Kurullar

Kurullar

Akademik Kurul

Prof. Dr. M. Ege Yazgan - Vekil Rektör

Prof. Dr. Aslı Tunç - Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Gonca Günay - Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Kübra Doğan Yenisey - Hukuk Fakültesi, Vekil Dekan

Prof. Dr. Burak Özçetin – İletişim Fakültesi, Vekil Dekan

Prof. Dr. T. Benan Orbay - İşletme Fakültesi, Dekan

Prof. Dr. Zuhal Ulusoy - Mimarlık Fakültesi, Dekan

Prof. Dr. Alpaslan Parlakçı - Mühendislik ve Doğa Bilimleri  Fakültesi, Dekan

Prof. Dr. Zeynep Şimşek - Sağlık Bilimleri Fakültesi, Dekan

Prof. Dr. Pınar Uyan Semerci - Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Dekan

Prof. Dr. M. Ege Yazgan – Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Vekil Dekan

Dr. Öğr. Üyesi  Alişan Çapan -  Adalet Meslek Yüksekokulu, Müdür

Dr. Öğr. Üyesi Uğur Başer - Meslek Yüksekokulu, Müdür

Prof. Dr. Zeynep Şimşek - Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Müdür

Dr. Öğr. Üyesi İdil Işıl Gül - Lisansüstü Programlar Enstitüsü, Müdür

Prof. Dr. Ayhan Kaya - Avrupa Birliği Enstitüsü, Müdür

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Bedii Kaya - Bilişim ve Teknoloji Hukuku Enstitüsü, Müdür

Prof. Dr. Cemile Gökyayla- Hukuk Fakültesi, Temsilci

Prof. Dr. Feride Çiçekoğlu - İletişim Fakültesi, Temsilci

Prof. Dr. Ege Yazgan - İşletme Fakültesi, Temsilci

Prof. Dr. Özlem Er - Mimarlık Fakültesi, Temsilci

Prof. Dr. Kerim Mehmet Murat Tunç - Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Temsilci

Prof. Dr. Perihan Güner – Sağlık Bilimleri Fakültesi, Temsilci

Prof. Dr. Hale Bolak - Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Temsilci

Prof. Dr. M. Fuat Beyazıt – Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Temsilci

Buse Pınar Kaçar – Genel Sekreter, Raportör

Üniversite Yönetim Kurulu

Prof. Dr. M. Ege Yazgan - Vekil Rektör

Prof. Dr. Kübra Doğan Yenisey – Hukuk Fakültesi, Vekil Dekan

Prof. Dr. Burak Özçetin – İletişim Fakültesi, Vekil Dekan

Prof. Dr. T. Benan Orbay - İşletme Fakültesi, Dekan

Prof. Dr. Zuhal Ulusoy - Mimarlık Fakültesi, Dekan

Prof. Dr. Alpaslan Parlakçı - Mühendislik ve Doğa Bilimleri  Fakültesi, Dekan

Prof. Dr. Zeynep Şimşek - Sağlık Bilimleri Fakültesi, Dekan

Prof. Dr. Pınar Uyan Semerci - Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Dekan

Prof. Dr. Aslı Tunç (seçilmiş üye)

Prof. Dr. L. Hilal Akgül (seçilmiş üye)

Prof. Dr. Haluk Levent (seçilmiş üye)

Buse Pınar Kaçar - Genel Sekreter