Projeler 2021

YIL

PROJENİN ADI

PROJENİN AMACI

Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

2021

TurkuazLab – “Türkiye’de Kutuplaşmayı Azaltmak için Stratejiler ve Araçlar” Projesi

TurkuazLab “Türkiye'de Kutuplaşmayı Azaltmak için Stratejiler ve Araçlar” Projesi, Türkiye toplumunda kutuplaşma ve verdiği zararlar hakkında farkındalık yaratmayı ve Türkiye’de insan hakları, sosyal uyum ve ötekine saygının hâkim olduğu yeni bir ekosisteme katkı sağlamak için bireyleri, sivil toplum, akademi, medya ve siyasi partileri kutuplaşmayı azaltacak stratejiler ve araçlar ile donatmayı amaçlamaktadır.

2021

MATILDE –Avrupa’nın Kırsal ve Dağlık Bölgelerinde Entegrasyon ve Yerel Kalkınmayı Artırmada Göçün Etki Değerlendirmesi

İtalya’nın kuzey dağlık bölgesinde bulunan Bolzano kentinde yer alan Bölgesel Kalkınma Araştırma Enstitüsü (EURAC) tarafından koordine edilen ve Avrupa Birliği’nin UFUK 2020 programınca fonlanan çok paydaşlı MATILDE araştırma projesi, kırsal ve dağlık bölgelere odaklanarak göçün kalkınma süreçlerine ilişkin taşıdığı potansiyeli anlamayı hedefliyor.

Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu

2021

SINAFE – Avrupa’daki Afrikalı Sporcuların Sosyal Olarak İçerilmesi

SINAFE, EACEA – Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilen işbirliğine dayalı bir ortaklık projesidir. Projenin amacı, farklı ülkelerde yürütülen saha araştırması yoluyla göçmen sporcuların ihtiyaçlarını belirlemek ve Avrupa'daki göçmen Afrikalı sporcuların sosyal bakımdan içerilmesi için bu kanıtlara dayalı bir destek mekanizması geliştirmektir. Proje sonunda kapsayıcı ve güçlendirici teknikler kullanılarak göçmen sporcuların eğitiminde yenilikçi yaklaşımlara katkıda bulunacak, haklar, yasal prosedürler ve mesleki bilgileri içeren bir müfredat geliştirilecektir. http://www.migrantathlete.com

İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi

2021

BİLGİ’de İnsan Hakları Hukuku Yaz Okulu-VI (2-7 Temmuz 2021)

İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 2015'ten bu yana düzenlenen "İnsan Hakları Hukuku Yaz Okulu" gerek dünya gerek Türkiye için önem arz eden insan hakları meseleleri ile ilgili olarak katılımcıların bilgi düzeylerini artırmayı amaçlıyor. Yaz Okulu insan hakları hukuku ile ilgili bilgi ve becerilerini geliştirmeye ve araştırmaya istekli hukuk fakültesi öğrencilerini hedef alıyor.

AB Enstitüsü

2021

European Research Council (ERC) – Popülizm Çağında Yerlilik, İslamofobizm ve İslamizm: Avrupa’da Sosy-ekonomik ve Politik Olanın Kültürleştirilmesi ve Dinselleştirilmesi

Almanya, Fransa, Hollanda ve Belçika’da kendilerini giderek sosyo-ekonomik, politik ve psikolojik nedenlerle dışlanmış hisseden yerli gençler giderek sağ popülizm ve İslamofobik söylemlere doğru eğilim sergilerken benzeri sosyo-ekonomik ve dışlanmışlık süreçlerine tabi olan bazı Müslüman ve göçmen kökenli genç gruplar ise, İslamileşme süreçlerine eğilim göstermektedirler. Bu araştırmanın amacı, geliştireceği yeni bir bilimsel lens/perspektif ile özünde sosyo-ekonomik, politik ve psikolojik unsurlar taşıyan bu iki genç grubun benzeri süreçlerden geçerek radikalleştiklerini ve birbirlerine karşı bu radikalliklerini besledikleri gösterilmeye çalışılacaktır. Geniş alan çalışmaları, literatür çalışmaları ve derinlemesine görüşmelerin içerileceği araştırma sürecinde sadece geniş bir araştırmacı grubu ve bilimsel danışma grubu birlikte çalışacaklardır.

Sivil Toplum Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

2021

Sosyal Kuluçka Merkezi

Sosyal Kuluçka Merkezi, hak temelli çalışan yurttaş girişimleri ve sivil toplum kuruluşlarına kapasite gelişimi konusunda destek veren bir merkez olarak çalışmaktadır. Katılımcılarına ofis desteği, finansal destek, atölye ve eğitim desteği ve mentorluk desteği gibi destekler sunmaktadır.

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

2021

Kırsal NEET Gençlik Ağı

Aksiyon, Avrupa çapında çok disiplinli bir ağı oluşturmayı hedeflemektedir. Projenin amacı kırsal alanda yaşayan Ne Eğitimde Ne İstihdamda olmayan (NEET/Ev Genci) gençlerin sosyal dışlanma risklerini azalatacak ve biyoekolojik modele dayanarak engelleyici etkenleri modelleyecek bir yaklaşım geliştirmektedir.

Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Merkezi

2021

Kapsayıcı Eğitim: Kesişimsel ve Disiplinlerarası Perspektifler

Kapsayıcı eğitimi yaygınlaştımak amacıyla 17 Nisan 2021 ve 8 Mayıs 2021 tarihlerinde, aralarında farklı branşlardan öğretmenlerin, farklı alanlardan aktivistlerin ve farklı disiplinlerden akademisyenlerin olduğu yirmi dokuz uzmanın bir araya geldiği iki çevrimiçi çalıştayın ardından yedi öğretmenin katılımıyla iki odak grup çalışması düzenlendi. “Okul bir mekân. Peki ya dijital? Kapsayıcı eğitimi dijitalde düşünmek” başlıklı bir webinar düzenlenerek merkezin YouTube kanalında paylaşıldı.