Sıkça Sorulan Sorular

 1. BAP projelerinde kimler proje yürütücüsü olabilir?
  Bilimsel Araştırma Fonu’ndan yararlanmak üzere proje yürütücüsü olarak başvuracak kişilerin tam zamanlı “öğretim üyesi” ya da “öğretim görevlisi” olması gerekmektedir. Araştırma görevlilerinin ya da öğrencilerin yürütücü olarak başvuruda bulunmaları mümkün değildir; ancak araştırma görevlileri proje ekibinde yer alabilirler.
 2.  

 3. Danışmanı olduğum lisansüstü öğrencimin tezi için BAP Fonu’na başvurabilir miyim?
  Bilimsel Araştırma Projeleri Yönergesi’nin 5. maddesinin 2. fıkrası gereği; İstanbul Bilgi Üniversitesi lisansüstü programlarında kayıtlı öğrenciler bir araştırma projesine dayanan tezlerinin desteklenmesine ilişkin, bu amaç için tahsis edilmiş bir bütçe bulunması halinde BAP Fonu’na destek başvurusunda bulunabilirler. Bu nitelikteki başvurular atanmış tez danışmanının yürütücülüğünde yapılır. Bu tür projelerin başvuru ve değerlendirmesi BAP Komisyonu tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.
 4.  

 5. Yürütücüsü olduğum, devam eden bir BAP projem var. Başka bir proje önerisiyle BAP Fonu’na başvurabilir miyim?
  Yürütücü olduğunuz, devam eden bir BAP projeniz varsa, projeniz BAP Komisyonu tarafından “olumlu” olarak değerlendirilip resmi olarak tamamlanmadan yeni bir BAP projesine başvuruda bulunmanız mümkün değildir.

  Bir BAP projesinde “araştırmacı” olarak görev almışsanız, aynı anda yalnızca bir başka BAP projesinde daha “yürütücü” olarak ya da “araştırmacı” olarak yer alabilirsiniz.
 6.  

 7. BAP projemde araştırma asistanı çalıştırabilir miyim? Lisans/lisansüstü öğrencisi ya da araştırma görevlisi çalıştırabilir miyim?
  Evet. Lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri projenizde araştırma asistanı olarak çalışabilir ve ücret alabilirler. Araştırma görevlileri projelerde “araştırmacı” olarak görev alabilir; ancak ücret alamazlar.
 8.  

 9. Projemde başka bir üniversiteden öğrenci çalıştırabilir miyim?
  Diğer üniversitelerde öğrenim gören lisans ve lisansüstü öğrenciler, BAP projelerinde çalıştırılabilir ve ücret alabilirler.
 10.  

 11. Proje bütçesinden kimler ücret alabilir?
  Proje yürütücüsü ya da araştırmacılar, proje kapsamında teşvik ikramiyesi ya da ek ücret alamazlar. Yalnızca, onaylanan proje bütçesinde yer alan araştırma asistanları ücret alabilirler. Araştırma asistanlarının lisans veya lisansüstü öğrenci statüsünde olmaları gerekmektedir. Bu statüye sahip ve başka bir kurumda ücretli olarak çalışan kişiler, çalıştıkları kurumdan izinli olmaları halinde BAP projelerinde araştırma asistanı olarak çalışabilirler.
 12.  

 13. Proje bütçesi hangi kalemlerden oluşur?
  • Makine ve Teçhizat
  • Sarf Malzemesi
  • Hizmet Alımı: Veri toplama, giriş ve analiz çalışmalarının mümkün olduğunca proje ekibi tarafından yapılması gerekmektedir. Kurum dışından alınacak araştırma ya da hizmet destekleri ancak hizmet sözleşmesi ile gerçekleşebilecektir.
  • Saha Çalışması için Seyahat: Araştırma yürütülürken ihtiyaç duyulan, araştırmaya doğrudan katkısı olabilecek konaklama ve ulaşım talepleri karşılanmaktadır. Ancak araştırma sonuçlarını yayınlamak amacıyla yapılan konferans katılımı gibi seyahat masrafları desteklenmemektedir.
  • Araştırma Asistanı: BİLGİ’de tam zamanlı olarak çalışan araştırma görevlileri ve öğretim elemanları BAP destekli projelerde çalışabilir; fakat BAP’tan ücret alamazlar. Bu durumdaki kişiler sadece “ekip” tablosuna eklenmelidir. Kurumuna bakılmaksızın (İstanbul Bilgi Üniversitesi öğrencileri öncelikli olmak kaydıyla) lisans ve lisansüstü öğrencileri projelerde araştırma asistanı olarak çalışabilir.
 14.  

 15. Projede satın almam gereken mal ve hizmetler var. Alımları nasıl gerçekleştirmeliyim?
  Bilimsel araştırma projeleri ile ilgili her türlü işlem ve harcamalara ilişkin belgeler, Üniversite’nin yetkili organları tarafından onaylanmış usul ve esaslar ile ilgili mevzuatta yer alan genel hükümlere göre muhafaza edilir ve denetime hazır halde bulundurulur. Tüm satın alımlar için üniversitemizin satın alma süreçleri geçerlidir. Teknoloji Transfer Ofisi’ni bilgilendirerek Satınalma Birimimiz ile iletişime geçmeniz gerekmektedir (satinalma@bilgi.edu.tr)
 16.  

 17. Kurum dışından finansman sağladığım, yürüyen bir projeme destek almak için BAP Fonu’na başvurabilir miyim?
  Kurum dışından kaynaklar ile yürütülen projelerinizin kapsamını genişletmek, yeni araştırma çıktıları elde etmek ya da altyapı oluşturmaya yönelik giderleriniz için destek almak amacıyla BAP Fonu’na başvuruda bulunabilirsiniz.
 18.  

 19. Projem için bilgisayar alımı yapabilir miyim?
  Bilgisayar ihtiyacı için Üniversite’nin mevcut kaynaklarından yararlanılması beklenmektedir.

 20. Yürüyen BAP projemde öngöremediğim harcamalarım olacak. Bütçemde kalemler arası aktarım yapabilir miyim?
  Bütçede kalemler arası aktarım mümkün olabilmektedir. Ancak yalnızca onaylanan bütçe kalemleri arasında değişiklik yapılabilir. Proje sözleşmesinde yer almayan harcamalar için kalemler arası aktarım yapmak mümkün değildir. Toplam bütçenin %20’sine kadar olan aktarımlar proje yürütücüsünün sorumluluğunda, %20’nin üzerindeki aktarımlar ise BAP Komisyonu’nun onayıyla gerçekleşebilmektedir