BİLET 1. Aşama Sınavı (Seviye Tespit Sınavı)

İki amacı vardır. Hem öğrencinin İngilizce seviyesini hem de BİLET 2. Aşama Sınavı'na girecek öğrencileri belirler. Çoktan seçmeli 20 okuma, 30 dilbilgisi sorusundan ve iki kısa paragraf yazma bölümlerinden oluşur.

Bu sınavdan 70 üzerinden 45 ve üzeri alanlar BİLET 2. Aşama Sınavı’na girerler. Ayrıca 1. Aşama (Seviye Tespit) Sınavı'ndan alınan puan, öğrencinin Hazırlık Programı'na başlayacağı düzeyi de belirlemektedir. Alınan puanlara göre yerleştirilecek düzeyler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Seviye Tespit Sınavı Sonucu

Yerleştirilen Düzey

0 – 15

Seviye 1

16 – 27

Seviye 2

28 – 36

Seviye 3

37 – 44

Seviye 4

45 – 70

Seviye 5

Bilet 1. Aşama sınavının örneği,  yasal nedenlerden dolayı kitapçığımızda bulunmamaktadır.  Bu sınav birçok çoktan seçmeli seviye tespit sınavına (placement exam) benzemektedir.