Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Komisyonu

Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Komisyonu, rektör veya görevlendireceği bir rektör yardımcısı başkanlığında rektörün önerisi ile Üniversite Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen, 7-11 arası öğretim üyesinden oluşur. BAP Komisyonu üyeliği süresi dört yıldır. Süresi biten üyeler aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

BAP Komisyonu Üyeleri