Öğretmen Rehberliği

Öğretmen Rehberliği programının amaçları şunlardır:

  • Öğretmenin öğretim pratikleri üzerine düşünebilmesi için öğretmenlere ek bir fırsat tanımak,
  • Danışmanın öğretim pratikleri üzerine düşünebilmesi için öğretmenlere ek bir fırsat tanımak,
  • Gerek öğretmen gerekse danışman için yararlı olacak bir işbirliği ortamı yaratmak,
  • Öğretmenlerin kendi sınıflarındaki derslerin gidişatı konusunda düşünmelerine fırsat tanımak.