Genel Sekreterlik

Genel Sekreterlik, BİLGİ’deki idari teşkilatı yönetmek için kurulmuş bir birimdir. Akademik birimler dışındaki tüm idari departmanlar Genel Sekreterlik’e bağlı olarak faaliyetlerini yürütürler.

Genel Sekreterlik; Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcıları ve kendisine bağlı birimlerden oluşmaktadır. Genel Sekreter, üniversite idari teşkilatının başındaki kişidir ve bu teşkilatın çalışmasından Rektör’e karşı sorumludur.

Genel Sekreter Yardımcıları, Üniversitenin  vizyon, strateji, hedef ve iş planları doğrultusunda,  Genel Sekreter’in görevini  yerine getirmesine destek olmak amacıyla, sorumluluğu altındaki kampüsün tüm idari süreçlerini yönetmek, Rektörlük, idari ve akademik birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak, gerektiğinde YÖK ve diğer resmi kurumlarla yürütülen yazışma sürecinin ilgili mevzuata uygun çerçevede yapılmasını sağlamakla yükümlüdür.

Genel Sekreter 

Coşkun Duru
Genel Sekreter 
Coşkun Duru

 

İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin Genel Sekreteri Coşkun Duru, Üniversite’nin tüm idari operasyonlarından sorumlu olup Üniversite yönetiminde görev almaktadır.

santralistanbul Kampüsü, Yönetim Binası / coskun.duru@bilgi.edu.tr / +90 212 311 74 15

Genel Sekreter Yardımcıları

Selim Sonsino

Kuştepe Kampüsü, A-243 / selim.sonsino@bilgi.edu.tr / +90 212 311 65 48


Genel Sekreterlik Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Adresi: bilgi.genelsekreterlik@hs03.kep.tr

Genel Sekreterlik Fax: +90 212 427 95 30