Kurullar

Kurullar

Akademik Kurul

 • Prof. Dr. M. Ege Yazgan - Vekil Rektör
 • Prof. Dr. Gonca Günay - Rektör Yardımcısı
 • Prof. Dr. Cemil Boyraz, Rektör Yardımcısı
 • Prof. Dr. Kübra Doğan Yenisey - Hukuk Fakültesi, Dekan
 • Prof. Dr. Itır Erhart – İletişim Fakültesi, Vekil Dekan
 • Prof. Dr. T. Benan Orbay - İşletme Fakültesi, Dekan
 • Prof. Dr. Şebnem Yalınay Çinici - Mimarlık Fakültesi, Vekil Dekan
 • Prof. Dr. Alpaslan Parlakçı - Mühendislik ve Doğa Bilimleri  Fakültesi, Vekil Dekan
 • Prof. Dr. Zeynep Şimşek - Sağlık Bilimleri Fakültesi, Dekan
 • Prof. Dr. Pınar Uyan Semerci - Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Dekan
 • Prof. Dr. A. Zafer Acar – Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Dekan
 • Dr. Öğr. Üyesi  Alişan Çapan -  Adalet Meslek Yüksekokulu, Müdür
 • Dr. Öğr. Üyesi Uğur Başer - Meslek Yüksekokulu, Müdür
 • Dr. Öğr. Üyesi Cem Sezai Başar - Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Müdür
 • Doç. Dr. Tuğba Dalyan -Lisansüstü Programlar Enstitüsü, Müdür
 • Prof. Dr. Ayhan Kaya - Avrupa Birliği Enstitüsü, Müdür
 • Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Bedii Kaya - Bilişim ve Teknoloji Hukuku Enstitüsü, Müdür
 • Prof. Dr. Cemile Gökyayla- Hukuk Fakültesi, Temsilci
 • Prof. Dr. Feride Çiçekoğlu - İletişim Fakültesi, Temsilci
 • Prof. Dr. Ege Yazgan - İşletme Fakültesi, Temsilci
 • Prof. Dr. Özlem Er - Mimarlık Fakültesi, Temsilci
 • Prof. Dr. Kerim Mehmet Murat Tunç - Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Temsilci
 • Prof. Dr. Perihan Güner – Sağlık Bilimleri Fakültesi, Temsilci
 • Prof. Dr. Hale Bolak - Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Temsilci
 • Dr. Öğr. Üyesi Fikret Soner – Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Temsilci
 • Cem Gezgin – Vekil Genel Sekreter

Üniversite Yönetim Kurulu

 • Prof. Dr. M. Ege Yazgan - Vekil Rektör
 • Prof. Dr. Kübra Doğan Yenisey – Hukuk Fakültesi, Dekan
 • Prof. Dr. Itır Erhart – İletişim Fakültesi, Vekil Dekan
 • Prof. Dr. T. Benan Orbay - İşletme Fakültesi, Dekan
 • Prof. Dr. Şebnem Yalınay Çinici– Mimarlık Fakültesi, Vekil Dekan
 • Prof. Dr. Alpaslan Parlakçı - Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Vekil Dekan
 • Prof. Dr. Zeynep Şimşek - Sağlık Bilimleri Fakültesi, Dekan
 • Prof. Dr. Pınar Uyan Semerci - Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Dekan
 • Prof. Dr. A. Zafer Acar – Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Dekan
 • Prof. Dr. Aslı Tunç (seçilmiş üye)
 • Prof. Dr. L. Hilal Akgül (seçilmiş üye)
 • Prof. Dr. Haluk Levent (seçilmiş üye)
 • Cem Gezgin – Vekil Genel Sekreter