Mütevelli Heyet

BİLGİ kurulduğu günden bu yana Mütevelli Heyet’in aldığı kararlarla ilerliyor; stratejik ve geleceğe yönelik adımlarını Mütevelli Heyet ile atıyor. BİLGİ’nin mihenk taşlarından olan Mütevelli Heyet, BİLGİ’nin yükseköğrenim hayatındaki ayrıcalıklı duruşunu muhafaza ederken yeni açılımların karar süreçlerini yönetiyor.


Mütevelli Heyet Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi:

bilgi.mutevelliheyet@hs03.kep.tr