Ders Gözlemi / Ders Videosu İnceleme

Ders gözleminin amaçları şunlardır:

  • Öğretmenlerin güven ve gizlilik ortamı içinde öğretim pratiklerini geliştirmekte birbirlerine yardımcı oldukları gelişimsel bir süreç yaratmak,
  • Öğretim ve öğrenme konularında derin düşünme yoluyla, fikirlerin paylaşımını teşvik ederek ve öğretim tekniklerini daha da geliştirmeyi planlayarak işbirliğine dayanan paylaşımlar için fırsat yaratmak.

 

Ders videosu inceleme etkinliğinin amaçları şunlardır:

  • Sınıftaki etkileşim hakkında veri toplamak ve böylelikle hem öğretmenin hem de öğrencilerin ders sırasında neler olduğu konusunda daha fazla bilgi edinmelerine yardımcı olmak,
  • Öğretmenin öğretim becerileri hakkında bağımsız ve tarafsız şekilde düşünebilmesini yardımcı olmak.