Desteklenen Projeler

Filtre alanına girdiğiniz kelime ile tabloyu filtreleyebilirsiniz.
Adı Birim Fon Yürütücü Başlangıç
Deprem Bölgesinde Travma Bilgili Doğum Sonu Depresyonu Önleme Programı Sağlık Bilimleri Fakültesi BİLGİ BAP ZEYNEP ŞİMŞEK 2024
Özel Öğrenme Güçlüğü Olan İlkokul Öğrencilerinin Motor Yeterlilik, Sosyal Beceri ve Akademik Başarı Yönünden Tipik Gelişen Akranları ile Karşılaştırılması Sağlık Bilimleri Fakültesi BİLGİ BAP DİLARA FATOŞ ÖZER 2024
Doğal Dil İşleme, Makine Öğrenmesi ve Metasezgisel Algoritmalar ile Sanat Eseri Değerlemesi için Hibrit Bir Model Önermesi M.D.B.F BİLGİ BAP DORUK ŞEN 2023
İletişim Tarzı KSS ve Ürün Geri Çağırma Bağlamlarında Müşteri Katılımını Nasıl Şekillendiriyor? İşletme F. BİLGİ BAP NEŞENUR ALTINİĞNE EKİCİ 2023
Eve Geri Dönüş: Süryaniler S.B.B.F. BİLGİ BAP AYHAN KAYA 2023
Türkiye Kurum Tarihine Bir Katkı: Silahtarağa Elektrik Fabrikası İşçileri Sözlü Tarih Projesi S.B.B.F. BİLGİ BAP YAĞMUR NUHRAT 2023
Mobilya Sektöründe Döngüsel Tasarım Farkındalığı ve Uygulamaları M.F. BİLGİ BAP YASEMİN SOYLU 2023
Fotogrametrik Belgeleme Yöntemiyle Mimari Koruma Temalı Ciddi Oyun Tasarımı M.F. BİLGİ BAP KUTAY KARABAĞ 2023
3D Printer ile 3 Farklı Açıda Hazırlanan 3 Farklı Tam Protez Kaide Maddesinin Kırılma Dayanımlarının Değerlendirilmesi S.H. M.Y.O. BİLGİ BAP ŞEBNEM SARIOĞLU KURT 2022
Yazar Yaşının Edebi Dilin Yapısal Özelliklerine Etkisi S.B.B.F BİLGİ BAP FATMA NİHAN KETREZ SÖZMEN 2022
Geç Osmanlı Toplumunda Yoksul, Kimsesiz, Muhtaç Kadınlar: Toplumsal Cinsiyet ve Sosyal Politika S.B.B.F BİLGİ BAP GÜLHAN BALSOY 2022
Meme Kanseri Tümör Alımı Operasyonu Sonrası Tedaviye Yönelik Lokal Talidomid Salımı İçin Hücre Taşıyıcı/Lipozom Sisteminin Geliştirilmesi M.D.B.F BİLGİ BAP ALİ DENİZ DALGIÇ 2022
Müsinöz Kolorektal Adenokarsinoma Tedavisi için Moleküler Modelleme Yöntemleri ile İlaç Keşfi ve Tasarımı M.D.B.F BİLGİ BAP SESİL ÇINAR 2022
Darbeli Derin Yapay Sinir Ağları için Yeni Öğrenme Algoritmalarının Geliştirilmesi ve Döner Kanatlı İnsansız Hava Aracının Hareket Denetiminde ve Hedef Takibinde Uygulanması M.D.B.F BİLGİ BAP YEŞİM ÖNİZ 2022
MEMS Biyosensörlerde Sinyal Arttırıcı Yöntemlerin Kullanılması ve Sensör Hassaslığının Arttırılması M.D.B.F BİLGİ BAP GÜLSEN BETÜL AKTAŞ 2022
Otomativ Uygulamaları için Elektro Manyetik Uyumlu LIN-BUS Haberleşme ve Aydınlatma Sistemi Tasarımı ve Üretimi M.D.B.F BİLGİ BAP BAYKAL SARIOĞLU 2022
Cumhuriyet Dönemi Toplumsal Mühendislik Politikalarının bir örneği olarak Ameli Elektrik Dergisi S.B.B.F BİLGİ BAP KENAN ÇAYIR 2022
Türkiye Siyasetinin Toplumsallaşması Sürecinde Sloganlar (1968-1973) S.B.B.F BİLGİ BAP GENCER ÖZCAN 2022
Dış Ticaret Sektöründe İnsana Yakışır İş: Türkiye Tekstil ve Giyim Sanayi Örnekleri İşletme F. BİLGİ BAP YELDA YÜCEL 2022
Plastik ve Sıvı Sintilatörler İçin Makina Öğrenmeye Dayalı Nötron-Gamma Ayrıştırıcı Methodların Geliştirilmesi M.D.B.F BİLGİ BAP ELİF ASLI YETKİN 2022
Nano Silika Katkılı, Sodyum Karbonatla Aktive Edilmiş Reaktif Mgo/Cüruf Esaslı Bağlayıcı Sistemler Geliştirilmesi: Reolojik, Içyapı Özellikleri, Performansı Ve Dijital Teknolojiler İle Üretilebilirliği M.D.B.F BİLGİ BAP BÜŞRA AKTÜRK 2022
Genç Yetişkinlikte Cinsel Baskı ve Şiddeti Önlemeye Yönelik Güçlendirme-Temelli Bir Psiko-eğitim Programının Katılımcı Yöntemlerle Geliştirilmesi ve Etki Değerlendirmesi S.B.B.F BİLGİ BAP ANIL ÖZGE ÜSTÜNEL 2022
Yenilenebilir Kaynaklardan Sürdürülebilir Üretim için Escherihia Coli Kinetik Modelinin Geliştirilmesi M.D.B.F. BİLGİ BAP HİLAL TAYMAZ NİKEREL 2021
Futbol Sosyalleşmesi ve Toplumsal Cinsiyetlendirilmiş Tahayyüller: Bir Bulanık Bilişsel Haritalandırma Çalışması S.B.B.F. BİLGİ BAP ÖMER TURAN 2021
Ph-Like Alt Tipini Tanımlamak için Akut Lenfoblastik Löseminin Yolak Bazlı Sınıflandırması M.D.B.F. BİLGİ BAP ÖZLEM ULUCAN AÇAN 2021
Oyun Motoru Tabanlı İşbirlikli Sanal Ortamların Mimari Tasarım Stüdyolarında Kullanım Olanaklarının Araştırılması   BİLGİ BAP ABDURRAHMAN TUĞRUL YAZAR 2021
Piyasada satılan düşük kalorili, yüksek lifli ve fonksiyonel diyet ürünlerinin lif özelliklerinin ve glisemik indekslerinin tespit edilmesi S.B.F. BİLGİ BAP BİRSEN DEMİREL 2021
Yapay Sinir Ağları Bazlı Şimdi Tahmin Modellerinin Oluşturulması İşletme F. BİLGİ BAP BARIŞ SOYBİLGEN 2020
Bazalt Tozunun Alkaliler ile Aktivasyonu: Taze Hal, İçyapı ve Kırılma özelliklerinin Belirlenmesi M.D.B.F. BİLGİ BAP BÜŞRA AKTÜRK 2020
Neden Vegan? İletişim F. BİLGİ BAP CEM HAKVERDİ 2020
Türkiye İnternetinin İlk Günleri İletişim F. BİLGİ BAP ERKAN SAKA 2020
Çocukların Dijital Dünyayla İlişkisinin Türkiye Basınında Temsili: Ahlaki Panikten Dijital Fırsat ve Hakların Tanınmasına İletişim F. BİLGİ BAP ESRA BİLGİÇ 2020
Images Captioning in Turkish Language: Database and Model M.D.B.F. BİLGİ BAP ELENA BATTİNİ SÖNMEZ 2020
Filmlerle Eğitmek: Adolf Hübl'ün 1950'lerde Türkiye'deki Eğitim Sistemine Katkısı İletişim F. BİLGİ BAP ESRA YILDIZ 2020
Özgün Bir Pasif Kalp Destek Cihazının Bilgisayar Ortamında Analizi ve Optimizasyonu M.D.B.F. BİLGİ BAP İBRAHİM BAŞAR AKA 2020
Algoritma, Kültür, Platformlararasılık: Hakan Muhafız örneği İletişim F. BİLGİ BAP EBRU ÇİĞDEM THWAITES DİKEN 2020
Makine öğrenmesi Metotlarıyla Dünya çapında Petrol, Doğalgaz ve Kömür Tüketiminin Geleceğe Yönelik Tahminleri M.D.B.F. BİLGİ BAP ERDEM GÜNAY 2020
Akıllı Şehir Uygulamalarında Etik: Bir Keşif İletişim F. BİLGİ BAP YUSUF YÜKSEKDAĞ 2020
Türkiye'de Toplumsal Kalkınmaya Yönelik Tercihlerin Belirleyicileri: Pandemi Öncesi ve Sonrası Dönemde Güdüler S.B.B.F. BİLGİ BAP GERGELY CZUKOR 2020
Solunum Seslerinden Astım ve KOAH Şiddetinin Belirlenmesine Yönelik Bir Yöntem Araştırması M.D.B.F. BİLGİ BAP İPEK ŞEN 2020
Stil Görünümü Beceri Değerlendirme Aracının Türkçe Çevirisi ve Geçerlemesi S.B.B.F. BİLGİ BAP BAŞAK UÇANOK TAN 2020
Hizmet Başarısızlığı ile Çevrimiçi Dışavurumcu Başa Çıkma Davranışının Sosyal Belirleyicileri İletişim F. BİLGİ BAP KAAN VARNALI 2020
Hizmet Kurtarmada Robotların Rolü İşletme F. BİLGİ BAP ESRA ARIKAN 2020
Asimetrik Konfigürasyonlu Efendi ve Köle Robotlar Arasında Teleoperasyon M.D.B.F BİLGİ BAP ERAY BARAN 2020
Jeotermal Enerji Santrallerinden Salınan H2S Gazının Tutularak, Biyoteknolojik ve Kimyasal Metotlarla H2S Gazı Konsantrasyonun Azaltılmasının Saha Koşullarında Testi (JEOH2S) M.D.B.F BİLGİ BAP FÜSUN SERVIN TUT HAKLIDIR 2020
Optik Girişli İğnecikli Yapay Sinir Ağları Tümleşik Devre Tasarımı M.D.B.F BİLGİ BAP OKAN ZAFER BATUR 2020
MEMS Tarayıcı Temelli Minyatürize Yansıtım Ekranı Sistemi Tasarımı ve Üretimi M.D.B.F BİLGİ BAP YİĞİT DAĞHAN GÖKDEL 2020
Türkiye’de ve Dünyada Kuşaklar Arası Farklar S.B.B.F BİLGİ BAP EMRE ERDOĞAN 2020
Vefeyat Defterlerine Göre İstanbul'da Ölümün Mekanlaşması S.B.B.F BİLGİ BAP GÜLHAN BALSOY- CİHANGİR GÜNDOĞDU 2020
Psikodinamik Oyun Terapisinde Çocukların Bağlanma Özelliklerinin Terapötik İttifak üzerindeki Etkisi S.B.B.F BİLGİ BAP SIBEL HALFON 2020
İntihal ve Sahtecilik Üzerinden Yükseköğretimde Etik Müzakereleri S.B.B.F BİLGİ BAP YAĞMUR NUHRAT 2020
Çift Ve Aile Terapisi Uygulamaları Araştırması-Kliniklerarası İşbirliği S.B.B.F BİLGİ BAP YUDUM SÖYLEMEZ 2020
Örgütsel Kaynakların Elit Spor Politikaları Kapsamında Kullanımı: Sporcuların Bakış Açısından Değerlendirme S.B.T.Y BİLGİ BAP CEM TINAZ 2020
Primer İmmün Yetersizlik Hastalarında Belirlenen Yeni Varyantların Validasyonu M.D.B.F BİLGİ BAP YUK YIN NG 2020
İlköğretim Öğrencilerine Yönelik Dijital Oyunlaştırma İle Müfredat Temelli Matematik Konularının Öğretimi Ve Etkililiğinin Araştırılması İletişim F. BİLGİ BAP NURİ KARA 2019
Cezai Suçların Ciddiyet, Haksızlık ve Zarar Kararları Arasındaki İlişkinin Türk Ulusal Örneğinde Test Edilmesi H.F BİLGİ BAP GALMA AKDENİZ 2019
Doğru Gıda İletişim F. BİLGİ BAP ETHEM ÖZGÜVEN 2019
Sosyalist Sonrası Bienallerde Sanatsal Ağların Haritasını Çıkarmak İletişim F. BİLGİ BAP İVO FURMAN 2019
Basınçlı Su Reaktörlerinde Çekirdekli Kaynamadan Ayrılmanın Modellenmesi M.D.B.F BİLGİ BAP AYŞE NUR ESEN 2019
Deniz Ortamındaki Mikroplastik Türü Kirleticilerin Çevresel Etkiler Altında Bozunmasının İncelenmesi M.D.B.F BİLGİ BAP BİLGE BAŞ 2019
Doksorubisinin Farklı Hastalık Türlerindeki Ortak Etkilerinin Bütünleştirici Genom Boyutlu Yaklaşımlar İle Analizi M.D.B.F BİLGİ BAP HİLAL TAYMAZ NİKEREL 2019
Blockchain teknolojisinin eğitimde uygulanması M.D.B.F BİLGİ BAP ÖZGÜL KÜÇÜK 2019
Türkiye'nin Akdeniz Kıyılarında Yerel Kültür Ve Koşullarda Yenilikçi Biçimlerde İlişkilenen Modern Yapılar Ve Yerleşimler M.F BİLGİ BAP BURCU KÜTÜKÇÜOĞLU 2019
Gelecekteki Sonuçların Değerlendirilmesi-14 Ölçeği'nin Türk Örnekleminde Güvenilirlik Ve Geçerliliğinin İncelenmesi S.B.B.F BİLGİ BAP ÜMİT AKIRMAK 2019
Kadınlığın Toplumsal Ve Gelişimsel İnşası S.B.B.F BİLGİ BAP HALE BOLAK BORATAV 2019
Ye, Giy, Yaşa: Yiyecek Tüketimi ve Giyim Tarzı Arasındaki İlişki İşletme F. BİLGİ BAP NEŞENUR ALTINİĞNE EKİCİ 2018
Sosyal Bilimciler İçin Medya İzleme Ve Metin Analizi Web Uygulaması: Bir Katılımcı Sistem Tasarımı Önerisi M.D.B.F BİLGİ BAP TUĞBA DALYAN 2018
Baskılayıcı İmmün Denetim Noktalarını Hedef Alan Anti-Kanser İlaç Tasarımı M.D.B.F BİLGİ BAP ÖZLEM ULUCAN AÇAN 2018
İsyan, İslam, Emek: Tunus'ta Demokrasi İmkanı S.B.B.F BİLGİ BAP HASRET DİKİCİ BİLGİN 2018
Dental Implant Stabilite Ölçümlerinde Kullanılan Penguin cihazının Transdüktörlerinin Sterilizasyon Prosedürlerinden Etkilenmesinin İncelenmesi S.M.Y.O BİLGİ BAP ESMA GEÇKİLİ 2018
Bipolar Bozukluk ve Mesleki İşlevsellik Lis.Üst.Pr.Ens. BİLGİ BAP İDİL IŞIK 2018
Kültürel Sıkılık ve Bireysel Değerler Bağlamında Yaşam Memnuniyeti İşletme F. BİLGİ BAP SERDAR KARABATI 2018
Hitler in the Kemalist Imagination: Kemalistler ve Naziler S.B.B.F BİLGİ BAP MEHMET ALİ TUĞTAN 2018
Hakikat Hakkı Bağlamında Uluslararası Ceza Hukukunda İnsanlığa Karşı Suçlar H.F BİLGİ BAP MUALLA BUKET SOYGÜT ARSLAN 2018
Karbon Vergisinden Elde Edilen Gelirin Kullanımı için Kamu Tercihleri İşletme F. BİLGİ BAP AYŞE UYDURANOĞLU 2018
Tasarım Eğitiminin Erken Aşamalarında Robot Teknolojisinin Kullanım Olanaklarının Araştırılması M.F BİLGİ BAP TUĞRUL YAZAR 2018
Sıhhiye Defterlerine Göre Geç Osmanlı İmparatorluğu'nda Ölümün Sosyal Tarihi S.B.B.F BİLGİ BAP GÜLHAN BALSOY- CİHANGİR GÜNDOĞDU 2018
Pişmanlık ve Hasetin Risk Tavırları Üzerindeki Etkisi: Deneysel Çalışma İşletme F. BİLGİ BAP AYÇA EBRU GİRİTLİGİL 2018
Anadili Gelişiminde Dil Edinme Ortamı ve Kardeş Etkisi S.B.B.F BİLGİ BAP FATMA NİHAN KETREZ SÖZMEN 2018
Envanterdeki Oyuncaklar: Türkiye'de Oyuncakları Üç Aşamada Belgelemek M.F BİLGİ BAP AVŞAR GÜRPINAR 2018
Optik Güç ile Çalışan CMOS Tümdevre Tabanlı Optoelektronik Mikrosistem Tasarımı M.D.B.F BİLGİ BAP BAYKAL SARIOĞLU 2018
Çocukluk Çağı İmmün Yetersizliklerde Lenfosit Gelişiminin Değerlendirilebilmesi İçin Normal TREC/KREC Seviyelerinin Belirlenmesi M.D.B.F BİLGİ BAP YUK YIN NG 2018
Gayri Safi Yurtiçi Hasıla İçin Yoğunluk Şimdi Tahminlerinin Oluşturulması, Analizi Ve Yayınlanması Lis.Üst.Pr.Ens. BİLGİ BAP BARIŞ SOYBİLGEN 2018
TRT Tarihinde Kadın Radyocular İletişim F. BİLGİ BAP NAZAN HAYDARİ PAKKAN 2018
Anüitelerin Emeklilik Planlamasındaki Yeri: Bir Ardışık Nesiller Araştırması İşletme F. BİLGİ BAP AYLİN SEÇKİN 2018
Haberleşme Sistemleri İçin Yüksek Çözünürlüklü Lineer Gecikme Hattı Tümleşik Devre Tasarımı M.D.B.F BİLGİ BAP OKAN ZAFER BATUR 2018
Psikodinamik Yönelimli Psikoterapi Süreci Ve Sonucu S.B.B.F BİLGİ BAP ALEV ÇAVDAR SİDERİS 2018
Ağ Halkları Twitter ve 2017 Anayasa Referandumu: Büyük Veri Yaklaşımı İletişim F. BİLGİ BAP ASLI TUNÇ 2017
Hastanelerde Stigma: HIV/AIDS Hastalarına Yönelik İnanç ve Yaklaşımların İncelenmesi, İstanbul İletişim F. BİLGİ BAP ÖZLEM KÖSEOĞLU ÖRNEK 2017
Türkiye'de Eğitim Alanı ve Eğitim Düzeyi Uyuşmazlıkları ve Bu Uyuşmazlıkların Ücretlere Etkisi İşletme F. BİLGİ BAP BENAN ORBAY 2017
Mekanum Tekerlekli Holonomik Mobil Robotlarda Bozan Etmen Telafili Gürbüz Konum Denetimi M.D.B.F. BİLGİ BAP ERAY BARAN 2017
Çocukların Yaşam Değişimleri (The Children's Life Scale) Ölçeği S.B.B.F BİLGİ BAP ELİF GÖÇEK 2017
Mesane Tümörü Dokusu ve İdrarda Orosomucoid (ORM1) Düzeyinin Ölçülmesi ve Tümör Seviyesi ileİlişkisinin Araştırılması S.B.F BİLGİ BAP STER IRMAK 2017
Çerçevelemenin İşlevlerini Anlamak: Popülizmin Türk Siyasetindeki Gücü S.B.F BİLGİ BAP EMRE ERDOĞAN 2017
Stratejik Davranış, Denk Bilgi Varlığında Korunur mu? İşletme F. BİLGİ BAP WALTER TROCKEL 2016
Ağır Kombine İmmün Yetersizlik Hastalarında Ekzom Dizileme ile Yeni Aday Genleri Keşfi M.D.B.F BİLGİ BAP YUK YIN NG 2016
Kağıt Tabanlı Düşük Maliyetli Biyoalgılayıcı Tasarımı ve Üretimi M.D.B.F BİLGİ BAP YİĞİT DAĞHAN GÖKDEL 2016
Karaturp Peroksidaz Enziminin Endüstriyel Ölçekte Üretebilmesi için Glikozilasyon BölgelerininOptimizasyonu M.D.B.F BİLGİ BAP ÖZGÜR GÜL 2016
Varlık Dağılımı Karar Sürecinde Birey, Grup ve Toplum Çıkarlarının Çatışması İşletme F. BİLGİ BAP AYÇA EBRU GİRİTLİGİL 2016
Türkiye Tahtacıları Etnografik Araştırması S.B.B.F BİLGİ BAP KENAN ÇAYIR-TOLGA TÜZÜN 2016
Tykocin: Polonya'da Yahudi Geçmişini Şekillendirmek-Son Aşama S.B.B.F BİLGİ BAP ALAN DUBEN 2016