Akademik Kurul

Prof. Dr. M. Ege Yazgan - Vekil Rektör 

Prof. Dr. Aslı Tunç - Rektör Yardımcısı 

Prof. Dr. Gonca Günay - Rektör Yardımcısı 

Prof. Dr. Kübra Doğan Yenisey - Hukuk Fakültesi, Vekil Dekan

Prof. Dr. Burak Özçetin – İletişim Fakültesi, Vekil Dekan

Prof. Dr. Benan Orbay - İşletme Fakültesi, Dekan

Prof. Dr. Zuhal Ulusoy - Mimarlık Fakültesi, Dekan

Prof. Dr. Alpaslan Parlakçı - Mühendislik ve Doğa Bilimleri  Fakültesi, Dekan

Prof. Dr. Zeynep Şimşek - Sağlık Bilimleri Fakültesi, Dekan

Prof. Dr. Pınar Uyan Semerci - Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Dekan

Dr. Öğr. Üyesi Cem Tınaz - Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu, Müdür  

Dr. Öğr. Üyesi Fikret Soner - Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu, Müdür Vekili

Prof. Dr. Mehmet Fuat Beyazıt - Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Müdür 

Dr. Öğr. Üyesi Devrim Gün - Sivil Havacılık Yüksekokulu, Müdür

Dr. Öğr. Üyesi  Alişan Çapan -  Adalet Meslek Yüksekokulu, Müdür

Dr. Öğr. Üyesi Uğur Başer - Meslek Yüksekokulu, Müdür

Prof. Dr. Zeynep Şimşek - Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Müdür

Dr. Öğr. Üyesi İdil Işıl Gül - Lisansüstü Programlar Enstitüsü, Müdür

Prof. Dr. Ayhan Kaya - Avrupa Birliği Enstitüsü, Müdür

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Bedii Kaya - Bilişim Teknolojisi ve Hukuku Enstitüsü, Vekil Müdür /  Bilişim Teknolojisi Yüksekokulu, Vekil Müdür

Prof. Dr. Veliye Yanlı - Hukuk Fakültesi, Temsilci

Prof. Dr. Feride Çiçekoğlu - İletişim Fakültesi, Temsilci

Prof. Dr. Ege Yazgan - İşletme Fakültesi, Temsilci

Prof. Dr. Özlem Er - Mimarlık Fakültesi, Temsilci

Prof. Dr. Kerim Mehmet Murat Tunç -  Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Temsilci

Prof. Dr. Perihan Güner – Sağlık Bilimleri Fakültesi, Temsilci 

Prof. Dr. Hale Bolak - Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Temsilci

Buse Pınar Kaçar - Genel Sekreter