Hakkında

FSMH Yönetimi Birimi, fikri ve sınai mülkiyet konusu olacak proje ve çalışmaları İstanbul Bilgi Üniversitesi Çalışan Buluşları Bildirim Yönergesi’ne göre yürütür.

Ticarileştirilebilir patentleri Üniversite-Sanayi İşbirliği Birimi ile birlikte belirler.

Üniversite öğretim elemanı ve öğrencilerine ait fikri mülkiyet haklarının ticarileştirilme sürecinde ilgili kurum ve kuruluşlarla birebir iletişime geçilmesi için Üniversite-Sanayi İşbirliği ve Girişimcilik Birimleri ile birlikte çalışır.

İdari Birimler ile ilgili süreçleri yürütür.

 

İletişim:

tto@bilgi.edu.tr