İş Tanımı

Unvan : Öğretmen Eğitmeni

Bağlı olduğu birim : İngilizce Dil Programları Direktörü (İDPD)

Öğretmen eğitmenleri İDE(ingiliz Dili Eğitimi) alanında atölye çalışmaları ve seminerler organize eder ve gerçekleştirirler. Sınıf-içi gözlem yaparak mesleki gelişimi destekler, yol gösterir ve bu surecin takibini yaparlar.