Etkinlikler

BİLGİ Hazırlık Programı, öğrencilerin dil öğrenme deneyimine İngilizce Kulüpleri ile müfredat dışı destek vermektedir.  İngilizce Kulüpleri’ne katılım öğrencilere dil becerilerinin yanı sıra sosyal ve bireysel becerilerini geliştirme imkanı sunmaktadır. İngilizce Kulüpleri, günlük sınıf deneyiminin dışında İngilizce dil becerilerini eğlenceli bir öğrenme ortamında geliştirmek isteyen ileri seviyedeki öğrenciler için uygundur. İngilizce Kulüpleri, bazıları bu alanlarda profesyonel olan BİLGİ Hazırlık Programı eğitmenlerinin gözetiminde öğrencilere dilin gerçek kullanımına imkan veren bir dizi müfredat dışı çalışma sağlamayı amaçlamaktadır. Kulüpler kampüs içinde veya kampüs dışında yapılan etkinlikler için haftada bir biraraya gelir.