Bilgi İngilizce Dil Sınavları (BILET)

Bilgi İngilizce Dil Sınavları (BILET)

Hazırlık Programı BİLET  1 ve BİLET 2 Aşama (Seviye Tespit Sınavı) ve BİLET 2. Aşama (Hazırlık Muafiyet Sınavı) yazılı sınavları santral kampüs yerleşkesinde yüz yüze yapılacaktır.

BİLET 1. Aşama Sınavı (Seviye Tespit Sınavı) :

Seviye Tespit Sınavı dil bilgisi ve okuma becerilerini ölçen çoktan seçmeli bir sınavdır. Bu sınavnın iki amacı vardır. Hem öğrencinin İngilizce seviyesini hem de BİLET 2. Aşama’ya girecek öğrencileri belirler. Çoktan seçmeli 20 okuma, 30 dilbilgisi sorusu ve iki kısa paragraf yazma bölümlerinden oluşur.

Bu sınavdan 70 üzerinden 45 veya üzeri puan alan öğrenciler, BİLET 2. Aşama Sınavı’na girmeye hak kazanmış olurlar.

BİLET 2. Aşama Sınavı (Hazırlık Muafiyet Sınavı) :

BİLET 2. Aşama, iki güne yayılmış olan ve öğrencilerin konuşma, okuma ve yazma becerilerini ölçen bir yeterlilik sınavıdır.

BİLET 2. Aşama Sınavı’ndan 60 veya üstü puan alan öğrenciler lisans programlarına başlayabilirler. Bu puan sınırının altında kalan öğrenciler Hazırlık Programı’nı takip ederler.

Hazırlık Programı’na devam edecek öğrencilerin hangi seviyeden başlayacakları BİLET 1. Aşama Sınavı’ndan aldıkları puana göre belirlenir.

Sınav örnekleri ve daha detaylı bilgi için bakınız:

İngilizce Hazırlık Programı Yeni Kayıt Kitapçığı veya ( Örnek Sınav )

Örnek Sınav Cevap Anahtarı