Topluma Hizmet

Topluma Hizmet

Amaç ve Stratejik Plan

BİLGİ 22YILDIR TOPLUM HİZMETİNDE

1996 yılında “Okul için değil, yaşam için öğrenmeli” (Non scholae sed vitae discimus) ilkesini benimseyerek Türkiye’de üniversite yaşamına yeni bir bakış, yeni bir yaklaşım getirmek amacıyla yola çıkan İstanbul Bilgi Üniversitesi, yükseköğrenim sunmanın yanı sıra topluma hizmet etmeyi öncelikleri arasına koydu.

Akademinin birikimini sadece BİLGİ merkezli tutmayıp insanlarla, toplumla, kentle buluşturmak için öz veri gösteren İstanbul Bilgi Üniversitesi, sadece akademik başarılara imza atan değil, aynı zamanda toplumdaki sorunların farkında olan ve değişim için adım atan, girişimci ve geniş ufuklu bireylerin buluştuğu bir kurum haline geldi.

İstanbul Bilgi Üniversitesi vizyon, misyon ve ilkelerinde de belirtildiği üzere:

“İstanbul Bilgi Üniversitesi bilime, sanatsal üretime ve teknolojik gelişmelere katkı sağlamayı; özgür düşünce ışığında ve toplumsal sorumluluk bilinciyle, araştırma ve sorun çözme becerisi gelişmiş, uluslararası yetkinliklere sahip, etik ve mesleki nesnellik kurallarına saygılı olmanın yanı sıra çok disiplinli yaklaşımlara açık, geniş ufuklu bireyler yetiştirmeyi; çok boyutlu kalite standartları içinde, topluma hizmet sunmayı görev edinmiştir.”

Ayrıca, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin değerleri arasında “Toplumsal sorumluluk” yer almaktadır. Temel ilkelerden biri:

“BİLGİ,  öğrencilerinin ve mezunlarının toplumun ve dünyanın sorunlarına duyarlı, sorumluluk taşıyabilen kişiler olmasını önemser”  maddesidir.

İstanbul Bilgi Üniversitesi 2017-2020 Stratejik Planı için tıklayınız .