Başarı Değerlendirmesi

Başarı Değerlendirmesi

İngilizce Hazırlık Programında bir öğrencinin seviyeyi başarıyla tamamlayabilmesi aşağıdaki değerlendirme ölçütlerinden belirtilen minimum puanları almalısı ve minimum dönem not ortalamasını tutturması gereklidir. 


Değerlendirme Öçütleri


Derse Devam ve katılım

İngilizce Hazırlık Programı’nda öğrencilerden her gün derslere katılmaları ve her derse zamanında girmeleri beklenir. Öğrencilerden derse zamanında ve hazırlıklı katılmaarı, gerekli ders materyallerini getirmeleri, dersi dinlemeleri ve derse aktif bir şekilde katılmaları beklenmektedir. Öğrenciler, dönem boyunca bu belirtilen kıstaslar doğrultusunda öğretim görevlileri tarafından değerlendirilirler.

Ara Sınavlar

Öğrencilere bir dönem içinde ara sınavlar verilir. Ara sınavlar ortaktır ve haberli ya da habersiz verilebilirler. Öğretmenler tarafından verilen ara sınavlar da bu başarı puanına dahildir.

Destek Çalışmaları

Öğrenciler dönem boyunca belirli zamanlarda dil kullanımına yönelik çeşitli sınıf içi çalışmalar ve ödevler yapmakla yükümlüdürler.

Online (Çevrimiçi) Ödev ve Çalışmalar

Online çalışmalar için öğrencilere kitaplarını alırken verilen şifre bu çalışmaların online kısmı için geçerlidir. Bu çalışmaların değerlendirmesi öğretim görevlileri tarafından yapılır.

Seviye Sonu Gelişim Sınavı

Seviye Sonu Gelişim Sınavı dönemsonalrında verilir. 2 gün sürer; 1. gün konuşma, 2. gün ise yazılı kısmı yapılır.

NOT: Bu güne kadar yaptığımız veri analizlerinin gösterdiği üzere öğrencinin sene içindeki ara sınav notlarıyla Gelişim Testi notları çok paraleldir ve sınav kaçırmamış öğrencilerin %95’inde Gelişim Testi notlarıyla ara sınav notları arasında en fazla 3 puanlık fark olmaktadır. Bu sonuçlar derslere düzenli devam etmenin dönem içi ve dönem sonu başarısında etkili olduğunun bir göstergesidir.