stajın içeriğini, kurumdaki staj koordinatörünün (mentor) kaşesi, imzası, kurum mührü ve kurum iletişim bilgilerini içermelidir. Web sayfamızda uygun bulunan örnek kabul mektupları bulunmaktadır.

Evet, müfredatınızda zorunlu staj olsa da olmasa da staj hareketliliğinden faydalanabilirsiniz. Zorunlu stajı olan program öğrencileri, yurt dışında yapmak istedikleri staj programı Bilgi’de yapmaları gereken staj programı ile içerik olarak örtüşüyorsa bunu zorunlu stajlarının yerine saydırabilir. Zorunlu stajı olmayan öğrencilerin yapmayı planladıkları Erasmus stajı ise gönüllü kategorisinde değerlendirilecektir. Her iki durumda da stajın öğreniminizle ilgili bir alanda olması gerekmektedir.

Evet, yapacağınız stajın içeriği bölümünüz ile uyumlu olduğu sürece staj hareketliliğinden faydalanabilirsiniz.

Tam zamanlı kayıtlı öğrenci olmak ve en az 1. Sınıf öğrencisi olmak (Yabancı Dil Hazırlık sınıfı öğrencileri hariç),Ön lisans ve lisans öğrencilerinin ağırlıklı genel not ortalamasının (CGPA)) asgari 2.20/4.00 olması; yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin ağırlıklı genel not ortalamasının (CGPA) asgari 2.50/4.00 olması

Her yıl Erasmus Ofisi web sayfasında tüm sürece ilişkin bir takvim yayınlamaktadır. Akademik yıl başladıktan sonra düzenli aralıklarla web sayfamızı kontrol ederek tüm sürece ilişkin tarihleri öğrenebilirsiniz

Pasaport ve vize işlemleri kişi ve gidilecek ülke bazında değişiklik gösterdiğinden öğrencilerin kendi sorumluluğundadır. Pasaport alırken harç ödemek zorunda kalmamak için, Öğrenci İşleri’nden öğrenci belgesi almanız gerekmektedir. Vize belgelerinden biri ise, tarafımızca yazılacak ve talep edildiğinde verilecek vize/hibe yazısıdır. İlgili belgede yurtdışındaki hareketlilik süreniz ve alacağınız hibe miktarını belirtilecektir.

Görüşmekte olduğun kurumun insiyatifinde olan bir durumdur. 

İstanbul Bilgi Üniversitesi olarak her yıl Ulusal Ajans’a hibe talebinde bulunmaktadır. Ancak kaç öğrenciye ne kadar süre ile hibe verebileceğimiz bu talebin karşılanma oranı ile ilgilidir. Dolayısıyla tüm süre için hibe alamayabilirsiniz. Hibesiz de staj öğrencisi olabilirsiniz.

Evet katılabilirsiniz. Ortalamanız lisans öğrencileri için minimum 2.20, yüksek lisans öğrencileri için minimum 2.50 olduğu sürece alttan dersiniz kalsa bile Erasmus+ hareketliliğine katılabilirsiniz.

Istanbul Bilgi Üniversitesi'nin Erasmus kodu: TR ISTANBU11