Kurumsal Öğrenme Çıktıları

İstanbul Bilgi Üniversitesi’nden mezun olan öğrenciler;

  1. Bilgi ve düşünceleri, değişik perspektiflerden analiz edebilecek, sentezleyebilecek ve değerlendirebilecekler,
  2. Görevlerini, ahlak kurallarını göz ardı etmeden çok boyutlu kalite standartları çerçevesinde yerine getirebilecekler,
  3. Değişik kültürlerin, küresel ve tarihsel perspektiflerin farkında olarak, sürekli ve sorumlu bir davranış sergileme yoluyla topluma hizmet edebilecekler,
  4. Çok sayıda bilim dalından elde edecekleri kavram ve bilgileri bir araya getirerek, değişik bilgi alanlarına erişebilecek, onları karşılaştırabilecek ve eleştirebilecekler,
  5. Uzmanlık gerektiren bir çalışma alanında uzmanlık gösterebilecek ve teori ile pratiği birleştirebileceklerdir.