Kampüs Uygulamaları

Kampüs Uygulamaları - Enerji Tasarrufu Programı

Enerji Tasarrufu Programı

Enerji kullanımı insan yaşamının vazgeçilmez bir parçasıdır. Üretimden tüketime her alanda farklı kullanım şekilleri ile günlük yaşantımızda yer almaktadır. Maalesef dünyada enerji talebinin büyük bir oranı petrol, kömür ve doğalgaz gibi yenilemez enerji kaynakları tarafından karşılanmaktadır. Yenilemez enerji kaynaklarının kullanımına ilişkin üç temel sorun vardır:

 1. Kaynakların kıt olması.
 2. Türkiye gibi enerji ithal eden ülkelerde ülke ekonomisi üzerinde baskı oluşturmaları.
 3. Bu kaynakların kullanımı başta karbon gazı olmak üzere küresel iklim değişikliğine neden olan zararlı gazların emisyonuna yol açmaktadır.

Bu kaynakları daha tasarruflu ve verimli kullanmamızı sağlayacak uygulamalar çevre sorunları ile mücadele etmemize katkıda bulunarak, enerji kullanımında sürdürülebilirlik koşulu sağlanmış olacaktır.

Uygulamalar
 • HVAC otomasyon sistemi ile santralistanbul Kampüsü’ndeki eğitim binalarının ısıtma, soğuma ve hava akış kontrollerini sağlıyoruz. Sistem üzerinden kazanların yanma dereceleri, sisteme gönderilen suyun sıcaklığı, klima santrallarının üflediği havanın sıcaklığı, hava akış hızı ayarlanabiliyor. Ayrıca dış hava termostatları ile kazan ve radyatör sistemlerinin verimli çalışmalarını sağlayarak enerji tasarrufu yapıyoruz.
 • Honeywell aydınlatma otomasyon sistemi ile santralistanbul Kampüsü’ndeki eğitim binalarının tam aydınlatma kontrolünü sağlayarak enerji tasarrufu sağlıyoruz. Derslikler için ders programları; ofisler için ofis çalışma saatleri otomasyon sistemine programlanarak gereksiz lambaların kapanması sağlanıyor. Gerekli durumlarda oda, kat, bina, kampüs aydınlatması tek tuş ile manuel olarak da kapatılıyor.
 • Kalorifer peteklerine konan termostatik vanalar ayarlanan dereceye göre gelen ısıtma suyunu keserek aşırı oda sıcaklığını önlüyor. Bu sayede kazanların gereksiz çalışmalarını önlüyor ve enerji tasarrufu sağlıyoruz.
 • Üniversitemiz ayrıca 2011 yılından bu yana her yıl Mart ayında dünya çapında düzenlenen ve küresel iklim değişikliğine dikkat çekmeyi amaçlayan “Dünya İçin Bir Saat Karanlık” kampanyasına destek veren sayılı üniversitelerden biridir. 

Su Tasarrufu Programı

Su vazgeçilemez bir doğal kaynaktır ve yaşamın devamı suya bağlıdır. Enerji kaynaklarında da olduğu gibi suyun günlük yaşantımızda çok farklı kullanım alanları vardır. Tatlı su kaynakları gezegenimizde toplam su kaynaklarının ancak yüzde 2.5'ini oluşturmaktadır. Su kaynakları üzerindeki baskı artan nüfus dolayısı ile sürekli artmakta, aynı zamanda küresel iklim değişikliği de suyun döngüsünü değiştirerek suya zamanında erişimde sıkıntı yaratmaktadır. Kirletilen suyun ekonomiye yeniden kazandırılması ise oldukça maliyetli bir işlemdir. Türkiye coğrafi konumu nedeni ile küresel iklim değişikliğinden en çok etkilenecek ülkeler arasında yer almasından dolayı suyun tasarruflu kullanımına önem vermek zorundadır. Suyun tasarruflu kullanılması aynı zamanda değişen iklime uyum sağlamak için alınacak politikalara katkı sağlayacaktır.

Uygulamalar

Muslukların gereksiz açık kalmasını önlemek ve su tasarrufu sağlamak için kampüslerimizde fotoselli musluklar kullanılmaktadır. Ayrıca tasarruflu musluk ağızları kullanılarak musluktan akan suyun daha az fakat işlevsel akması sağlanmaktadır.

Kampüs Uygulamaları - Ulaşım

Ulaşım

Ulaşım İstanbul gibi bir metropolde günlük yaşamın önemli bir parçasıdır. Ulaşım en çok enerji talep eden sektörlerden biridir. İstanbul'da hem deniz hem kara ulaşımında yenilenemez enerji kaynakları kullanılmaktadır. Enerji tasarrufunun sağlanması ve küresel iklim değişikliği ile mücadelede toplu taşımacılığın kullanılmasının teşvik edilmesi sürdürülebilirliğin sağlanmasında önemli bir role sahiptir.

Kişi başına tüketilen yakıt miktarında önemli bir miktarda düşüş olmaktadır. Toplu taşımacılık aynı zamanda trafik sıkışıklığı ve yerel hava kirliliği sorunlarının çözümüne de katkıda bulunacaktır. İstanbul Bilgi Üniversitesi hem kampüs dışında hem de kampüs yaşamında aşağıda belirtilen uygulamaları hayata geçirmiştir.

Uygulamalar
 • Kampüsler arası ve şehrin belirli noktalara konulan shuttle (servis) hizmetiyle gün içerisinde ortalama taşınan kişi sayısı 21,300 kişidir.
 • Personel servis araçlarımızla sabah ve akşam olmak üzere 560 kişi taşınmaktadır
 • Kampus içinde kullanılan iki adet %100 elektrikle çalışan bisikletimiz mevcuttur.
Kampüs Uygulamaları - Geri Dönüşüm

Geri Dönüşüm

Günlük yaşantımızda nüfus ve tüketim çeşitliliğinin artmasından dolayı her geçen gün daha da fazla atık ortaya çıkmaktadır. Katı atıklar organik (mevye, sebze gibi) ve organik olmayan atıklar (kağıt, cam, plastik) olarak iki gruba ayrılır. Organik olmayan atıklar geri dönüştürülebilir atıklardır. Atıklarda geri dönüşüm uygulaması doğal kaynakların daha dengeli kullanılmasına, enerji tasarrufuna ve özellikle ormanların korunmasına katkıda bulunacaktır.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Sıfır Atık Projesi

Uygulamalar
 • Altı adet geri dönüşüm konteynerımız vardır ve Belediye tarafından günlük olarak toplanmaktadır.
 • Binaların içinde ve dışında 70 adet geri dönüşüm kutumuz vardır.
 • Her binada atık pil kutularımız mevcuttur ve ayda bir defa toplanmaktadır.
 • Bir tane cam kutumuz bulunmaktadır ve doldukça toplanmaktadır.