İstanbul Bİlgi Üniversitesi - Kuştepe Kampüsü Alüminyum Doğrama Yapım İşi İhalesi

İhale No 201905011
Başlangıç Tarihi 17 Mayıs 2019 - 12:00
Bitiş Tarihi 21 Mayıs 2019 - 12:00
Satın alınacak Mal/Hizmet İstanbul Bİlgi Üniversitesi - Kuştepe Kampüsü Alüminyum Doğrama Yapım İşi İhalesi
Talep Eden Birim teknik ve idari işler
Satın Alan Birim Satınalma
Satın Alma Usulu Kapalı Teklif Usulü
Satın Almanın Yapılacağı Yer santralistanbul Kampüsü
Satın Almanın Yapılacağı Tarih 21 Mayıs 2019
İlgili Memur

Yusuf SARAK

yusuf.sarak@bilgi.edu.tr

Notlar

Başvuru aşamasında sürece dahil olmayan firmaların ihale başladıktan sonra gönderecekleri teklifler geçersiz sayılacak ve değerlendirmeye alınmayacaktır. İstanbul
Bilgi Üniversitesi söz konusu ihalenin iptal hakkını kendisinde saklı tutar.

Teklifinizin değerlendirmeye alınması için teklif dosyasının üzerinde yetkili kişinin adı, soyadı veya ticaret ünvanı, tebligata esas açık adresi, söz konusu ihalenin adı ve İstanbul Bilgi Üniversitesi’ne bu teklifin hazırlandığı muhakak yazmalıdır. Zarfın ağzı kapatıldıktan sonra firma kaşe ve yetkili kişinin imzası bulunmaldır.

Bu şekil şartlarını sağlamayan zarflar açılmayacak ve ihaleye dahil edilmeyecektir.

Tekliflerin 20 Mayıs 2019, salı gününe kadar aşağıdaki adrese elden teslim edilmesi gerekmektedir. Teslimat sırasında teklif dosyalarınıza birer sıra numarası verilecek ve 21Mayıs 2019, Salı günü saat 16:00 – 17:00 arasında teklifleriniz santralistanbul Kampüsümüzde değerlendirilecektir. 


İhale Dosya Ekleri