BİLET 2. Aşama Sınavı (Hazırlık Muafiyet Sınavı)

BİLET 2. Aşama Sınavı 4 bölümden oluşur: Okuma, Yazma, Dinleme ve Konuşma. Her bir bölümdeki soruların detaylarını aşağıda bulunmaktadır. Bu sınavdan 60 ve üstü puan alan öğrenciler hazırlıktan muaf olurlar ve bölüm derslerine başlarlar. 60 puan altında alan öğrenciler BİLET 1. Aşama Sınavı’nda belirlenen seviyelerine göre Hazırlık Programında öğrenim almaya başlarlar.

Konuşma Bölümü

Konuşma bölümünün sınav içindeki genel ağırlığı % 20’dir.

Sınava her öğrenci tek başına girer ve sınavda bulunan 2 öğretim görevlisinden birinin kendisine İngilizce olarak sorduğu soruları cevaplar. Sınav ortalama 4-5 dakika sürer ve öğrenciye fikir beyan edebileceği genel konulardan ortalama 3-4 soru yöneltilir.

 • Konuşma bölümünde herkesin üzerinde fikir sahibi olduğu genel konular olacaktır. Bunların arasından seçilen bir konudan 3-4 soru sorulacaktır.
 • Bu bölümde genel olarak, seçilen bir konuyla ilgili fikirlerinizi belirtmeniz ya da bir fikre katılıp katılmadığınızı sebepleriyle birlikte sunmanız beklenmektedir.
 • Soruların doğru ya da yanlış cevabı yoktur. Sorular bilginizi değil, sizin fikirlerinizi nasıl ifade ettiğinizi ölçmeyi hedefler.
 • Sorular, fikrinizi sunarken bir konunun betimlenmesini, sebeplerini/sonuçlarını tartışmayı, faydalarını/zararlarını belirtmeyi, başka bir konuyla karşılaştırma yapmayı vb. gerektirebilir.
 • Sorulara kısa cevaplar vermeyin. Cevaplarınızın soruyu karşılayan yeterli bilgi ve detayı içermesine özen gösterin. Mümkün olduğunca sebepler ve örnekler sunarak cevaplayın. Sorularla ilgisi olmayan cevaplar vermekten kaçının.
 • Etkin bir iletişim için temel konuşma stratejilerini çalışmanız faydalı olabilir (Soruyu duyamadığınız ya da anlamadığınızda sınav görevlisinden tekrar etmesini ya da yeniden ifade etmesini istemek, yaptığınız yanlışı düzeltmek, fikirlerinize açıklık getirmek vb.)
 • Soruları cevaplarken dili doğru kullanmaya dikkat edin. Kullandığınız yapı ve kelime çeşitliliğine özen gösterin.
 • Soruları cevaplarken hata yaptığınızda ya da yanlış kelime kullandığınızda moralinizi bozmayın. Farklı stratejiler kullanarak iletişime devam edin.
 • Konuşurken uzun süreli duraksamalardan kaçınıp size sorulan sorulara duyulabilir bir sesle açık ve akıcı bir şekilde cevap verin.
 • Etkin bir iletişim kurabilmek için gereken unsurlara dikkat edin (göz teması, vücut dili, duruş, ses tonu vb.).
 • Konuşmanız şu açılardan değerlendirilecektir:
  • İletişim
  • Akıcılık
  • Dilbilgisi yapılarının kullanımında doğruluk ve çeşitlilik
  • Kelime kullanımında doğruluk ve çeşitlilik

Okuma Bölümü

Okuma bölümünün sınav içindeki genel ağırlığı % 25’tir.

Bu bölümde 1000-1500 kelimeden oluşan yarı akademik bir okuma parçası bulunur.

Parçadaki ana fikirlerin ve bunları destekleyen fikirlerin anlaşılması için metnin dikkatli bir şekilde okunması gerekir.

Okuma parçası ile ilgili sorular metin içerisindeki bilgi akışıyla aynı sıradadır. Metindeki detaylar (örneğin; iki fikir/olay vs. arasındaki bağlantı, karşılaştırma, sebep/sonuç, avantaj/dezavantaj, metinden örnek verme; metindeki bilgilerden yola çıkarak akıl yürütme) sorulabilir.

 • Sınav yönergelerini dikkatlice okuyun.
 • Metni okumaya başlamadan önce tüm soruları dikkatlice okuyup sizden ne istendiğini tam anlamadan cevaplamaya başlamayın.
 • Sorulardaki anahtar kelimelerin altını çizmek ve metnin soruyla ilintili bölümlerini bulmak doğru cevaba ulaşmanızda size yardımcı olacaktır.
 • Metni cümle cümle çevirmek yerine her paragrafın bir bütün olarak hangi konuyu ele aldığını anlamaya çalışın.
 • Metinde bilmediğiniz kelimeler olabilir. Bunun moralinizi bozmasına izin vermeyin. Bilinmeyen kelimeler sorulara cevap vermeniz için gerekli olmayabilir veya metnin içeriğinden kelimelerin anlamını tahmin edebilirsiniz.
 • Metinde geçen bağlaçları, metni anlamada ve soruları cevaplamada ipucu olarak kullanabileceğinizi unutmayın.
 • Zamanınızı etkin bir şekilde kullanın. Soru başına ayrılan zamanı hesaplayın ve zorlandığınız soruların üzerinde çok fazla zaman harcamayın. Diğer soruları cevapladıktan sonra bu sorulara tekrar dönmek için zamanınız kalacaktır.
 • Sınav sonunda zamanınız artıyorsa, cevaplarınızı kontrol etmeyi unutmayın.
 • Net cevaplar verin. Cevabınızın doğru kabul edilmesi için, içinde gereğinden fazla, ilgisiz ya da yanlış bilgi bulunmamalıdır.
 • Özet ve cümle tamamlama bölümlerinde belirtilen kelime sınırlamalarına uyun. Örneğin, sorunun 5 kelime ile cevaplanması bekleniyorsa, daha fazla kelime kullanarak verilen cevaplar değerlendirmeye alınmaz.
 • Bu bölümde sorulabilecek soru tipleri şunlardır:
  • Soru kelimeleri kullanarak hazırlanan açık uçlu sorular (“Wh- soruları) (Bu sorular cevaplanırken metinden doğrudan alıntı yapılabilir veya öğrenci kendi cümlelerini kullanabilir.)
  • Cümle tamamlama soruları (Bu sorular metindeki ya da aynı anlama gelen eşdeğer kelimeleri kullanarak cevaplanır.)
  • Özet tamamlama soruları (Metnin belirtilen bir bölümünün özetinde, öğrencilerden boş bırakılan yerleri anlamlı bir şekilde tamamlamaları beklenir. Bu sorular metindeki kelimeleri ya da aynı anlama gelen eşdeğer kelimeleri kullanarak cevaplanır.)
  • Tablo tamamlama (Metnin bir bölümüyle ilgili olarak verilen tablonun metnin organizasyonuna uygun olarak öğrenciler tarafından tamamlanması beklenir.
  • Metnin ana fikrini bulmaya yönelik çoktan seçmeli bir soru.
  • Metinde ima edilen bilgileri bulmaya yönelik çoktan seçmeli bir çıkarım sorusu.

Dinleme Bölümü

Dinleme bölümünün sınav içindeki genel ağırlığı % 15’tir.

Bu bölümde yarı akademik konularda 10-15 dakikalık bir dinleme kaydı bulunur.

Dinleme bölümünde öğrencinin kaydı bir kez dinleme hakkı vardır. Bu tek seferlik dinleme esnasında öğrenci kendisine verilen şablona gerekli notları tutar. Şablonda dinleme konusuyla ilgili önemli alt başlıklar sırasıyla belirtilmiştir. Dinleme ve not tutma kısmı bittiğinde ilgili soru kağıdı dağıtılır.

Dinleme bölümü ile ilgili sorular dinleme kaydı içerisindeki bilgi akışıyla aynı sıradadır. Öğrenci soruları notlarını kullanarak cevaplandırır. Ana fikirler ve önemli detaylar (örneğin; iki fikir/olay vs. arasındaki bağlantı, karşılaştırma, sebep/sonuç, avantaj/dezavantaj, metinden örnek verme, alt kategorileri veya türleri listeleme) sorulabilir.

 • Sınav yönergelerini dikkatlice okuyun.
 • Dinleme kaydı başlamadan önce size verilen süreyi not tutma şablonunu tanımak ve konuyla ilgili not tutmaya hazırlanmak için kullanın. Şablondaki alt başlıklar size konunun temel bölümlerini, bilgi akış sırasını ve not tutarken odaklanmanız gereken ana hatları işaret eder.
 • Not tutarken her şeyi yazmaya çalışmak yerine kısaltmalar, sebep-sonuç ilişkisi, karşılaştırma gibi bağlantıları gösterecek semboller kullanmaya çalışın.
 • Dinleme ve not tutma esnasında kullanılan bağlaçlara dikkat etmek çok önemlidir. Bunlar not tutarken bilgi akışını takip etmede, konuyu anlamada ve soruları cevaplamada faydalı olacaktır.
 • Dinlerken bilmediğiniz kelimeler olabilir. Bunun moralinizi bozmasına izin vermeyin. Bilinmeyen kelimeler sorulara cevap vermeniz için gerekli olmayabilir veya metnin içeriğinden kelimelerin anlamını tahmin edebilirsiniz.
 • Zamanınızı etkin bir şekilde kullanın. Soru başına ayrılan zamanı hesaplayın ve zorlandığınız soruların üzerinde çok fazla zaman harcamayın. Diğer soruları cevapladıktan sonra bu sorulara tekrar dönmek için zamanınız kalacaktır.
 • Sınav sonunda zamanınız artıyorsa, cevaplarınızı kontrol etmeyi unutmayın.
 • Net cevaplar verin. Cevabınızın doğru kabul edilmesi için, içinde gereğinden fazla, ilgisiz ya da yanlış bilgi bulunmamalıdır.
 • Bu bölümde sorulabilecek soru tipleri şunlardır:

Soru kelimeleri kullanarak hazırlanan açık uçlu sorular (“Wh- soruları): Ana fikirler ve önemli detaylar (örneğin; iki fikir/olay vs. arasındaki bağlantı, karşılaştırma, sebep/sonuç, avantaj/dezavantaj, metinden örnek verme, alt kategorileri veya türleri listeleme) sorulabilir.

 • Sorular cevaplanırken notlardan doğrudan alıntı yapılabilir veya öğrenci cevabı kendi cümleleriyle ifade edebilir.
 • Dinlenen metnin içinde geçmeyen bilgiler cevap olarak kabul edilmez.

Dinleme kısmı için örnek sınav sorularına ve dinleme kaydına bu sayfadan ulaşabilirsiniz (Örnek Sınav).

Yazma Bölümü

Yazma bölümünün sınav içindeki genel ağırlığı % 40’tır.

 • Bu bölümde yaklaşık 400 kelime uzunluğunda bir kompozisyon yazmanız beklenmektedir.
 • Konuyu iyi okuyun ve sizden beklenin ne olduğunu tam olarak anlayın. Soruda size bir konunun avantajı/dezavantajı, sonuçları/sebepleri, faydaları/ zararları vb. ile ilgili fikirleriniz sorulabilir. Soruda size bir konunun sebepleri sorulduğu halde siz sonuçları yazarsanız, kompozisyonunuz soruyu cevaplamadığından dolayı değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Kompozisyonunuzu yazmaya başlamadan önce neler yazabileceğinizi düşünmek ve plan yapmak için zaman ayırın. Yazacağınız kompozisyonu iyi planlamak önemlidir. İyi bir plan yapmadan yazmaya başlarsanız, yazarken kimi zaman konudan uzaklaşabilir veya iddianızı desteklemekte zorluk çekebilirsiniz. Planlamadan yazmaya başlamak size daha çok zaman kaybettirecektir.
 • Yazınızı geliştirirken yardımcı olması için size kullanabileceğiniz 3-4 alt fikir verilecektir. Bu fikirleri iyi okuyun, konuyla nasıl ilişkilendireceğinizi ve örneklendireceğinizi düşünün.
 • Verilen alt fikirleri kullanmak zorunda değilsiniz. Konuyla ilgili kendi fikirlerinizi kullanarak da yazınızı geliştirebilirsiniz.
 • Kompozisyonda fikrinizi sunarken belli bir kalıp uygulamak zorunda değilsiniz ancak sizden beklenen, fikirlerinizin düzenli, okuma kolaylığı sağlayacak akıcı bir şekilde ifade edilmesidir. Dolayısıyla, her kompozisyonda olduğu gibi, giriş, gelişme ve sonuç bölümleri sizin yazınızda da bulunmalıdır.
 • 400 kelimelik bir kompozisyon standart el yazısıyla 2-2,5 sayfa sürer. Tek tek kelimeleri saymakla vaktinizi harcamayın. Yazınız bu limitlerin çok altında veya üzerinde değilse değerlendirmede sorun yaratmayacaktır.
 • Kompozisyonunuzu okunaklı bir el yazısıyla yazmaya özen gösterin.
 • Sınav sonunda yazınızın dil bilgisi ve kelime kullanımını bir kez daha kontrol edin.
 • Yazınız şu açılardan değerlendirilecektir:

 

 • Organizasyon
 • Dilbilgisi yapılarında ve kelime kullanımında doğruluk
 • Dilbilgisi yapılarında ve kelime kullanımında çeşitlilik İçerik