Hazırlık Başlama Seviye 3

Orta Altı Düzey İngilizce Bilgisi

Öğrencilerin İngilizce bilgisi “orta seviyesinin biraz altında” ise, akademik yılın başında bu seviyeye yerleştirilirler. Bu seviyeden başlayan öğrencilerin İngilizce Hazırlık Programı’nı bitirebilmesi için, sırasıyla Seviye 3, Seviye 4, ve Seviye 5 programlarından başarılı olmaları gerekmektedir. Akademik yılın başında 3. Seviye’ye yerleştirilen öğrenciler -başarılı olmaları durumunda- 4 dönem sonunda Haziran ayında İngilizce Hazırlık Programı’nı bitirirler.

1. Dönem Seviye İlerleme Tablosu aşağıdaki gibidir:

1. Dönem başı seviye

Dönem sonu başarı durumu

2. Dönem başı seviye

L1

Başarılı

L2

L1

Başarısız

L1R

L2

Başarılı

L3

L2

Başarısız

L2R

L3

Başarılı

L4

L3

Başarısız

L3R

L4

Başarılı

L5

L4

Başarısız

L4R

L5A

Başarılı

L5B

L5A

Başarısız

L5

2. Dönem Seviye İlerleme Tablosu aşağıdaki gibidir:

2. Dönem başı seviye

Dönem sonu başarı durumu

3. Dönem başı seviye

L1R

Başarılı

L2

L1R

Başarısız

L1DR

L2/L2R

Başarılı

L3

L2

Başarısız

L2R

L2R

Başarısız

L2DR

L3/L3R

Başarılı

L4

L3

Başarısız

L3R

L3R

Başarısız

L3DR

L4/L4R

Başarılı

L5A

L4

Başarısız

L4R

L4R

Başarısız

L4DR

L5B/L5

Başarılı

Fakülte

L5B/L5

Başarısız

L5AR

3. Dönem Seviye İlerleme Tablosu aşağıdaki gibidir:

3. Dönem başı seviye

Dönem sonu başarı durumu

4. Dönem başı seviye

L1DR

Başarılı

L2

L1DR

Başarısız

L1TR

L2/L2R/L2DR

Başarılı

L3

L2

Başarısız

L2R

L2R

Başarısız

L2DR

L2DR

Başarısız

L2TR

L3/L3R/L3DR

Başarılı

L4

L3

Başarısız

L3R

L3R

Başarısız

L3DR

L3DR

Başarısız

L3TR

L4/L4R/L4DR

Başarılı

L5

L4

Başarısız

L4R

L4R

Başarısız

L4DR

L4DR

Başarısız

L4TR

L5A

Başarılı

L5B

L5AR

Başarılı

L5BR

L5A/L5AR

Başarısız

L5

4. Dönem Seviye İlerleme Tablosu aşağıdaki gibidir:

4. Dönem başı seviye

Dönem sonu başarı durumu

4. Dönem sonu durum

L1TR

Başarılı

L2*

L1TR

Başarısız

L1*

L2 / L2R / L2DR / L2TR

Başarılı

L3*

L2 / L2R / L2DR / L2TR

Başarısız

L2*

L3 / L3R / L3DR / L3TR

Başarılı

L4 yaz okulu

L3 / L3R / L3DR / L3TR

Başarısız

L3*

L4 / L4R / L4DR / L4TR

Başarılı

L5 yaz okulu

L4 / L4R / L4DR / L4TR

Başarısız

L4 yaz okulu

L5/L5B/L5BR

Başarılı

Fakülte

L5/L5B/L5BR

Başarısız

L5 yaz okulu

* Seviye 1, 2 ve 3 için Yaz Okulu Programları en az 10 öğrencinin kayıt yaptırması koşuluyla açılacaktır. 

Yaz Dönemi Seviye İlerleme Tablosu aşağıdaki gibidir :

Yaz Okulu başı seviye

Yaz Okulu sonu başarı durumu

Yaz Okulu sonu durum

L3*

Başarılı

Yeni Akademik Yıl Başı L4

L3*

Başarısız

Yeni Akademik Yıl Başı L3

L4

Başarılı

Yeni Akademik Yıl Başı L5A

L4

Başarısız

Yeni Akademik Yıl Başı L4

L5

Başarılı

Fakülte

L5

Başarısız

Yeni Akademik Yıl Başı L5A

Not: Normal programlar ve DR programları aynı müfredatı takip eder, R programları ve TR programları aynı müfredatı takip eder.

Kısaltmalar:

L

Seviye

(Repeat)

1. Tekrar

DR (Double Repeat)

2. Tekrar

TR (Triple Repeat)

3. Tekrar

L5A-L5B:

1. ve 3. dönemlere 5. Seviye’de başlayan öğrenciler dönem ortasında bölüm derslerine başlayamayacakları için, bu öğrenciler 5. Seviye’yi 16 hafta Seviye 5AB olarak (haftalık ders saati daha az ve daha genişletilmiş şekilde) görmektedirler. Bu öğrenciler Seviye 5AB’yi iki dönemde tamamlayacakları için iki dönemin de başarı değerlendirmelerinden sorumludurlar. Seviye 5AB programının Gelişim Testi (Achievement Test-AT) Seviye 5B programının sonunda verilmektedir. Seviye 5A programında asgari derse devam şartını yerine getirmeyen öğrenciler başarısız sayılırlar ve bir sonraki dönem Seviye 5 programına yerleştirilirler.

2. ve 4. dönemlere 5. Seviye’de başlayan öğrencilerin Hazırlık Programı’nı Şubat ya da Haziran döneminde bitirebilmeleri için Seviye 5 Programı yoğunlaştırılmış olarak (8 hafta ve her hafta 25 ders saati şeklinde) verilir.