BİLGİ ve Sürdürülebilirlik

BİLGİ ve Sürdürülebilirlik

Son yıllarda insan aktivitelerine bağlı olarak doğal çevreye verilen tahribatın daha da hızlı bir şekilde artması sürdürülebilirlik konusunun önem arz etmesine yol açmıştır. Sürdürülebilirlik kavramına, Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Komisyonu tarafından 1987 yılında hazırlanan rapor ile küresel düzeyde vurgu yapılmıştır. Söz konusu raporda, insanlığın günlük hayatını sürdürürken gelecek nesillerin de yaşam hakkına saygı göstermesinin bir zorunluluk olduğu belirtilmiştir.

Çevre insanların yaşaması için gerekli olan bütün doğal kaynakları sağlamaktadır. Ancak bu kaynaklar sonsuz olmadığı için şimdiki nesiller ile gelecek nesiller arasında dengeli bir paylaşım zorunludur. Dengeli bir paylaşım sürdürülebilir bir yaşam demektir. Ekolojik anlamda sürdürülebilirliğin ikinci koşulu ise çevre kirliliğinin asgari düzeyde tutulmasıdır. Günlük hayatta yaptığımız birçok aktivite başta küresel iklim değişikliği olmak üzere birçok çevre sorununa yol açmaktadır.

Üniversiteler topluma yön veren eğitim birimlerinin en önemlilerinden biri olduğu için sürdürülebilirlik alanında aldıkları kararlar ve uygulamalar ile toplum tarafından rol modeli olarak benimseneceklerdir. İstanbul Bilgi Üniversitesi bu sorumluluğunun bilincinde olarak kampüs yaşantısına şekil vermektedir. Üniversitemiz enerji tasarrufu, su tasarrufu, geri dönüşüm ve ulaşım alanında hayata geçirdiği uygulamalar ile bu konudaki hassasiyetini göstermektedir.


İstanbul Bilgi Üniversitesi 2009 yılından beri United Nations Global Compact (Birleşmiş Milletler Küresel Sözleşmesi) imzacısıdır. 

"UN Global Compact Report 2010-12" için tıklayın.
"UN Global Compact COE Belgesi 2012-14" için tıklayın.
"UN Global Compact COE Belgesi 2014-16" için tıklayın.
"UN Global Compact COE Belgesi 2016-2018" için tıklayın.
"UN Global Compact COE Belgesi 2018-2021" için tıklayın.

BİLGİ'yi takip edin