Kalite ve Akreditasyon Ödülleri

WASC Senior College and University Commission

İstanbul Bilgi Üniversitesi, dünyanın önde gelen ve en önemli yüksek öğretim kalite sertifikalarından olan WASC Senior College and University Commission (WSCUC) akreditasyonunu 2027 yılına kadar almaya hak kazanmıştır. WSCUC’un birçok belge ve süreci değerlendirmesi sonucu verilen bu kalite belgesi ile İstanbul Bilgi Üniversitesi Türkiye’de hem WSCUC tarafından akredite edilen ilk yükseköğretim kurumu hem de uluslararası kurumsal bir akreditasyon alan ilk üniversite oldu. Bu akreditasyon ile WSCUC’ın ölçütleri ışığında başta eğitim-öğretim ve öğrenci deneyimi olmak üzere her alanda kalite standartlarımızın sürekliliğini de garanti altına almış oluyoruz.

QS Stars
QS Stars

BİLGİ, dünyanın en saygın yükseköğretim derecelendirme sistemlerinden QS Stars tarafından 5 yıldıza layık görüldü. Öğretim, uluslararasılaşma, online eğitim, mezunlarının istihdam edilebilirliği, program gücü ve kapsayıcılık alanlarında 5 yıldız alarak bu alanlardaki başarısını uluslararası alanda tescilledi. BİLGİ, bu başarısıyla QS Stars tarafından 5 yıldızla tescillenen Türkiye’deki tek üniversite oldu.

İngiliz Dili Programı Akreditasyon Komisyonu (CEA)

İngiliz Dili Programı Akreditasyon Komisyonu (CEA) tarafından 2015 yılında 5 yıllığına verilen akreditasyonu takiben, İstanbul Bilgi Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programı, Ağustos 2021 - Ağustos 2031 dönemi için CEA tarafından yeniden akredite edilmiştir ve İngilizce Dil Programları ve Kurumları için CEA Standartları’nı devam ettirmeyi kabul eder. CEA, ABD Eğitim Bakanlığı tarafından ABD'deki İngilizce dil programları ve kurumları için ulusal olarak tanınan bir akreditasyon kurumudur. Bu akreditasyonla ilgili daha fazla bilgi edinmek için CEA ile iletişime geçebilirsiniz, 1001 N. Fairfax Street, Suite 630, Alexandria, VA 22314, (703) 665-3400

Türk Psikologlar Derneği (TPD)

İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Psikoloji Lisans Programı, Türk Psikologlar Derneği (TPD) tarafından 19 Haziran 2028 tarihine kadar akredite edildi.

Uluslararası Aile Terapisi Derneği (IFTA)

İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı Çift ve Aile Terapisi Altdalı, Uluslararası Aile Terapisi Derneği (IFTA)'nin Uluslararası Sistemik Terapi Eğitimi Akreditasyon Komitesi tarafından Türkiye'deki ilk program olarak akredite edildi.

MÜDEK (Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği)

İstanbul Bilgi Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi’nin Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Genetik ve Biyomühendislik Lisans programları 30 Eylül 2027 tarihine kadar, Enerji Sistemleri Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği ve Mekatronik Mühendisliği Lisans programları 30 Eylül 2024 Tarihine kadar MÜDEK tarafından akredite edildi. MÜDEK (Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği), Yükseköğretim Kurulu tarafından akreditasyon verme konusunda yetkilendirilmiş bir kurumdur.

FEDEK (Fen, Edebiyat, Fen - Edebiyat, Dil ve Tarih - Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği)

BİLGİ Tarih Bölümü, önde gelen akreditasyon kuruluşlarından Fen, Edebiyat, Fen - Edebiyat, Dil ve Tarih - Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (FEDEK) tarafından akredite edildi.

FEDEK farklı disiplinlerdeki fen, edebiyat, fen-edebiyat, dil ve tarih-coğrafya fakülteleri (FEF) öğretim programlarında eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve topluma hizmeti ilerletmeye yönelik çalışmalar yürüterek Türkiye’deki FEF programlarının öğretim kalitesini yükseltmeyi amaçlıyor.

FEDEK akreditasyonunda programlar, programda kayıtlı öğrencilerin başarısı, program öğretim amaçları, programın çıktıları, öğretim planı, öğretim kadrosu, yönetim yapısı, program altyapısı gibi alanlarda kurum tarafından belirlenen ölçütlere göre değerlendiriliyor.

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası

BİLGİ tüm dünyada geçerli olan ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası almaya hak kazanarak bilgi güvenliği konusundaki yetkinliğini uluslararası düzeyde tescilledi. BİLGİ’nin bilgi güvenliğini artırıcı yeni süreçler, eğitimler, politika ve prosedürler tasarlayarak kurduğu Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) ile bilginin gizliliği, bütünlüğü ve erişebilirliğine ilişkin güvenlik ihlallerinin en aza indirilmesi amaçlanıyor.

Turquality Programı

BİLGİ, Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen ve dünya markası olabilecek Türkiye markalarını desteklemeyi amaçlayan Turquality programı kapsamına alındı. Dünyanın devlet destekli ilk ve tek markalaşma programı olan Turquality, markalara global hedefleri doğrultusunda finansal kaynak sağlamanın yanı sıra markaların gelişimlerine yönelik strateji, operasyon, organizasyon ve teknoloji danışmanlığı ile yönetim birimlerine yönelik eğitim desteği sunuyor.