Hakkında

Psikolojik Danışmanlık Birimi, İstanbul Bilgi Üniversitesi mensuplarına psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri veren, kişilerin bireysel, sosyal ve akademik gelişimlerine yardımcı olmayı amaçlayan bir birimdir.

Psikolojik Danışmanlık Birimi, bu amaçlar doğrultusunda bireysel danışmanlık hizmetlerinin yanı sıra; grup çalışmaları, eğitim ve seminerler düzenlemekte ve psiko-eğitim metinleri (broşür, rehber ve bültenler) hazırlamaktadır.

İstanbul Bilgi Üniversitesi akademik ve idari personeli de Psikolojik Danışmanlık Birimi’nden eğitim, seminer ve sınırlı bireysel danışmanlık görüşme hizmeti alabilmektedir.

Psikolojik Danışmanlık Birimi’nde tüm hizmetler ücretsizdir.

 

Psikolojik Danışmanlık Biriminin Misyonu, Hedefleri ve Amaçlanan Öğrenme Kazanımları

İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Birimi’nin misyonu üniversite mensuplarının kişisel, sosyal ve akademik gelişimlerine katkıda bulunmak; üniversite hayatına uyum sürecini kolaylaştırmak ve ileride karşılaşabilecekleri sorunlarla baş etmeleri için gerekli becerileri kazandırmaktır. Bu misyonun bir parçası da akademik ve idari personele kişisel ya da öğrenci ile ilgili güçlükler ile ilgili rehberlik etmektir.

Bu misyon doğrultusunda hedeflerimiz:

  • Kişisel, sosyal ve akademik güçlükler ile ilgili değerlendirme ve bireysel danışmanlık hizmeti sunmak
  • Koruyucu ve önleyici ruh sağlığı hizmetleri sunmak
  • Bireylerin psiko-sosyal gelişimini destekleyecek nitelikte hizmetler sunmak
  • Hastane yatışı ve/veya birimin yetkinliği dışında bir müdahale gerektiren acil ya da acil olamayan durumlarda yönlendirme ve rehberlik yapmak

 

PDB’nden hizmet alan kişilerin:

  • Önerilen profesyonel yardım türü ve kaynağı ile ilgili bilgilendirilmiş olması
  • Başvuru şikayet(ler)inde iyileşme deneyimlemesi
  • Başvuru şikayet(ler)i ve/veya daha geniş sorun alanlarında iç görüsünün artması
  • Psikolojik gelişim, ruh sağlığı konuları ve baş etme yöntemleri ile ilgili farkındalığın artması
  • Farkındalık ve bilgisini yaşam boyu süren kişisel gelişim için kullanabilmesi amaçlanmaktadır.

 

Gizlilik

Psikolojik Danışmanlık Birimi’nde, kişisel bilgiler ve görüşme içerikleri, kişi izin vermediği sürece, kesinlikle kimseyle paylaşılmaz. Ancak, görüşülen kişinin veya bir başkasının zarar görmesi ya da hayati tehlike altında olması durumunda gerekli kişilerle temasa geçilebilir. Bu koşullar altında dahi, başka birisi aranmadan önce görüşülen kişiden onay alınmaya çalışılır.

 

PDB Ekibi

Psikolojik Danışmanlık Birimi ekibi tam zamanlı psikolojik yardım uzmanları, yarı zamanlı bir psikiyatr ve birim idari asistanından oluşmaktadır. Ayrıca, üniversitemizin Psikoloji Yüksek Lisans Programı’nda uzmanlık eğitimi alan psikologlar da, Yüksek Lisans Programı’nın klinisyen öğretim üyelerinin gözetimi altında, her üç kampüste kısmi zamanlı olarak görev yapmaktadırlar.

 

Tüm ekibin isim ve iletişim bilgilerine İletişim linkinden ulaşabilirsiniz.