Projeler 2017

YIL PROJE ADI PROJENİN AMACI (PROJE HK. KISA BİLGİ)
HUKUK FAKÜLTESİ
2014-2017 WTO World Trade Organisation Chairs Programme DTÖ Kürsüsü Programı kapsamında İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi bünyesinde kurulacak Uluslararası Ticaret Hukuku ve Tahkim Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin gerçekleştireceği ve DTÖ Kürsüsü promosyonuna yönelik faaliyetlere verilecek DTÖ mali desteği
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
2017 NGO Invitation / ASP Koruyucu ve šnleyici hizmetler kapsamõnda sosyal hizmet merkezlerinin desteklenmesi Geçici koruma statüsüne sahip yabancılara sosyal hizmet merkezlerinde (SHM) çalışanlar tarafından sunulan koruyucu önleyici hizmetlerin etkinliğini ve erişilebilirliğini artırmak
2017 (CARE PLUS Project) Capacity Building for Refugee Mental Health / Mültecilerin Akıl Sağlığı için Kapasite Geliştirme Projesi PLUS /Care project'in devamı niteliğinde) Mültecilerin Ruh Sağlığına Yönelik Kapasite Geliştirme Projesi-  Projenin amacı: Türkiye'nin çeşitli illerinde yer alan toplum temelli psikososyal destek merkezlerinde çalışan ruh sağlığı uzmanlarının kapasitelerini geliştirmek
SİVİL TOPLUM ÇALIŞMALARI MERKEZİ
2015-2017 Sosyal Kuluçka Merkezi Sosyal Kuluçka Merkezi, hak temelli çalışan yurttaş girişimleri ve sivil toplum kuruluşlarına kapasite gelişimi konusunda destek veren bir merkez olarak çalışmaktadır. Katılımcılarına ofis desteği, finansal destek, atölye ve eğitim desteği ve mentorluk desteği gibi destekler sunmaktadır.
SİVİL TOPLUM ÇALIŞMALARI MERKEZİ ÇOCUK ÇALIŞMALARI BİRİMİ
2017 Genç Sesler Projesi 2017 / Young Voices 2017 Çocukların katılım haklarını hayata geçirmek için çocuk hakları konusunda bilgilendirici, işbiriliği artırıcı, etkinlikler, paneller ve atölyeler düzenlenecektir.
SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ
2017 İstanbul'da Kültürel Çoğulculuk Ajanslarının Haritalandırılması ve Geliştirilmesi: Azınlık Kültürleri için Envanter, Ağ Oluşturma, Eğitim ve Savunuculuk / Mapping and Enhancing the Civil Society Agencies of Cultural Plurality in İstanbul (MECSACPI): Inventoring, Networking, Training and Advocacy for Minority Cultures Bu proje İstanbul'da Türkiye Kültürleri üzerine çalışan farklı öznelerin (STK, Dernek, Kişi, Basın-yayın-organ ve kuruluşları v.s) envanterini çıkarmayı, bu öznelerle ilgi bilgi toplayarak analiz etmeyi, bu özneleri Türkiye kültürleri ve hakları konusunda bilinçlendirmeyi, kompartımanlaşmış bir şekilde yürütülen çalışmaları ilişkilendirmeyi, kültürlerin birbirleriyle farkındalık ve bilgisini artırmayı ve bunun metodolojisi ve kaynaklarını geliştirmeyi amaçlamaktadır. Buamaçla araştırma, workshoplar, bulguların ve kaynakların paylaşıldığı online materyaller, bir sergi ve festival öngörmektedir.
SOSYOLOJİ VE EĞİTİM ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (SEÇBİR)
2016-2017 Inclusion of Roma and Migrants in Schools: Trainings, Open Discussions and Youth Volunteering Activities Proje, Roman ve göçmen çocukların eğitim ortamlarında içerilmesini ve gençlerin gönüllü çalışmalara katılımlarını teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca politika üreticileri ve karar alıcıları etkilemeyi hedefleyen ve gönüllülük alanında çalışan girişimleri desteklemeyi amaçlamaktadır.