Hakkında

BİLGİ Teknoloji Transfer Ofisi’ne bağlı Üniversite-Sanayi İşbirliği Birimi;

 • Firmaların AR-GE merkezleri ile görüşmeler yaparak ihtiyaç duydukları çalışma alanlarında üniversitenin ilgili öğretim üyeleri ile eşleştirilmelerini ve Ar-Ge danışmanlığı işbirliklerinin kurulmasını sağlar.
 • Kontratlı AR-GE projelerinin yaygınlaştırılması konusunda firma öz kaynaklarıyla finanse edilen projeler öncelikli olmak üzere TÜBİTAK TEYDEB destekleri, KOSGEB destekleri ve Avrupa Birliği KOBİ Enstrümanı desteklerinden faydalanılmasını ve öğretim üyeleri ile projeler üretilmesini teşvik eder.
 • Büyük ölçekli firmaların AR-GE merkezleri ile temasa geçerek yapılan görüşme ve işbirliği sayısını ve niteliğini artırır.
 • Ekonomik fayda sağlayacak bilimsel projelerden patent ve faydalı model çıkarılabilecek olanlarını belirler ve bunları FSMH Yönetimi birimi ile paylaşır.
 • Üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde kontratlı anlaşma sayısının artırılması, koordinasyonun sağlanması ve ihtiyaçların tespit edilmesi ile ilgili çalışmalar yapar.
 • İdari birimler ile idari süreçleri yürütür.

  

İletişim:

tto@bilgi.edu.tr

 • Üniversite-sanayi işbirliği süreç tablosu için tıklayın.
 • Üniversite-sanayi işbirliği ile ilgili formlar için tıklayın.
 • İşbirliklerimiz için tıklayın.
 • Araştırma altyapısı için tıklayın.
 • Araştırmacılarımız için tıklayın.