Dökümanlar

- Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik:

http://www.yok.gov.tr/web/guest/icerik/-/journal_content/56_INSTANCE_rEHF8BIsfYRx/10279/18036

Dokümanlarınızı Öğrenci İşleri temsilcisine (BZ-09 no.lu oda) kendiniz ya da burcu.karatas@bilgi.edu.tr adresine email ile teslim edebilirsiniz.