BİLGİ Mentor Ağı

Girişimcilere rehberlik etmek amacıyla ağırlıklı olarak öğretim elemanlarımız ve tecrübeli mezunlarımızdan oluşan BİLGİ Mentor Ağı’nda çok çeşitli uzmanlık alanlarına ve iş tecrübelerine sahip mentorlar yer almaktadır. BİLGİ Mentor Ağı ile girişimcilere sonuç odaklı deneyim aktarımının sağlanması hedeflenmektedir.

BİLGİ mensuplarına ek olarak girişimcilik ekosisteminde yer alan tecrübeli startup mentorlarının da BİLGİ Mentor Ağı’na dahil edilmeleri planlanmaktadır.