Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça Sorulan Sorular sayfası, BİLGİ’deki eğitim ve kampüs hayatına dair öğrencilerimizin en çok sorduğu sorulara yanıt vermek amacıyla hazırlanmıştır.

Aklınızdaki sorunun cevabını burada bulamadığınız durumlarda BİLGİ Hattı üzerinden bilgi alabilirsiniz. BİLGİ Hattı için tıklayınız.

Yukarıdaki alana girdiğiniz kelime ile tabloyu filtreleyebilirsiniz.
İlgili Birim Konu İçerik
Öğrenci Destek Merkezi Öğrenimim süresince hangi burslardan yararlanabilirim? Üniversiteye girişten itibaren ÖSYM, Sporcu, İhtiyaç bursundan ve IB, öğretmen çocuğu indirimi, kardeş ve mezun indiriminden yararlanabilirsiniz. Engelli öğrencilerimize özel bir burs verilmiyor. Öğrenim gördüğünüz sırada üniversitenin sağladığı diğer burs imkânlarına başvurabilirsiniz.

Öğrenci Destek Merkezi Burs ve indirimlerden yararlanmak için nereye ve ne zaman başvurmam gerekli? ÖSYM Bursları’ndan yararlanabilmek için üniversiteye girişte istediğiniz bölümün ÖSYM kılavuzundaki “ burslu” kodunu işaretlemeniz ve o bölüme ait puanı tutturmanız gerekir.

İhtiyaç burslarına aktif öğrenci olarak bir (1) yılını tamamlayan öğrencilerimiz başvurabilir. Burs başvurusu için gerekli olan evraklar ve başvuruyla ilgili tüm bilgiler Haziran ayında www.bilgi.edu.tr sayfasından İhtiyaç Bursu başvuruları başlığıyla duyurulur. İhtiyaç bursu başvuruları elektronik olarak alınır ve burs komitesi tarafından değerlendirilir. Bu burslar bir (1) yıllıktır ve yaz okulunu kapsamaz. İhtiyacın devam etmesi durumunda bir sonraki yıl güncel evraklarla başvurunun tekrarlanması gerekir. Sporcu bursuna üniversiteye ilk yerleştirmeler sırasında tercih dönemi bitmeden başvurmanız gerekir.

Üniversiteye yerleştikten sonra da eğer üniversitelerarası müsabakalara katılım sağladığımız branşlardan birinde takıma seçilip yüksek performans gösterdiyseniz, Spor Koordinatörlüğü’nün teklifi ve Burs Komitesi’nin tespit edeceği oranlarda karşılıksız ‘sporcu bursu’ verilebilir.

 IB, Öğretmen, Kardeş ve Mezun indirimlerinden yararlanmak için kayıt esnasında veya öncesinde öğrencilerimizin belgeleriyle birlikte bilgi vermesi gerekir.
Öğrenci Destek Merkezi Aldığım burs kaç yıl için geçerli? Burs çeşitlerine göre kullanım süreleri aşağıdaki gibi değişir.

ÖSYM Bursu
: İngilizce Hazırlık Programı için 2 yıl ( Öğrenim dili İngilizce olan programlar için geçerli), lisans programları için 6 yıl, önlisans programları için 3 yıl geçerlidir. Yaz Okulu burs kapsamında değildir.

Sporcu Bursu
: İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin Üniversitelerarası Müsabakalara katılım sağladığı branşlarda milli takım seviyesine yükselmiş veya milli olmasa bile üniversite takımına seçildikten sonra yüksek performans göstermiş olan öğrencilere, Spor Koordinatörlüğü’nün teklifi ve Burs Komitesi’nin tespit edeceği oranlarda karşılıksız “sporcu bursu” verilebilir. Yaz Okulu burs kapsamında değildir. Sporcu bursu Hazırlık programlarında 2 yıl (Öğrenim dili İngilizce olan programlar için geçerlidir), lisans programlarında 4 yıl, ön lisans programlarında 2 yıl geçerlidir ve yaz okulunu kapsamaz. Not ortalaması 2.00 altına düşerse kesilir.

IB İndirimi
: İngilizce Hazırlık Programı için 2 yıl ( Öğrenim dili İngilizce olan programlar için geçerlidir), lisans programları için 4 yıl, önlisans programları için 2 yıl geçerlidir. Yaz Okulu burs kapsamında değildir.

İhtiyaç Bursu
: Burs Komitesi kararıyla verilen ihtiyaç bursları bir (1) yıl geçerlidir. Bu burs Yaz Okulu’nda geçerli değildir.

Öğretmen İndirimi:
 Anne veya babanız Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilk, orta ve lise dengi okullar ile yükseköğretim kurumlarında fiilen çalışan veya emekli olan öğretmen ve öğretim elemanı  ise hazırlık programında 2 yıl (Öğrenim dili İngilizce olan programlar için geçerlidir), önlisans programında 3 yıl ve lisans programlarında 6 yıl %10 indirimden yararlanabilirsiniz. Bu indirim Yaz Okulu’nda geçerli değildir.

Kardeş İndirimi
: İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde okuyan veya mezun olmuş kardeşiniz varsa hazırlık programında 2 yıl (Öğrenim dili İngilizce olan programlar için geçerlidir), önlisans programında 3 yıl ve lisans programlarında 6 yıl %10 kardeş indiriminden yararlanabilirsiniz. Bu indirim Yaz Okulu’nda geçerli değildir.

Mezun İndirimi
: İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin önlisans, lisans ve lisanüstü programlarından daha önce mezun olduysanız ve yeni bir programa kayıt olacaksanız %30 ( 2019-2020 akademik yılından itibaren ) indirimden yararlanırsınız. Bu indirim Yaz Okulu’nda geçerli değildir.
Öğrenci Destek Merkezi Üniversite içinde yatay geçiş yaparsam (bölüm değiştirirsem) bursum kesilir mi? Üniversitemize yerleştikten sonra bölüm değişikliği yapmak isterseniz, ÖSYM bursunuzun tekrar değerlendirilmesi gerekir. Eğer sınava girdiğiniz yıl aldığınız puan ( burslu kontenjan için ), aynı yıl için geçmek istediğiniz bölümün taban puanına eşit veya yüksek ise ÖSYM bursunuz devam eder, aksi durumda ÖSYM bursunuz kesilir. Burs başvurunuz komite tarafından ayrıca değerlendirilir. ÖSYM bursunu kaybeden öğrencilerden genel not ortalaması 4,00 üzerinden asgari 3,50 olanların bursları, başarıları nedeniyle aynı oranda iç yatay geçiş bursuna dönerek devam eder. Bölüm değişikliğinde ÖSYM bursu dışında bir burs sağlandı ise bursun kullanım süresi, ilk yerleştiğiniz bölümde geçen sürede dahil edilerek lisans programları için toplam 8 akademik dönem, önlisans için toplam 4 akademik dönemi aşamaz ve not ortalaması 2,00 altına düşerse burs kesilir.
Öğrenci Destek Merkezi Hangi durumlarda bursum kesilir? Üniversitemizde ÖSYM bursu ile öğretmen, kardeş ve mezun indirimleri dışındaki bursların geçerlilik koşulları aşağıdaki gibidir:

Burs Geçerlilik Koşulları

 • Hazırlık sınıfı için burslar 2 akademik yıl için geçerlidir. ( Öğrenim dili İngilizce olan programlar için geçerlidir)
 • Akademik öğretim dönemi lisans programları için 8 akademik dönem, önlisans için 4 akademik dönemi aşamaz. (Yatay geçiş ve DGS ile yerleşen öğrenciler ile bölüm değişikliği yapan öğrencilerin daha önce okuduğu dönemler süre hesaplamasında dikkate alınır.)
 • Yaz okulu burs kapsamında değildir.
 • Not ortalaması 2.00’ın altına düştüğünde burs kesilir.
 • Şiddet Olaylarına karıştığı gerekçesiyle disiplin soruşturması neticesinde disiplin cezası alan öğrencinin bursu kesilir.

 ÖSYM Bursları not ortalamasına bağlı değildir. Burs İngilizce Hazırlık Programı için 2 yıl (Öğrenim dili İngilizce olan programlar için geçerlidir), lisans programlarında 6 yıl, önlisans programlarında 3 yıl geçerlidir. Belirtilen süreler bittiğinde ÖSYM bursları kesilir.

Sporcu Bursu, Sporcu bursu Hazırlık programlarında 2 yıl, lisans programlarında 4 yıl, ön lisans programlarında ise 2 yıl tamamlandıktan sonra kesilir. Bunun yansıra, disiplinsiz davranışlarda bulunan, keyfi olarak müsabaka ve antrenmanlara çıkmayan ve akademik yılın sonunda genel not ortalaması 2,00’nin altında olan öğrencilerin de bursu kesilir.

IB İndirimleri, 
İngilizce Hazırlık programı için 2 yıl (Öğrenim dili İngilizce olan programlar için geçerlidir), önlisans programlarında 2 yıl ve lisans programlarında 4 yıl aşağıdaki koşullarda geçerlidir. Bunlardan herhangi birinin eksilmesi durumunda indirim devam etmez.
 · Hazırlık sınıfı için bu burs/indirim 2 akademik yıl için geçerlidir ( Öğrenim dili İgilizce olan programlar için geçerlidir)
 · Akademik öğretim dönemi lisans programları için 8 akademik dönem, önlisans için 4 akademik dönemi aşamaz. (Yatay geçiş ve DGS ile yerleşen öğrenciler ile bölüm değişikliği yapan öğrencilerin daha önce okuduğu dönemler süre hesaplamasında dikkate alınır.)
 · Yaz okulu bu burs kapsamında değildir
 · Not ortalaması 2.00’ın altına düştüğünde burs/indirim kesilir.
 · Şiddet olaylarına karıştığı gerekçesiyle disiplin soruşturması neticesinde disiplin cezası alan öğrencinin bursu kesilir.
Öğrenci Destek Merkezi Engelli Öğrenci Birimi hangi konularda destek sağlamaktadır? Sınavlar ve derslerde nasıl bir destek alabilirim? Kampüse ulaşımım için Üniversite’den destek alabilir miyim? Öğrencilerimizin engel durumuna göre, mümkün olan ve öncelikli ihtiyaçlara destek olmaktadır.
-Özel sınav ve ders koşullarının sağlanması (Engelinizin raporunu ve talep ettiğiniz ihtiyacınızı dilekçenize yazarak Engelli Öğrenci Birimi’ne teslim etmeniz yeterlidir. Dilekçenizi bağlı olduğunuz Fakülte veya Yüksekokul yönetimine sunup size uygun kararın çıkması sağlanır. Örnek talepler arasında, sınav ek saat talebi, büyük fontlu sınav kağıdı basımını sayabiliriz.)

-Öğrencinin akademik takibi
-Kampüs içi fiziki erişim konusunda kolaylaştırıcı hizmetler (Üniversite kampüsleri arasında ulaşımınızı sağlayabiliriz. Evlerinizden kampüslere doğrudan ulaşım desteği veremiyoruz.)
-ihtiyaç halinde fotokopi ve tarama desteği verilmektedir.
Öğrenci Destek Merkezi Öğrenci Konseyi’nin amacı nedir? İstanbul Bilgi Üniversitesi’ne kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanması ve geliştirilmesine katkıda bulunmak, yönetim organları ile öğrenciler arasında etkili bir iletişim kurarak öğrencilerin beklenti ve isteklerini yönetim organlarına iletmek ve öğrencilerin eğitim-öğretim konusundaki kararlara katılımını sağlamak amacıyla çalışır.
Öğrenci Destek Merkezi Bölüm Temsilcisi olmak için ne yapmalıyım ? Kayıtlı olduğunuz bölümün öğrenci temsilciliği seçimlerinde aday olmak için aşağıdaki şartları yerine getirmiş ve seçim takviminde belirlenen güne kadar başvurunuzu tamamlamış olmanız gerekiyor. Başvurunuzu Seçim Kuruluna ve fakülte / yüksekokul / konservatuar / meslek yüksekokulunun dekanlık/müdürlüğüne yazılı olarak bildirmeniz gerekir.

Adaylarda seçilme yeterliliği için aranan koşullar şunlardır:

a. İlgili bölümün yürüttüğü bir önlisans veya lisans programının kayıtlı öğrencisi olup en az ikinci sınıf öğrencisi olması ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Kredili Sistem Lisans ve Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği kapsamında öğrencilik haklarından yararlanıyor olması: Özel öğrenciler, değişim programı kapsamında Üniversitede öğrenim görenler ve denklik öğrencileri aday olamazlar; yandal öğrencileri yandal yaptıkları bölümün öğrenci temsilciliği için aday olamazlar; çift anadal öğrencileri veya birden çok programda öğrenci olanlar sadece bir bölümün öğrenci temsilciliği için aday olabilirler.
b. Normal öğrenim süresini doldurmamış olması.
c. Seçimin yapıldığı yarıyılda kayıt dondurmamış veya izin almamış olması.
ç. Yüz kızartıcı suçlardan dolayı adli sicil kaydı bulunmaması
d. Uyarma cezası dışında disiplin cezası almamış olması.
e. Akademik başarı durumu bakımından genel not ortalamasının 4 üzerinden 2,75 olması,
f. Siyasi parti organlarında üye veya görevli olmaması.
g. Terör örgütlerine aidiyeti veya iltisakı ya da bunlarla irtibatı olmaması, şartları aranır.
ğ. Seçilme yeterliğini taşıyan aday olmadığı hallerde bölüm öğrenci temsilciliği seçimi yapılmaz ve temsilcilik bir sonraki ara veya olağan seçime kadar boş kalır.
Öğrenci Destek Merkezi Aday olmak için hangi şartları taşımalıyım ? Adaylarda seçilme yeterliliği için aranan koşullar şunlardır:

a. İlgili bölümün yürüttüğü bir önlisans veya lisans programının kayıtlı öğrencisi olup en az ikinci sınıf öğrencisi olması ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Kredili Sistem Lisans ve Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği kapsamında öğrencilik haklarından yararlanıyor olması: Özel öğrenciler, değişim programı kapsamında Üniversitede öğrenim görenler ve denklik öğrencileri aday olamazlar; yandal öğrencileri yandal yaptıkları bölümün öğrenci temsilciliği için aday olamazlar; çift anadal öğrencileri veya birden çok programda öğrenci olanlar sadece bir bölümün öğrenci temsilciliği için aday olabilirler.
b. Normal öğrenim süresini doldurmamış olması.
c. Seçimin yapıldığı yarıyılda kayıt dondurmamış veya izin almamış olması.
ç. Yüz kızartıcı suçlardan dolayı adli sicil kaydı bulunmaması
d. Uyarma cezası dışında disiplin cezası almamış olması.
e. Akademik başarı durumu bakımından genel not ortalamasının 4 üzerinden 2,75 olması,
f. Siyasi parti organlarında üye veya görevli olmaması.
g. Terör örgütlerine aidiyeti veya iltisakı ya da bunlarla irtibatı olmaması, şartları aranır.
ğ. Seçilme yeterliğini taşıyan aday olmadığı hallerde bölüm öğrenci temsilciliği seçimi yapılmaz ve temsilcilik bir sonraki ara veya olağan seçime kadar boş kalır.
Öğrenci Destek Merkezi Seçimler nasıl yapılır ? Öğrenci Konseyi seçimleri iki yılda bir yapılır.Seçimler Yükseköğretim Kurulu’nun belirleyeceği bir takvim, süre ve program esas alınarak Seçim Kurulu tarafından belirlenip ilan edilen seçim takvimi çerçevesinde yürütülür.
Oy hakkı gizli olarak ve Seçim Kurulu tarafından belirlenen şekilde kullanılır. Oylama elektronik olarak aşağıdaki gibi yapılmaktadır:

Elektronik seçimler öğrenci sayfası (SIS) üzerinden yapılır
Sayfadaki “ Oy kullan” veya “ “Boş Oy” butonuna basılarak oy verme işlemi tamamlanır.
Oy kullanma süresi 72 saattir.
SIS sayfasından öğrenci şifreleriyle giriş yapıldıktan sonra ana sayfada yer alan “ Oy kullan” butonuna basılır.
Oy kullanma sayfasına kimlik no ile girilir. ( TC vatandaşları TC Kimlik No, yabancı öğrenciler ise pasaport no ile)
Öğrenci Destek Merkezi Seçimlerde kimler oy kullanabilir ? Seçmen listeleri Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanır ve Seçim Kurulu tarafından onaylanarak ilan edilir.

Oy kullanabilme kriterleri aşağıdaki gibidir:

Özel öğrenciler, yandal öğrencileri ve denklik öğrencileri hariç olmak üzere; ilgili bölümün yürüttüğü bir önlisans veya lisans programının kayıtlı öğrencisi olup öğrencilik haklarında yararlananların oy hakkı vardır.
Çift anadal öğrencileri hem esas anadal hem de çift anadal bölümleri seçimlerinde oy kullanabilirler.
Özel öğrencilerin ve denklik öğrencilerinin oy hakkı yoktur. Yandal öğrencilerinin yandal öğrenimi gördükleri bölümün öğrenci temsilciliği seçiminde oy hakkı yoktur.
Seçimin yapıldığı yarıyılda kayıt dondurmuş, seçim günlerini kapsayan şekilde izin almış veya mazeretli sayılmış veya bunlar için başvurmuş öğrenciler ile seçim günlerini kapsayan uzaklaştırma cezası bulunan öğrenciler oy kullanamaz. Oy hakkına sahip her öğrencinin tek oy hakkı vardır. Oy hakkı şahsen kullanılır, vekaleten kullanılamaz.
Öğrenci Destek Merkezi Konsey başkanı nasıl seçilir ? Öğrenci konseyi başkanlığını, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin fakülte/yüksekokul/konservatuvar adlarının alfabetik sıralamasına göre belirlenen birimin öğrenci temsilcisi üstlenir.

Öğrenci konseyi başkanının görevleri aşağıdaki gibidir:

Üniversitenin öğrencilerini ulusal ve uluslararası öğrenci etkinliklerinde temsil etmek,
Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini belirlemek, toplantı davetlerini yapmak ve toplantılara başkanlık etmek,
Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulunca alınan kararların duyurulmasını sağlamak ve uygulanmasını izlemek,
Öğrenci Konseyi Genel Kurulunu toplantıya davet etmek,
Yıllık faaliyet raporlarını Öğrenci Konseyi Genel Kuruluna sunmak,
Rektörlüğün daveti üzerine, öğrencilerle ilgili konuların görüşüleceği toplantılara katılmak,
İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğrenci Konseyini Ulusal Öğrenci Konseyinde temsil etmek.
Öğrenci Destek Merkezi Öğrenci kulüplerine sağlanan imkanlar nelerdir? Bir kulübe nasıl üye olabilirim? Üniversitemizde kaç öğrenci kulübü var? Birden fazla kulübe üye olabilir miyim? Kulüpler her akademik yılın Mayıs-Haziran ayları arasında sunacakları faaliyet planına göre maddi ve manevi olarak desteklenir. Maddi bütçe talepleri için etkinlikten en az 1 ay öncesinden Kulüpler Koordinatörlüğüne detaylı başvuru yapılması gerekmektedir. Kulüp tanıtım günlerinde kurulan kulüp stantlarına başvurabilir veya web sayfamızdaki sorumlu kişilere mail göndererek her zaman ulaşabilirsiniz. “ Akademik İçerikli, Fikir, Spor ve Sanat İçerikli, Sosyal Sorumluluk ve Hobi” kategorileri altında 100 e yakın öğrenci kulübü faaliyet göstermektedir. Kulüp üyeliği için bir sınırlama olmayıp, istediğiniz sayıda kulübe üye olabilirsiniz.
Öğrenci Destek Merkezi Yeni bir kulüp nasıl kurabilirim? Kulüp olarak kampüste etkinlik düzenlemek istersek ne yapmalıyız? Kulüp olarak kampüs dışında etkinlik düzenlemek için ne yapmalıyız? Etkinliğimiz için sponsor alabilir miyiz? Her akademik yılın Mayıs-Haziran ayları arasında Kulüpler Koordinatörlüğü’ne başvurularak, aktif olan kulüp listesine ulaşabilir; sizin ilgi alanınızda aktif bir kulüp olmaması durumunda “Kulüp Tüzüğü” ve “Yıllık Etkinlik Planı” doldurup, en az 10 üye ve kulüp için danışman hoca bularak başvuru yapabilirsiniz. Etkinlikten en az 15 gün önce Kulüpler Koordinatörlüğü ile temasa geçilerek yer, tarih ve amacınızı bildiren “etkinlik formu” doldurmanız ve onay almanız yeterlidir. Kampüs dışı etkinlikler için de etkinlikten en az 15 gün önce Kulüpler Koordinatörlüğü ile temasa geçilerek yer, tarih ve amacınızı bildiren “Etkinlik Formu” doldurmanız ve onay almanız yeterlidir. Üniversitemiz ve öğrencilerimize fayda sağlayabilecek yasal şartları uygun kurum ve kuruluşlardan sponsor alabilirsiniz. Etkinlik öncesi hazırlayacağınız Sponsorluk dosyasını Kulüpler Koordinatörlüğü’ne onaylatmanız gerekmektedir.
Öğrenci Destek Merkezi BİLGİ'de hangi spor takımları var? Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu’na bağlı ve başarılı faaliyetler gösteren kadın voleybol, yüzme, masa tenisi, tenis, Amerikan futbolu, triatlon, yelken, kayak- snowboard, futbol, salon futbolu, frizbi, ragbi, flag futbol, kürek, sutopu takımlarımız bulunmaktadır.
Öğrenci Destek Merkezi Spor takımları seçmeleri ne zaman olur? Spor takımlarında kimler yer alabilir? Her akademik yılın başında, dersler başladıktan sonra ilk 1 ay içinde ihtiyaç duyulan branşlarda seçmeler yapılır ve duyuruları tüm kampüslerde asılır, web sayfasından duyurulur. Spor yapmaya elverişli ve takımlarımızın yer aldığı ligde oynayabilecek düzeyde sporcular takımlara katılabilirler.
Öğrenci Destek Merkezi Spor Bursu almanın şartları nelerdir? İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin üniversitelerarası müsabakalara katılım sağladığı branşlarda milli takım seviyesine yükselmiş veya milli olmasa bile üniversite takımına seçildikten sonra yüksek performans göstermiş olan öğrencilere, Spor Koordinatörlüğü’nün teklifi ve Burs Komitesi’nin tespit edeceği oranlarda karşılıksız ‘sporcu bursu’ verilebilir. Bursun verilmesindeki esas, söz konusu öğrencinin eğitim başarısı öncelikli olmak üzere, kendi branşındaki üniversite takımında İstanbul Bilgi Üniversitesi’ni temsil etmesidir. Burs verilecek branşlar, Spor Birimi’nin görüşü alınarak, Burs Komitesi tarafından belirlenir. Sporcu bursu İngilizce Hazırlık Programı'nda 2 yıl ( Öğrenim dili ingilizce olan programlar için geçerlidir), lisans programlarında 4 yıl, önlisans programlarında 2 yıl geçerlidir ve Yaz Okulu'nu kapsamaz. Not ortalaması 2.00 altına düşerse kesilir.
Kütüphane Kütüphane hangi saatlerde açıktır? Kütüphanenin açık olduğu saatleri aşağıda belirtilen link aracılığla takip edeblirsiniz.

Kütüphaneler resmi tatillerde kapalıdır. Kütüphaneler sınav dönemlerinde daha uzun süreli açık tutulmaktadır.

Gerektiğinde kütüphane saatlerinde değişiklik yapılır.
Kütüphane Kütüphanelerarası ödünç verme yoluyla (ILL) nasıl kitap getirtebilirim ? Bu hizmetten Kütüphane'ye kayıtlı akademisyenler, yüksek lisans ve doktora öğrencileri yararlanabilir. ILL, BİLGİ Kütüphanesi'nde bulunmayan kitap ve makaleleri kullanıcıların isteği üzerine diğer kütüphanelerden sağlar. Kullanıcılar ILL isteklerini online olarak Kütüphane'ye iletebilirler.
Kütüphane e-kitaplardan nasıl yararlanabilirim ? Kütüphanemiz e-kaynak koleksiyonunda 350.000'den fazla e-kitap bulunmaktadır. Öğrencilerimiz bu kitapları dilerse kampüs içinden dilerseler kampüs dışından online olarak okuyabilirler. Ya da e-kütüphanemize erişerek bu kitapları bilgisayar, tablet, mobil cihazları veya kütüphanemizde bulunan e-kitap okuyucuları ile ödünç alabilirler. Böylece öğrencilerimiz internet olmadığında e-kitapları okumaya devam ederler.
Kütüphane PIN nasıl oluşturulur? Kütüphane sayfalarında bulunan Kütüphane Hesabım linkine tıklayın.
Adınızı ve ID numaranızı (okul / sicil numaranız) yazıp, PIN alanını boş bırakarak Submit butonuna tıklayın.
Bir sonraki ekranda, kendinize yeni bir PIN oluşturmanız istenecektir. İstediğiniz kodu iki defa girdikten sonra Submit butonuna tıklayın.
Bundan sonraki tüm girişlerinizde, belirlediğiniz PIN kodunu kullanmaniz gerekmektedir.
Kütüphane Şifremi unuttum. Ne yapmalıyım? Kütüphane web sayfasında yer alan "My Account" alanını kullanabilir ve bu kısımda yer alan "Forgot Your PIN” seçeneğini kullanarak şifre yenileme işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.
Kütüphane Ödünç aldığım kaynağın kullanım süresini nasıl uzatabilirim? Ödünç alınan materyal başkası tarafından ayırtılmamışsa (hold konulmamışsa), ödünç alma süresi uzatılabilir. Bir materyalin ödünç süresi web üzerinden 2 kere uzatılabilir. İade tarihini uzatma işlemi telefonla veya e-postayla yapılmamaktadır. Ödünç süresi uzatılmak istenen materyalin süresi dolmadan uzatma işlemi yapılmalıdır. Ödünç süresini uzatmak kullanıcının sorumluluğundadır. Her kullanıcı kütüphaneye getirdiği materyalin uzatma işlemini ödünç verme bankosunda kendi yaptırmalıdır.
Kütüphane Kaynak gecikme bedelini nasıl ödeyebilirim? Aşağıdaki banka hesabına para cezanızı ödeyebilirsiniz. Ödemeyi yaptıktan sonra dekontu kutuphane@bilgi.edu.tr adresine gönderebilir veya çıktı alıp kütüphaneye teslim edebilirsiniz. Daha fazla bilgi için İstanbul Bilgi Üniversitesi Kütüphane ve E- Kaynaklar Geciken Kaynaklar Kütüphane Politikasını takip edebilirsiniz.

Yapı ve Kredi Bankası Haliç Ticari
Şube No: 977 | Hesap No: 77480997
IBAN: TR80 0006 7010 0000 0077 4809 97
Açıklama alanına "Kütüphane Gecikme Bedeli, <Ad Soyad>" yazınız. Dekontu kutuphane@bilgi.edu.tr adresine gönderebilir veya çıktı alıp kütüphaneye teslim edebilirsiniz.
Kütüphane İstanbul Bilgi Üniversitesi'nden mezun öğrenciler Kütüphane'den faydalanabilir mi ? Mezun öğrencilerin İstanbul Bilgi Üniversitesi Kütüphanelerinden faydalanabilmeleri için "kütüphane kayıt formunu" doldurarak yeni bir kayıt oluşturmaları gerekmektedir.

Mezun öğrencilerimiz kampüs içinde kütüphanemizdeki görsel- işitsel, basılı ve elektronik kaynaklardan yararlanabilmekte, basılı kaynakları ödünç alabilmekte, telif hakları ölçütlerinde kaynakları kullanabilmektedir. Lisans anlaşmaları gereği elektronik kaynaklara yalnızca kampüs içinden erişebilmektedir.
Görevli Öğrenci Programı Görevli Öğrenci Programı’na ne zaman başvurabilirim? Görevli Öğrenci Programı’nın başvuru şartları nelerdir? Üniversite’nin hangi birimlerinde çalışabilirim? Her akademik yılın başında ve yaz aylarında (ayrıca ihtiyaç halinde de) web sayfamızda yayınlanan duyuruları takip ederek başvuru yapabilirsiniz.

İngilizce Hazırlık Programı’nı bitirmiş ve lisans/önlisans programına başlama seviyesinde, Genel Not Ortalaması 2,00 ve üzerinde, disiplin cezası almamış, kaydını dondurmamış, staj yapmayan lisans ve önlisans öğrencileri başvuru yapabilir.

Üniversitemizin idari ve akademik birimleri ile araştırma merkezlerinde görev almanız mümkün. İlanlarda, birimlerin istediği özellikler ve iş tanımı hakkında açıklama metni bulunur.Ayrıca Kariyer Merkezi’nin ‘bilgikariyer.com’ web sayfasında, Görevli Öğrenci Programı sekmesinde detaylı bilgi bulabilirsiniz. Ara zaman başvurularında da bu bilgileri Görevli Öğrenci Programı Ofisi’nden alabilirsiniz.

Ayrıca ara dönemlerde boşalan kadroların yerine değerlendirilmek üzere başvurular alınır. Lütfen ilanları takip ediniz.
Görevli Öğrenci Programı Görevli Öğrenci Programı değerlendirme kriterleri nelerdir? Olumlu ve Olumsuz başvuru süreçleri nasıl işlemektedir. Başvurunuzun kabulünde; ÖSYS Bursu sahibi olmak, maddi ihtiyacını belgelemek, aranılan işe uygun özelliklere sahip olmak ve istenilen çalışma saatlerine uygun ders programına sahip olmak öncelikli seçim kriteridir.

SGK girişinizi başlatmak için Banka işlemlerinizi zamanında bitirmeli ve evraklarınızı zamanında teslim etmelisiniz. Çalışma programına uymak, ilgili birim sorumlusunun iş tanımına uygun olarak vereceği işleri sorumlulukla yerine getirmek ve prosedürler uymak gereklidir.

Başvuru süreciniz olumsuz sonuçlandığında devam eden akademik dönem için -pozisyon oluşması halinde yeniden değerlendirilmek üzere ara dönemler için- kayıt altına alınır. Her yeni akademik yıl ve yaz aylarında başvurunuzu tekrarlayabilirsiniz.
Görevli Öğrenci Programı Görevli Öğrenci Programı’na başladığımda derslerime olumsuz etkisi olur mu? Çalışma programınız, bölümdeki ders programınız göz önüne alınarak yapılır. Derslerden artan zamanlar, çalışma programına alınır ve haftada 5 veya en fazla 10 saat çalışılabilirsiniz. Akademik başarınızı etkilediğini düşündüğünüz durumlarda lütfen ilgili birim sorumlusuna durum hakkında bilgi veriniz.
Görevli Öğrenci Programı Görevli Öğrenci Programı’na başlarsam alacağım destek nelerdir? Görevli Öğrenci Programı’na kabul edilirseniz, çalışmanızın karşılığında aylık olarak yemek kartına yapılan dolumla yemek desteği, ücret desteği ve SGK hakkı kazanırsınız. Aylık azami 40 saat çalışarak elde edeceğiniz destek her akademik yılın başında Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir ve duyurulur.
Görevli Öğrenci Programı İngilizce Hazırlık Programı’nda okurken, görevli öğrenci programında çalışma imkanım var mı? Görevli öğrenci programında çalışabilmek için İngilizce Hazırlık Programı’nı bitirmiş olmak gerekir.
BİLGİ Talent - Yetenek Gelişmi ve Staj Koordinasyon Ofisi Yetenek Gelişmi ve Staj Koordinasyon Ofisi hangi saatler arası çalışır? Yetenek Gelişmi ve Staj Koordinasyon Ofisi sunduğu hizmetler ücretli midir? nasıl başvurabilirim? Yetenek Gelişmi ve Staj Koordinasyon Ofisi bana iş/staj bulur mu? İstanbul Bilgi Üniversitesi dışından gelen arkadaşlarım Yetenek Gelişmi ve Staj Koordinasyon Ofisi etkinliklerine katılabilir mi? Hafta içi 08.30 – 17.00 saatleri arasında santralistanbul Kampüsü ÇSM 110 no’lu ofise gelerek bize ulaşabilirsiniz. Yetenek Gelişmi ve Staj Koordinasyon Ofisi'nin sağladığı bütün faaliyetler ücretsizdir.

Yetenek Gelişmi ve Staj Koordinasyon Ofisi İŞKUR onaylı bir irtibat bürosudur ancak varlık nedeni öğrenci ve mezunlarımıza iş bulmak değil onlara kariyer hayatı boyunca ihtiyaç duyacakları işe alınabilirlik becerilerini kazandırmaktır. Yetenek Gelişmi ve Staj Koordinasyon Ofisi web sitesine ilan bırakan kuruluşların iş ve staj olanaklarını görüntüleyebilir ve başvuruda bulunabilirsiniz, fakat bu Yetenek Gelişmi ve Staj Koordinasyon Ofisi bu firmalarla anlaşmalı olduğu anlamına gelmez. Başvuru süreci firma ile başvuruyu yapan aday arasındadır.

Bütün aktivitelerimiz yalnızca BİLGİ öğrenci ve mezunlarına yöneliktir. Tüm bölümlerde okuyan ve mezun olan öğrencilerimiz staj dışındaki tüm hizmetlerimizden faydalanabilir.
BİLGİ Talent - Yetenek Gelişmi ve Staj Koordinasyon Ofisi Yetenek Gelişmi ve Staj Koordinasyon Ofisinden hangi hizmetleri alabilirim? Yetenek Gelişimi beni bana uygun olan işlere yönlendirir mi? “CV - Ön Yazı - Motivasyon Mektubu Düzenleme, “Mülakat Provaları”, “Koçluk” ve “Danışmanlık” öğrencilere birebir yapılan görüşmelerle sunduğumuz hizmetlerdir.( Yetenek Gelişmi ve Staj Koordinasyon Ofisine bilgi.talent@bilgi.edu.tr e-posta adresinden veya Website üzerinden ulaşabilirsiniz. “Danışmanlık”, “Koçluk”, “CV/Kapak Yazısı Düzenleme” ve “Mülakat Provaları” için randevu almadan gelmemenizi öneririz. Aksi takdirde sizinle ilgilenecek kişiler başka görüşmede olabilirler.)
Ayrıca üniversite-sektör işbirliği çerçevesinde çeşitli sertifika programları, kişisel gelişim ve iş hayatına hazırlık seminerlerimiz mevcuttur. Mezun-öğrenci ilişkilerini güçlendirmek adına yaptığımız mentorluk programı da yapılmaktadır. Bunların yanı sıra sivil toplum kuruluşlarıyla ortaklaşa yürüttüğümüz programlarımız vardır. Şu an aktif olan programlarımız ve detaylı bilgi için siteyi edebilirsiniz.

Yetenek Gelişmi ve Staj Koordinasyon Ofisi size uygun olan staj ve iş olanaklarını sunar ancak yönlendirme yapılmamaktadır. Onun yerine koçluk, danışmanlık, sertifika programları, seminerler ve çeşitli hizmetlerle öğrencinin kendi potansiyel ve fırsatlarını keşfetmeleri sağlanmaktadır. Staj ve iş olanakları için BİLGİ Kariyer'de yayınlanan ilanları inceleyebilirsiniz.
BİLGİ Talent - Yetenek Gelişmi ve Staj Koordinasyon Ofisi Gönüllü staj nedir? Benim için avantajı nelerdir? Gönüllü staj yapmak için ne yapmam gerekir? Fakültelerin mezuniyet yükümlülüğü olarak belirttiği “Zorunlu Uygulamalı Eğitimlerin” dışında, öğrencinin deneyim kazanmak için yaptığı diğer stajlara verilen ad “Gönüllü Staj”dır. Bir çok öğrencimiz yaptığı gönüllü stajlar sayesinde, işe girmeden önce gerçekten ne istediğini ve/veya istemediğini görerek doğru adımlarla ilerlemesine yardımcı olmaktadır. Ayrıca öğrenim hayatınız boyunca gerçekleştirdiğiniz gönüllü stajlar size iş dünyasında erken dönemde network oluşturmanızı sağlar.

Yetenek Gelişmi ve Staj Koordinasyon Ofisi olarak 1. sınıfları itibariyle öğrencilerimizin gönüllü stajları için SGK’larını ödemekteyiz. Bu da öğrencilerimizin staj bulma ve staja yerleştirilmeleri konusunda önemli rekabet avantajı sağlamaktadır.

Staja başlamadan en az iki hafta önce Yetenek Gelişmi ve Staj Koordinasyon Ofisiyle görüşerek, gerekli evrakları en az 10 iş günü öncesinden Yetenek Gelişmi ve Staj Koordinasyon Ofisine orjinal belgeleri teslim etmelisiniz. İlgili belgeler için: www.bilgikariyer.com ‘dan tıklayarak “Gönüllü Staj Yapmak İsteyen Öğrenciler” başlığı altındaki bilgilere ulaşabilirsiniz.
BİLGİ Talent - Yetenek Gelişmi ve Staj Koordinasyon Ofisi Koçluk ve danışmanlık arasındaki fark nedir? Mentorluk Programı nedir? Danışmanlık; Ne yapmak istediğini bilen fakat nasıl yapacağını bilmeyen tüm öğrenci ve mezunlarımıza yönelik birebir yapılan görüşmelerdir. 3 Danışmanımız görev yapmaktadır.

Koçluk ise; Öğrenci ve mezunlarımızın “Ne istiyorum?” – “Nasıl yapabilirim?” – “Nereden başlamalıyım?” sorularının cevaplarını bulabileceği bir hizmettir. Ortalama 45 dk-1 saat süren birebir yapılan seanslar eşliğinde gerçekleştirilmektedir.

Öğrencilerimizin kendisini yeniden keşfetmesini sağlayan bir süreçtir. Kişinin seanslarda duygu durumlarıyla yüzleşerek kendini tanımasını sağlar. Farkında olmadığı yetkinliklerini-becerilerini keşfederek farkına varmasını ve varolanları geliştirmesine destek olur. Bir nevi bir keşif yolculuğu olarak da nitelendirebiliriz. Yetenek Gelişmi ve Staj Koordinasyon Ofisin bünyesinde şu an için koçluk eğitimi almış 2 koç çalışmaktadır. Gestalt Koçluğu ve genel koçluk olmak üzere iki tür koçluk vardır. Gestalt Koçluğunu Canan Tütüncükara, genel koçluğu Duygu Biricik Gülseren vermektedir. Koçluk görüşmelerine başlayan öğrenci/mezunlarımızın bu görüşmelerden fayda sağlayabilmesi için ortalama 8-10 seans almaları gerekmektedir. Kişinin talebi doğrultusunda devam eden bir süreçtir.

Kişi bu süreçte ve sonrasında kendisindeki değişimleri ve hayatındaki yansımalarını rahatlıkla görmektedir.

Mentorluk Programı : Alanında en az 3-5 yıl sektör deneyimine sahip BİLGİ mezunlarımızla, öğrencilerimizin eşleştirilerek bilgi ve deneyim paylaşımı yapılan bir süreçtir. Mezunlarımız gönüllü olarak bu hizmeti vermektedirler. Öğrencimiz ilgi duyduğu sektör ve çalışma alanı dahilinde, atanan mentoru ile 6 aylık süre boyunca birbir iletişim kurarak mentorluk alma imkanına sahip olur. Mentorluk Programı’nın bir parçası olmak isteyen mezunlarımız kariyermerkezi@bilgi.edu.tr adresine CV’lerinizi gönderebilirsiniz.
BİLGİ Talent - Yetenek Gelişmi ve Staj Koordinasyon Ofisi Sertifika programlarına katılım şartı nedir? Sertifika Programlarından katılım belgesi alma şartları nelerdir? Sertifika programları sonunda staj imkanı sağlanır mı? Her sertifika programının kendine göre katılım koşulları olmakla beraber genellikle 3. ve 4. Sınıf öğrencilerine açık programlardır. Daha detaylı koşullar ise her programın duyuru metninde yer almaktadır. Öğrencilerimiz başvuru sırasına göre kontenjan dahilinde programa kabul edilirler. Her programın süresine bağlı devamlılık koşulu ve program içeriğine göre öğrencilerimiz katılım belgesi almaya hak kazanır. Her programın süresine bağlı devamlılık koşulu ve program içeriğine göre öğrencilerimiz katılım belgesi almaya hak kazanır.
Küresel Yetenek Yönetimi Erasmus ve İkili Değişim programları arasındaki farklar nelerdir? Erasmus Öğrenci Değişimi AB Üye ülkelerindeki ortak üniversiteler nezdinde gerçekleşir. Erasmus öğrencileri değişim sırasındaki harcamalarının bir kısmını karşılayabilmek için hibe alabilirler.

İkili Değişim Kuzey Amerika ve dünyanın başka yerlerindeki ortak üniversitelerle yapılan değişim programları anlamına gelir. Bu değişim programında, öğrenciler üniversite harcı hariç bütün yaşam masraflarını kendileri karşılamak zorundadırlar.
Küresel Yetenek Yönetimi Değişim programlarına katılmak için en iyi yıl hangisidir? Eğer yurtdışında bir değişim programına katılırsam mezuniyetim gecikir mi? Lisans öğrencilerine değişim programlarına katılım için üçüncü yıl tavsiye edilir. Öğrenciler 2. yıllarında yurtdışında öğrenim programlarına katılmak üzere başvurmalı ve 3. yıllarında değişim öğrencisi olmalıdırlar. Öğrenciler yurtdışında başarıyla tamamladıkları derslerini BİLGİ’deki derslerinin denklik temeline uygun olarak transfer edebilirler. 3. yıllarında değişime giden öğrenciler mezuniyet için gereken ders yükünü döndükten sonra son senelerinde tamamlayabilir ve zamanında mezun olabilirler.
Küresel Yetenek Yönetimi BİLGİ’de çift ana dal yapıyorum. 2. Dalımla bir değişim programına gidebilir miyim? Evet, öğrenciler değişime ana dallarından herhangi birisi ile gidebilirler. Öğrenciler değişim programına “yan dal” programları dahilinde gidemezler.
Küresel Yetenek Yönetimi Değişime gideceğim ev sahibi üniversiteyi kendim seçebilir miyim? Gideceğim ev sahibi ülkenin dilini ne kadar iyi konuşmak zorundayım? Öğrenciler tercihlerini başvuru formlarında listeleyebilirler. Öğrenci Seçim Komitesi tercihlerini dikkate alacaktır. Öğrencilerin ev sahibi ülkenin dilini konuşması şart değildir. Ortak üniversitelerin çoğu uluslararası öğrenciler için dersleri İngilizce vermektedirler. Öğrenciler BİLGİ’de kendi Bölümlerinin Erasmus Koordinatörlerine danışabilir ve ortak üniversitelerin web sitelerini ders dilleri ve İngilizce verilen derslerle ilgili kontrol edebilirler. Ancak seçim sürecinde misafir olunan ülkenin dilini konuşmak bir avantajdır. Ayrıca değişim esnasında o ülkenin ana dilini öğrenmek de mümkündür.
Küresel Yetenek Yönetimi Bir değişim programının finansal maliyeti nedir? Yurtdışındayken ev sahibi üniversitenin harçları ile beraber BİLGİ öğrenci harçlarını da ödemek zorunda mıyım? Yurtdışında eğitim programlarına katılmak için ailelerin bir miktar finansal destekte bulunması gerekebilir. Bazı ülkeler diğerlerinden daha pahalıdır. Erasmus Ofisinde bulunan öğrenci danışmanları farklı ülkelerdeki yaşam masrafları konusunda öğrencilere danışmanlık yapabilirler. Erasmus programı ile öğrencilerin aylık masraflarının yarısı kadar hibe alabileceklerini de unutmayınız.
Öğrenciler bütün değişim programlarında harçlarını misafir olunan üniversiteye değil, BİLGİ’ye ödemek zorundadırlar. ÖSYM kapsamında BİLGİ harçlarından muaf olan öğrenciler değişimdeyken de BİLGİ harçlarından muaf olacaklardır.
Küresel Yetenek Yönetimi Öğrenci vizesini nasıl alırım? Gideceğim ülkeye gitmeden önce bir sağlık sigortası yaptırmak zorunlu mu? Misafir olacağım üniversite bana konaklama sağlamak zorunda mıdır? Öğrenciler, vize ve oturma izni başvurularını kendileri yapmak zorundadırlar. Gerekirse Erasmus Ofisi başvurularını kolaylaştırma amacıyla bazı belgeler verebilir.
Öğrenciler misafir olacakları ülkeye gitmeden önce bir sağlık sigortası yaptırmak zorundadırlar.
Misafir olunacak üniversite uluslararası öğrenciler için konaklama sağlamak zorunda değildir, ancak birçoğu, öğrencilerin zamanında başvurmaları durumunda yurt odası ayırır ve kampüs dışında konaklama konusunda bilgi verir.
Küresel Yetenek Yönetimi Değişim dönemimde alacağım dersleri nasıl seçerim? Dil dersi kredilerimi BİLGİ’ye transfer edebilir miyim? Değişim süresince aldığım notlar GPA’i nasıl etkileyecek? Öğrenim Anlaşmamı değişim dönemim sırasında değiştirebilir miyim? Bir sömester için değişime kabul edildim. Değişim çalışma programımı bir sömester daha uzatabilir miyim? Ev sahibi üniversiteler ders kataloglarını web sitelerinde yayınlar veya gelen öğrencilere mevcut derslerle ilgili bilgileri e-posta yoluyla gönderir. Öğrenciler derslerini gitmeden önce seçer ve BİLGİ’deki Erasmus Bölüm Koordinatörlerinin yardımıyla Öğrenim Anlaşmalarını hazırlarlar.

Öğrenciler ECTS kredileri ile verilen dil kurslarını çoğunlukla tam liste seçmeli ders olarak BİLGİ’ye transfer edebilir. Değişim süresince başarıyla tamamlanan dersler BİLGİ’ye “geçti” anlamında "P" harfi ile aktarılacaktır. Notlar aktarılmayacak ve BİLGİ’deki GPA etkilemeyecektir.

Öğrenciler Öğrenim Anlaşmalarındaki derslerini ev sahibi üniversitelerin add/drop (ders ekleme/silme) dönemlerinde ve sömestrin başlamasından sonraki bir ay içerisinde değiştirebilirler.

Erasmus öğrencileri değişim programlarının süresini uzatamazlar.
Küresel Yetenek Yönetimi Değişim dönemim için yurtdışına gitmeden önce hangi belgeleri hazırlamak zorundayım? Aşağıdaki belgeleri hazırlayıp Öğrenci İşleri’ne teslim ediniz:

1. Öğrenim Anlaşmasının bir sureti
2. Ders Denklik Formu
3. Değişim İzin Formu
4. Kabul mektubunun bir sureti

Aşağıdaki belgeleri Erasmus Ofisine teslim ediniz:

1. Öğrenim Anlaşmasının aslı
2. Öğrenci Değişim Sözleşmesi (yalnızca hibe alan Erasmus öğrencileri)
Küresel Yetenek Yönetimi Geri döndüğümde BİLGİ’ye hangi belgeleri geri getirmem gerekiyor? BİLGİ birimlerine üç belge teslim edilmelidir:

1. Öğrenci İşlerine resmi not dökümü ve Erasmus Ofisine bir sureti
2. Öğrenci İşlerine ve Erasmus Ofisine teslim edilmek üzere Öğrenim Anlaşmasının aslı
3. Erasmus Ofisine Katılım Sertifikası
Küresel Yetenek Yönetimi Erasmus hareketliliğine birden fazla kez katılabiliyor muyum? Evet, bir öğrenci yüksek öğrenim yaşamının her seviyesinde (lisans, yüksek lisans, doktora) toplamda 12 ay olacak şekilde bir veya bir kaç kez Erasmus Öğrenim ve Erasmus Staj Hareketliliği hibesi alabilir. Toplamda 12 aylık hareketliliğini tamamlamış olan öğrenciler, hibe almamak şartıyla Fakülte onayı ile faaliyetten hibesiz olarak tekrar yararlanabilir. Staj hareketliliği hibesi alınmış olması, öğrencinin öğrenim hareketliliği hibesi almasına engel değildir. Öğrencilere her iki faaliyet türünde de her seviyede iki hareketliliğin toplamı 12 ayı geçmeyecek şekilde hibe verilebilir.
İngilizce Hazırlık Programı Üniversitenize kaydolurken, kayıtta verilen belgeyi kaybettim. O belge olmadan sınava girebilir miyim? Sınav yer-saat bilgileriniz yine öğrenci sayfalarınızda duyurular bölümüde ilan edilir. Öğrenci kimlik kartınızla birlikte sınava girebilirsiniz.
İngilizce Hazırlık Programı Üniversitenize bu yıl başlayacağım. Ancak sınıf bilgilerimi ve ders başlangıç saatlerimi bilmiyorum. Nasıl öğrenebilirim? İngilizce Hazırlık Programı’nda her kur kaç ay sürmektedir?İngilizce Hazırlık Programı’nda ders başlangıç bitiş saatleri nedir? Ders programınız ve tüm detaylı bilgiler, Sis öğrenci sayfanızdan duyurulmaktadır. Her kur 2 ay sürmektedir. Ders saatleri öğrencinin okumakta olduğu kura göre değişmektedir.
İngilizce Hazırlık Programı Seviye 5 öğrencisiyim yaz okuluna katılmadım BİLET 1'mi BİLET 2 sınavına mı gireceğim? Seviye 5 öğrencileri doğrudan BİLET 2 "Muafiyet Sınavına" katılabilirler.
İngilizce Hazırlık Programı Seviye 5 öğrencisiyim ama öğrenci sayfamda BİLET 1 sınav bilgisi çıkmadı, neden? BİLET 1 sınavı seviye belirleme ve yükseltme sınavı olduğu için son seviyedeki öğrencilerde sınav duyurular çıkmıyor.
İngilizce Hazırlık Programı İngilizce Hazırlık Programı’nı bitirdiğime dair puanımı gösteren belgeyi veya öğrenci belgesini nasıl alabilirim? Öğrenci sayfasından belge talebinde bulunabilirsiniz.
İngilizce Hazırlık Programı İngilizce Hazırlık Programı’ndan muaf olabilmem için denkliği kabul edilen sınavları ve almam gereken puanları öğrenbilir miyim? İngilizce Hazırlık Programı’nda yurtdışında anlaşmalı olduğunuz bir üniversite var mıdır? Hazırlık muafiyeti için uluslararası belgelerden alınması gereken puanlar bölümlere göre değişiklik göstermektedir. ELP sitesinden muafiyet belgeleri ve puan bilgisine ulaşabilirsiniz. Yurtdışı anlaşmalı üniversite ile ilgili detaylı bilgi için tıklayın
İngilizce Hazırlık Programı İngilizce Hazırlık Programı’nda mediko ve mazeret işlemleri nasıl yürümektedir? Sağlık raporları ve devamsızlık mazeretleri web'de belirtilen kurallar doğrultusunda değerlendirilir ve kabul edilen raporlar/belgeler işleme alınır.
İngilizce Hazırlık Programı Hazırlık öğrenciyim ama hangi sınava katılacağımı bilmiyorum? Seviyesi 1, 2, 3, 4 olan öğrenciler BİLET 1 sınavına da katılım sağlayabilirler. Katılım zorunlu değl ancak seviyelerini yükseltmeleri adına girmelerini öneriyoruz.
İngilizce Hazırlık Programı Hazırlık muafiyeti dil yeterlilik belgemi onay için hangi kampüse ve kime teslim edebilirim? Belgenizi, Kuştepe Kampüsü’nde Burcu Karataş'a teslim edebilirisiniz.
İngilizce Hazırlık Programı Geçen yıl girişli öğrenciyim. Mali kaydımı yenilemeden Bilet sınavlarına girebilir miyim? Evet girebilirsiniz. Sınavlardan birkaç gün önce Sis'te bilgiler duyurulmaktadır.
İngilizce Hazırlık Programı Ek kontenjan ile okulunuza yerleştirildim. Sınav tarihleri ve ders başlangıç tarihleri ne zaman olur? BİLET 1 seviye tespit sınavı bilgileri, üniversiteye kayıt yaptırdıktan sonra, kayıt tamamlandı belgenizde yazacaktır. Sınav sonuçları, BİLET 2 sınav bilgileri ve ders programı öğrenci sayfalarından duyurulacak.
İngilizce Hazırlık Programı Ders kitapları ücretli midir? Ders dışında yardım alabileceğim bir yer var mı? Ders Kitapları ücretlidir. Ders kitaplarını öğrencilerimiz Kuştepe Kampüsü’nde bulunan Kitabevi’nden temin edebilirler. Haftanın 5 günü Kuştepe Kampüsü Writing Center'da öğrencilere sınıf dışı çalışmalarda hizmet verilmektedir. Writing Center'dan çalışma alabilmeniz için randevu almanız gerekmektedir. Ayrıca öğrenciler, sınıf dışında ders hocaları ile de etüt yapabilirler.
İngilizce Hazırlık Programı BİLET sınavları veya Gelişim Testi (AT) sonucum beklediğim puanın altında geldiğinde itiraz dilekçesi verebiliyor muyum? Evet. Notlar ilan edildikten sonra 3 gün içerisinde Öğrenci Danışmanı Burcu Karataş'a notunuz için itiraz dilekçesi verebilirsiniz.
İngilizce Hazırlık Programı BİLET 2 sınavıyla seviyemi yükseltmek istiyorum Hayır, bu sınavda seviye yükseltme yada düşme olmaz.
İngilizce Hazırlık Programı BİLET 2 sınavına girmek için ödeme yapmalı mıyım - ya da kaydımı nereye olmalıyım? Hazırlıkta okuyan mevcut tüm öğrencilerimiz BİLET sınavlarına mali kayıtlarıı yenilemeden doğrudan girebilirler. BİLET 2 sınav sonuçları açıklandığında geçme/kalma durumlarına göre mali kayıtlarını yenileyebilirler.
İngilizce Hazırlık Programı BİLET 1 sınavına katılacağım ama bulunduğum seviyeden daha düşük çıkarsam kurumda düşme olur mu? Hayır düşme olmuyor, her zaman bir üst seviye çıkarsa öğrenci o sonucu kabul edilir.
İngilizce Hazırlık Programı BİLET 1 & BİLET 2 sınavlarının farkı nedir?
BİLET Sınavlarının içerikleri hakkında bilgi alabilir miyim? BİLET 2 sınav Örneği var mı?
BİLET 1 sınavı; 20 okuma, 30 dilbilgisi ve 2 kısa paragraf yazma sınavından oluşan bir seviye tespit sınavıdır. Sınav çoktan seçmeli olduğu için örneği yoktur.
BİLET 2 sınavı okuma, yazma ve konuşma bölümlerinden oluşan ve iki günü kapsayan bir sınavdır. Sınav detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.
BİLET 2 sınavı örneğine buradan ulaşabilirsiniz.
BİLET 1 yeni öğrencilerin katıldığı seviye belirleme, mevcut öğrencilerin (düşük seviyede olan) seviyelerini yükseltmek adına girdikleri seviye yükseltme sınavıdır. BİLET 2 doğrudan hazılıktan "muaf" olma sınavıdır.
İngilizce Hazırlık Programı Yaz Okulu’na gelip başarısız olursam veya gelmezsem muafiyet sınavı hakkım var mı? Evet. Yaz Okulu’na gelmeyen veya gelip başarısız olan öğrenciler Eylül ayında yapılacak olan BİLET 2 Hazırlık Muafiyet Sınavı’na girebilirler.
İngilizce Hazırlık Programı Şubat ayında İngilizce Hazırlık Programı’nı bitiren bir öğrenci bölümüne başlayabilir mi? Ara dönemde Hazırlık Programı’nı bitiren öğrenciler, irregular statüde bölümüne başlayabildikleri gibi veya bölümlerine başlamak istemezlerse yarım dönemde kayıtlarını dondurabilirler. Alabilecekleri derslerle ilgili danışmanlarıyla görüşmeleri gerekmektedir.
Psikolojik Danışmanlık Birimi Psikolojik Danışmanlık Birimi’nin hizmetleri ücretli mi? Bir tanıdığım için randevu alabilir miyim? BİLGİ mezunuyum, Psikolojik Danışmanlık Birimi’nden yararlanabilir miyim? Psikolojik Danışmanlık Birimi’nin tüm çalışmaları yalnızca İstanbul Bilgi Üniversitesi öğrenci ve personeline açık ve ücretsizdir.
Mezunlarımız Psikolojik Danışmanlık Birimi’nin bireysel görüşme hizmetinden ve grup çalışmalarından faydalanamazlar, ancak güvenilir ve uygun ücretli yardım kaynaklarına yönlendirme desteği vermeye çalışabiliriz.
Psikolojik danışmanlık süreçlerinde gönüllülük esastır. Bu sebeple yardım alacak kişinin başvuruyu kendisinin yapması süreçten fayda görmesine yardımcı olacaktır. Bir tanıdığınızın yardım almaya ihtiyacı olduğunu düşünüyorsanız randevu alması için birime yönlendirebilirsiniz.
Psikolojik Danışmanlık Birimi Psikolojik Danışmanlık Birimi’nden nasıl randevu alabilirim? Psikolojik Danışmanlık Birimi, acil durumlar dışında randevu ile çalışır. Randevu almak için web sayfasındaki Başvuru Formu'nu doldurup e-posta eki olarak ya da elden bize ulaştırabilirsiniz. Acil durumlarda mesai saatleri içinde doğrudan PDB ofislerine gelmeniz, mesai saatleri dışında en yakın sağlık kuruluşuna ulaşmanız önerilir. Ayrıntılı bilgi için tıklayın.
Psikolojik Danışmanlık Birimi Başvurumu gönderdim. Randevu oluşturmak ne kadar zaman alır? Başvurunuz mümkün olan en yakın zamanda bir psikolojik danışmana yönlendirilir ve randevu için size ulaşılır. Yoğun dönemlerde randevu süreci 2-4 hafta sürebilir. Başvuru formunun sonunda uygun olduğunuz gün ve saatlerin sorulduğu kısma mümkün olan en fazla zamanı belirtmek randevu sürecinizi hızlandırır.
Psikolojik Danışmanlık Birimi Başvuru formuna yazdığım bilgiler ve seanslarda anlatacaklarım gizli kalıyor mu? Psikolojik Danışmanlık Birimi’nde, kişisel bilgiler ve görüşme içerikleri, siz izin vermediğiniz sürece, kesinlikle kimseyle paylaşılmaz. Ancak, sizin veya bir başkasının zarar görmesi ya da hayati tehlike altında olması durumunda gerekli kişilerle temasa geçilebilir. Bu koşullar altında dahi, başka birisi aranmadan önce sizden onay alınmaya çalışılır.
Öğrenci İşleri Öğrenci İşleri’nin çalışma saatleri nelerdir? Lisans / Önlisans Öğrenci İşleri ofisleri hafta içi saat 08.30-17.00 arasında hizmet verir. | Lisansüstü Öğrenci İşleri akademik yıl boyunca hafta içi 09:00-19:00 saatleri arasında hizmet verir.
Öğrenci İşleri Öğrenci işleri'ne nasıl ulaşabilirim? Her kampüsümüzde bir Öğrenci İşleri Ofisi bulunmaktadır.
Ofis adreslerimiz ve iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir:

Dolapdere Kampüsü
Hacıahmet Mahallesi
Pir Hüsamettin Sokak No:20
34440 Beyoğlu İstanbul

santralistanbul Kampüsü
Eski Silahtarağa Elektrik Santralı
Kazım Karabekir Cad. No: 2/13 34060 Eyüp İstanbul /
Fax: 0212 625 98 34

(İngilizce Hazırlık ve SHMYO & MYO)
Kuştepe Kampüsü
İnönü Cad. No:6
Kuştepe 34387 Şişli/İstanbul

Lisansüstü Öğrenci İşleri Ofisi:
santralistanbul Kampüsü, L1 binası
Eski Silahtarağa Elektrik Santralı
Kazım Karabekir Cad. No: 2/13 34060 Eyüp İstanbul
0212 311 73 57 – 0212 311 71 76 lisansustu@bilgi.edu.tr
Öğrenci İşleri Akademik Takvim nedir ve nereden ulaşabilirim? Akademik yıl nedir? Akademik Takvim, öğrencinin bir akademik yıl için kullanacağı bir zamanlama rehberidir. Akademik Kurul tarafından her akademik yıl için saptanır ve Üniversite web sayfasında yayınlanır. Kayıt ve sınav dönemleri ile önemli başvuru tarihleri Akademik Takvim’de belirtilir. Öğrencilerimizin özellikle ders seçimi, vb. konularda takvime uymaları zorunludur. Aksi halde hak kaybı yaşanabilir.

step.bilgi.edu.tr

Akademik yıl; öğrenim görülen ve en az iki dönemden oluşan öğretim yılıdır.
Öğrenci İşleri Akademik danışman kimdir? Her öğrenciye 1.sınıftan itibaren kayıtlı bulunduğu bölümün önerisi üzerine ilgili fakülte yönetim kurulu tarafından bir danışman görevlendirilir. Öğrencilerimiz her akademik dönem başında, ders programlarını akademik danışmanlarına onaylatırlar. Öğrencilerin başarı durumlarına göre fazla ders almak ya da ilgi alanlarına göre seçmeli derslere yönlendirilmeleri akademik danışmanlar tarafından yapılır. Ders programlarındaki her türlü değişiklik akademik danışmanlar tarafından onaylanır.
Öğrenci İşleri Almakla yükümlü olduğum kredileri, müfredatı nereden görebilirim? Öğrenci Sayfanız’da “Academic Information” kısmından öğrenebilirsiniz.
Öğrenci İşleri Ders içerikleri, ders programı, sınav tarihleri gibi bilgilere nereden ulaşabilirim? Kayıtlı olduğunuz derslere ait bilgilere Öğrenci Sayfaları SIS ve LMS sitelerinden ulaşabilirsiniz.

Sınav programı ve ders programı programlar tarafından duyurulur.
Öğrenci İşleri Derslerin içerikleri hakkında nereden bilgi alabilirim? Öğrenci Sayfanız’da “Course Catalog” başlığı altından arama yaparak bulabilirsiniz.
Öğrenci İşleri BİLGİ Learn, SIS veya bilgiedu.net servislerine erişim şifremi unuttum; nasıl öğrenebilirim? SIS (Öğrenci Sayfası), BİLGİ Online, Kütüphane veya BİLGİ E-mail gibi tüm servisler için ortak bir şifre kullanılmaktadır. Şifrenin unutulması durumunda, "bilgipass" yazıp 2322’e SMS göndererek geçici şifre edinilebilir. Şifrenin ilk kullanımda değiştirilmesi gerekmektedir. Yeni şifre; sis.bilgi.edu.tr (SIS/Öğrenci Sayfası) üzerindeki “Şifre Değiştirme” adımından oluşturulabilir.

Bu linkten kayıtlı kişisel bilgilerinizi doğrulayarak yeni şifre üretebilirsiniz.
Öğrenci İşleri Adres ve/veya iletişim bilgilerimde değişiklik oldu. Ne yapmalıyım? İletişim bilgilerinizi de Öğrenci Sayfanız’dan (SIS) yenileyebilirsiniz. Telefon numaralarınız ve e-posta adresleriniz, öğrenci sayfasına girişte kullandığınız şifre değişikliği için ya da önemli durumlarda akademisyenlerin ve idari personelimizin size ulaşabilmesi için mutlaka güncellenmelidir
Öğrenci İşleri Bir derse önkoşulunu sağlamadan kayıt olabilir miyim? Eğer önkoşulu sağlayamıyorsanız kayıt olmak istediğiniz dersin öğretim görevlisinden önkoşul izni (consent) talep edebilirsiniz.
Öğrenci İşleri Bir dersin öğretim elemanına nasıl ulaşabilirim? Lisans/Önlisans öğrencileri için; Öğrenci Sayfanız’da sağ üst köşede “Search” adımından ilgili öğretim elemanının isim ve soyadını yazarak iletişim bilgileri, verdiği dersler ve programına ulaşabilirsiniz.
Lisansüstü Öğrencileri için; Program idari asistanları aracılığıyla veya Rehberden arama yapılarak öğretim elemanlarının iletişim bilgilerine ulaşabilirsiniz.
Öğrenci İşleri Derslere devam zorunluluğu var mı? Lisans/Önlisans öğrencilerimiz yönetmeliğimize göre öğrencilerimiz, kayıtlı oldukları her türlü ders, uygulama, laboratuvar çalışmaları ve bunların gerektirdiği veya ilgili öğretim elemanının gerekli gördüğü sınav ve diğer akademik çalışmaların hepsine katılmakla yükümlüdürler. Öğrencilerin devam durumları dersin öğretim elemanı tarafından değerlendirilir.
Lİsansüstü öğrencilerimizin derslere %70 oranında devam zorunluluğu bulunmaktadır.
Öğrenci İşleri Ders kaydımı nasıl yapabilirim? Ders kayıt dönemleri Akademik Takvim’de belirtilmiştir. Öğrencilerimizin güz ve bahar dönemlerinde kayıt yapmaları zorunludur.

Lisans/Önlisans Öğrencileri için; Önceden randevu almak koşuluyla belirtilen hafta içinde Öğrenci Sayfanızdan online olarak ders kaydı yapabilirsiniz.

Ders kaydı yapmanız için üç randevu opsiyonunuz bulunmaktadır. Birincisi ilk randevuyu aldığınız gün ve saat, ikincisi aynı gün öğleden sonrası için randevu alabilirsiniz, son hakkınız kaydın son günü öğleden sonrasıdır.

Ders kayıtları haftasında web sayfamızda ve öğrenci sayfalarında verilen sunumları izlemenizi öneririz.

Lisansüstü Öğrencilerimiz için ; Ders kayıt işlemi için Öğrenci Sayfası’ nda ki “Kayıt / Ders kayıt” menüsünden o yarıyıl alacağınız dersleri belirleyip ve seçimlerini yapıp program koordinatörü/danışmanına onaylatmanız gerekir.
Öğrenci İşleri Ders kaydıma nasıl onay alabilirim? Lisans/Önlisans Öğrencileri için; Ders kayıtları akademik danışmanlar tarafından onaylanır. Yapmış olduğunuz ders kaydına ders kayıt sürecinin sonuna kadar Akademik Danışmanınızdan onay almanız gerekir.
Lisansüstü Öğrencileri için; Ders kaydı sonlandırıldıktan sonra, sistem tarafından verilen “Kayıt onay kodu” nuz program koordinatörü/danışmana otomatik olarak gönderilmektedir. Ders kaydı onaylandıktan sonra size de e-mail ile bilgi verilmektedir.
Öğrenci İşleri Ders kayıtlarından sonra bir dersi bırakıp başka bir ders almak istiyorum. Nasıl ve ne zaman bu değişikliği yapabilirim? Öğrenciler kayıtlı bulundukları derslerden seçimlik olanlarını Akademik Takvim’deki “Ders Ekleme-Ders Bırakma” dönemi içinde, danışmanlarının onayı ile değiştirebilir, bırakabilir veya yeni seçimlik ders alabilirler.
Öğrenci İşleri Belirlenen tarihler arasında ders kaydı yapamadım; ne yapmam gerekir? Geç ders kayıt talebinde bulunmak üzere ofisimizle iletişime geçebilirsiniz. Mazeretiniz kabul edildiği takdirde ders seçimi yapabilirsiniz.
Öğrenci İşleri Ders muafiyeti nedir, nasıl ders muafiyeti alabilirim? Lisans/Önlisans öğrencilerimiz ; BİLGİ öğrencisi iken daha önce başka bir yüksek öğretim kurumunda veya İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde almış olduğunuz aynı /eşdeğer dersler için ders muafiyeti ilgili Fakülte Yönetim Kurulu’na yazılmış dilekçe, resmi not dökümü (official transcript) ve onaylı ders içerikleri ile Öğrenci İşleri Ofisi’ne başvurabilirsiniz. Başvurunuz Fakülte Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır.
Lisansüstü Öğrencilerimiz için; Lisans veya farklı bir yüksek lisans programında aldığınız bir dersin mevcut programda da var olması halinde yapılan başvurudur. Muafiyet başvurusu her yarıyılın ilk haftasında programlara iletilir. Muaf olunan derslerin yerine seçmeli ders almanız gerekmektedir. Muaf olunacak ders sayısı iki ile sınırlıdır.
Öğrenci İşleri Bir dönemde en az ve en fazla kaç kredi alabilirim? Öğrencilerin yarıyıllık olağan kredi yükü otuz (30) kredidir. Yaz Okulu hariç olmak üzere, azami kredi yükü bir akademik yılda seksen (80) kredidir, ancak bir yarıyılda kırk iki (42) kredi aşılamaz.

Birinci ve ikinci yarıyıldaki lisans-önlisans öğrencileri ilgili yönetmelikte belirlenen özel haller dışında olağan kredi yükünü aşamaz.
Öğrenci İşleri Ders programımı ne zaman ve nereden görebilirim? Ders programları, ders kayıt haftasından bir hafta önce web üzerinden açıklanır. Ders programları ve derslerin alınması için aranan koşulları, Öğrenci Sayfanız’da ayrıntılı şekilde bulabilirsiniz. İlgili döneme ait ders programınızı Öğrenci Sayfanız’dan alabilirsiniz.
Öğrenci İşleri Add-Drop (Ders Ekleme/Bırakma) nedir? Akademik takvimde belirtilen ders ekleme ve bırakma (add-drop) dönemi içinde program koordinatörü/danışmanlarının onayı ile Yönetmelik’te belirlenen asgari ve azami kredi sınırları içinde ders programınızda değişiklik yapabilirsiniz. Seçmiş olduğunuz dersi bırakabilir veya yeni ders alabilirsiniz.
Öğrenci İşleri Ara ve final sınav programımı ne zaman ve nereden görebilirim? Lisans/Önlisans Öğrencilerimiz için; Akademik Takvim’de belirtilen sınav tarihlerinden önce Öğrenci Sayfanız’da “ Exam” başlığı altından görebilirsiniz.
Lisansüstü Öğrencilerimiz için; Sınav programı ve ders programı programlar tarafından duyurulur.
Öğrenci İşleri Çift ana dal (Double Major) nedir? Kimler başvurabilir? Çift anadal (major) eğitim-öğretimi, bir lisans programına kayıtlı olan bir öğrencinin, ikinci bir lisans diploması almak amacıyla diğer bir lisans programına devam etmesidir.

Başvuru Koşulları


• Başvurulan yarıyıl başında kayıtlı olunan lisans programının o yarıyıla kadarki zorunlu dersleri ile zorunlu kredi yükünü tamamlanmış olması ve derslerin tümünden başarılı olunması
• En az 3,00 GNO
• Program başarı sıralamasında yüzde 20’lik dilime girilmiş olması (Üniversitenin veya diğer yükseköğretim kurumlarının yaz okullarından ders alınan hallerde yaz okulu sonrasındaki sıralama esas alınır.)
• Başvurduğu programın özel koşullarını karşılıyor olması gerekir. (Ön koşul dersler ve başarı sıralaması)

Başvuru tarihleri akademik yıl başlamadan önce Öğrenci İşleri Ofisi tarafından duyurulur. Çift ana dal için en erken 3., en geç 5. yarıyıl başında başvurulabilir.
Öğrenci İşleri Yan dal (Minor) nedir? Kimler başvurabilir? Yan dal (“minor”) eğitim-öğretimi, bir lisans programına kayıtlı olan öğrencinin, bilgisini artırmak amacıyla ikinci bir lisans programından ders almasıdır. Kayıtlı olunan lisans programına “anadal”, başvurusu kabul edilen lisans programına ise “yan dal” denir.

Başvuru Koşulları

• En az 2,60 GNO
• Başvurulan yarıyıl başında kayıtlı olunan lisans programının o yarıyıla kadarki zorunlu dersleri ile zorunlu kredi yükünü tamamlanmış olması ve derslerin tümünden başarılı olunması

Başvuru tarihleri akademik yıl başlamadan önce Öğrenci İşleri Ofisi tarafından anons edilir. Yan dal için en erken 3., en geç 6. yarıyılın başında başvurulabilir. Sadece Lisans öğrencileri yandal için başvuru yapabilir.
Öğrenci İşleri Bütünleme sınavı nedir, kimler girebilir? Yükseköğretim mevzuatı uyarınca öğrenciye başarısız olduğu dersten bütünleme sınav hakkının verildiği hallerde kullanılır. Bütünleme sınavında alınan not, nihai notun hesaplanmasında final sınavı notu yerine geçer.

Yarıyıl sonu sınavına kabul koşullarını yerine getirmemiş öğrenciler bütünleme sınavına katılamaz.
Öğrenci İşleri Aldığım bir dersten nasıl ve ne zamana kadar çekilebilirim (withdrawal)? Lisans/Önlisans Öğrencilerimiz için; Dersten çekilme işlemleri sadece seçimlik dersler için ve sadece Akademik Takvim’de belirlenen süre içinde yapılabilir. Dersten çekilme işleminizi Öğrenci Sayfanız’dan yapabilirsiniz. F aldığınız seçmeli dersleri bırakamazsınız.
Lisansüstü Öğrencilerimiz için; Kayıtlı olduğunuz bir dersten akademik takvimde belirtilen tarihe kadar çekilebilirsiniz. Dersten çekilmek için Öğrenci Sayfaları’ndaki “Dersten çekilme” linkini kullanmanız ve sistemin atadığı “security number” ile program koordinatörüne/danışmana onaylatmanız gerekir.

‘F’ alındığı için tekrarlanan dersten ve tez dersinden çekilemezsiniz.
Öğrenci İşleri Daha önceden aldığım ve başarılı olduğum bir dersi tekrar edebilir miyim? Lisans Önlisans Öğrencileri için; Öğrenciler koşullu geçer ( D, D+, C-) not almış oldukları dersleri tekrar edebilirler. Ancak C ve üzeri bir not aldığınız dersi hiçbir koşulda tekrar edemezsiniz.
Lisansüstü öğrencileri için ; Mezun olmak için 2,80 not ortalamasına sahip değilseniz varsa C+ (koşullu geçer) dersinizi tekrar alabilirsiniz.
Öğrenci İşleri Aldığım bir dersten başarısız olursam, ne yapmalıyım? Zorunlu bir dersten F notu alan öğrenci, bu dersi kredi yüküne ve ders seçimine ilişkin kurallar dahilinde, açıldığı ilk dönem tekrarlamak zorundadır. Seçimlik bir dersten F notu alan öğrenci, bu dersi tekrarlar veya bu dersin yerine bir başka seçimlik ders alabilir. Dersin notuna itiraz için dersin öğretim görevlisi ile iletişime geçilmelidir.
Öğrenci İşleri Bir dersten F aldım; bunun için ücret ödeyecek miyim? Başarısız olunan ders için ödeme durumu sadece burslu öğrencilerimiz için geçerlidir. Dersten başarısız olmanız durumunda (0 kredilik dersler ve tez/proje dahil) kredi bedelini burs oranı kadar ödemek gerekmektedir.
Öğrenci İşleri Başarısız (“unsatisfactory”) durumdaki öğrenci kimdir? İki yarıyıl üst üste Genel Not Ortalamasını 1.75’in üzerine çıkaramayan öğrenciler, izleyen yarıyılda başarısı yetersiz öğrenci sayılır. Bu öğrenciler en fazla 30 kredilik ders alabilir. Öncelikli olarak o dönem açılan F derslerini tekrar etmek zorundadırlar.İki yarıyıl üst üste Genel Not Ortalamasını 1.75’in üzerine çıkaramayan öğrenciler, izleyen yarıyılda başarısı yetersiz öğrenci sayılır. Bu öğrenciler en fazla 30 kredilik ders alabilir. Öncelikli olarak o dönem açılan F derslerini tekrar etmek zorundadırlar.
Öğrenci İşleri Basılı diplomamı benim yerime başka birisi alabilir mi? Diplomanızın sizin yerinize bir başkasının alabilmesi için ilgili kişiye noter vekâleti vermiş olmanız gerekir.
Öğrenci İşleri Başka bir üniversiteden ders almam mümkün mü? Lisans/Önlisans Öğrencilerimiz için; Başka yüksek öğretim kurumlarından alınabilecek azami ders ve kredi sayısı, ders alınması için asgari Genel Not Ortalaması, hangi yarıyıl, sınıf veya durumdaki öğrencilerin ders alabilecekleri, koşullu geçer notlu derslerin alınıp alınamayacağı gibi koşulları belirleme konusunda, öğrencisi olduğunuz Fakülte/Yüksek Okul/Meslek Yüksek Okulu Yönetim Kurulları yetkilidir.
Lisansüstü Öğrencilerimiz için; Başka bir üniversiteden ders alabilirsiniz. Alınan dersten muaf olabilmek için bölüme ve Enstitü’ ye not dökümü (transcript) ile başvurmanız gerekir.
Öğrenci İşleri Dikey Geçiş nasıl yapabilirim? Dikey Geçiş, ÖSYM’ce yapılan merkezi bir sınavla (DGS), 2 yıllık önlisans programından 4 yıllık lisans programına geçiştir. Meslek Yüksek Okulu mezunları ya da son sınıf öğrencileri, her yıl ÖSYM’nin belirlediği tarihte, DGS için başvuru yapabilir.

DGS ile yerleşen öğrencilerimizin daha önceden aldığı derslerden muaf olmaları için Ders Muafiyet Formu ‘nu doldurarak Ön Lisans programından almış oldukları dersleri gösteren resmi transkript (not durum belgesi) ve ders içerikleri ile beraber Öğrenci İşleri'ne başvurması gerekir.
Öğrenci İşleri İç yatay geçiş (bölüm değiştirme) nasıl yapılır, kimler başvurabilir? Kayıtlı olduğunuz programdan başka bir programa geçiş yapabilirsiniz.

Lisans / Önlisans Öğrencileri için İstanbul Bilgi Üniversitesi İç Yatay Geçiş Yönergesi

Lisansüstü Öğrencileri için;

İç yatay geçiş için aşağıdaki şartlar sağlanmalıdır:

- Kayıtlı bulunduğunuz programın ders ve kredi yükümlülüklerinin en az %25’inin tamamlamış olmalısınız,
- En az 2.80 (Doktora için 3,20) Genel Not Ortalamasına sahip olmalısınız,
- Alınan derslerinizin toplam kredisinin % 50’sinin başvurduğunuz yüksek lisans/doktora programının ders programı içeriğiyle veya konusuyla benzerlik göstermelidir,
- En geç 2. dönemin sonuna kadar iç yatay geçiş başvurusunda bulunabilirsiniz.
- Geçiş yaptığınız yüksek lisans/doktora programının en az %50 kredisini tamamlamakla yükümlüsünüz.
Öğrenci İşleri Dış yatay geçiş nedir, kimler başvurabilir? Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Dış Yatay Geçiş Yönergesi
Öğrenci İşleri Diploma Eki nedir, nasıl alabilirim? Diploma Eki (DE) Yükseköğretim Kurumları tarafından diplomanın yanı sıra verilen tamamlayıcı ve açıklayıcı bir belgedir. Diploma Eki, üniversite mezunlarının aldıkları eğitimin diğer ülke ve eğitim sistemlerinde tanıtılmasına yardımcı olmakta; aynı zamanda mezunun aldığı akademik derece, düzeyi, içeriği ve mesleki yetkinlikler hakkında detaylı bilgi vermektedir

Diploma eki, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nden mezun olan tüm öğrencilere otomatik ve ücretsiz olarak, yaygın kullanılan bir Avrupa dilinde (İngilizce) hazırlanmaktadır. Diplomanızla beraber belgeniz e-mailinize elektronik imzalı olarak gönderilecektir.

Diploma Eki’nin Öğrenciler için Faydaları:

• Yurtdışında daha kolay anlaşılan ve kıyaslanabilen bir diplomaya sahip olunması
• Öğrencinin akademik gelişimi ve öğrenimi boyunca kazandığı yeterliliklerin kusursuz bir tanımını içermesi
• Öğrencinin başarı ve yeterliklerinin tarafsız bir ifade olması
• İş imkânlarına veya ileri seviyedeki yurtdışı eğitim olanaklarına daha kolay erişim sağlanması,
• İstihdam edilmeyi desteklemesi
Öğrenci İşleri Diplomamı ne zaman ve nereden alabilirim? Diplomalar mezuniyet tarihinden itibaren en geç 2 ay içinde elektronik imzalı olarak hazırlanır. Mezun olan öğrencilerimize ait diploma, diploma eki belgeniz e-imzalı olarak hazırlanıp ve Üniversitemiz Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) üzerinden adreslerinize (……@bilgiedu.net) e-posta olarak gönderilmektedir.

İhtiyacınız halinde size gönderilen diploma ve/veya belgenizi isteyen kurumlara e-posta olarak gönderebilirsiniz.

Diplomanızı basılı belge olarak almak isterseniz SIS öğrenci sayfası belge talep’ten diğer seçeneğini seçerek talepte bulunmanız gerekir.
Öğrenci İşleri Diplomamı kaybettim, yeni diploma alabilir miyim? Kayıp diploma talepleri mezuniyeti hangi yıl olursa olsun e-imzalı olarak hazırlanmaktadır. Kayıp diplomasını sadece e-imzalı olarak isteyenlerden ücret alınmayacaktır.

Lisans/Önlisans mezunlarımız için Elektronik imzalı olarak talep edilmesi durumunda ogrenciisleri@bilgi.edu.tr mail ile başvuru yapabilirsiniz.

Lisansüstü mezunlarımız için; Elektronik imzalı olarak talep edilmesi durumunda lisansustu@bilgi.edu.tr adresine mail ile başvuru yapabilirsiniz.

Basılı olarak talep edilmesi durumunda;

İstanbul Bilgi Üniversitesi diplomanız için herhangi bir gazeteye ” ..... makamca ..... tarihte ..... numara ile düzenlenen diplomamı kaybettim, yenisini alacağımdan eskisi hükümsüzdür.” şeklinde bir ilan ile aşağıdaki hesap numarasına 100 TL. yatırarak Lisansüstü Öğrenci İşleri’ne şahsen başvuru yapmanız gerekmektedir.
TL HESAP
Yapı ve Kredi Bankası Haliç Ticari
Şube No: 977 | Hesap No: 77480997
IBAN: TR80 0006 7010 0000 0077 4809 97
Hesap Adı: İstanbul Bilgi Üniversitesi
Öğrenci İşleri Dışarıdan yaz okulundan nasıl ders alabilirim? Fakülte, yüksek okul ve meslek yüksek okulu yönetim kurulları bu Yönergede belirlenen ders ve kredi sayısının altında olmak kaydıyla başka yüksek öğretim kurumlarından alınabilecek azami ders ve kredi sayısı, ders alınması için asgari genel not ortalaması, hangi yarıyıl, sınıf veya durumdaki öğrencilerin ders alabilecekleri, koşullu geçer notlu derslerin alınıp alınamayacağı gibi koşulları belirleme konusunda yetkilidir. Detaylar için linki tıklayınız
Öğrenci İşleri Ek ders almanın mali yükümlülüğü var mıdır? Ek ücret ödemelerinin yapılacağı hesap bilgileri nelerdir? Ek ders almak istediğiniz takdirde ders başı ücret ödemeniz gerekir. Ücretler programa ve yıla göre değişiklik gösterebilir.

EFT / Havale Yolu ile Nakit Ödemelerde
Banka Hesap Numarası:
Yapı ve Kredi Bankası Haliç Ticari
Şube No: 977 | Hesap No: 77480997
IBAN: TR80 0006 7010 0000 0077 4809 97
Hesap Adı: İstanbul Bilgi Üniversitesi
Öğrenci İşleri Farklı bir programdan ders almak için ne yapabilirim? Seçmeli ders listesinden seçemediğiniz derse ilişkin dilekçe yazarak dersin öğretim görevlisine onaylatıp Lisansüstü Öğrenci İşleri Ofisi’ne teslim edebilirsiniz.
Öğrenci İşleri Genel Not Ortalaması (GPA) nedir?
Dönem not ortalaması (semester GPA) nedir?
Genel Not Ortalaması (GPA) : Bulunduğunuz döneme kadar almış olduğunuz tüm derslerin not ortalamasına denir.
Dönem not ortalaması (semester GPA) : Bir akademik dönem sonundaki not ortalamasına denir.
Detaylı bilgi için: İstanbul Bilgi Üniversitesi Kredili Sistem Lisans-Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Madde 24
Öğrenci İşleri Askerlik ertelemem için ne yapmam gerekli? Lisans/Önlisans Öğrencilerimiz için; Erkek öğrencilerimizin askerlik hizmeti , 28 yaşına kadar öğrencilik haklarının devam etmesi koşuluyla ertelenebilmektedir. Bunun için öğrencilerimizin ilgili dönem ve yıl için ders kayıtlarını yapmış olması gerekmektedir.

Lisansüstü Öğrencilerimiz için; Üniversite tarafından askerlik tecilinin yapılması için kayıt sırasında güncel askerlik durumunu gösterir belge teslim etmeniz gerekmektedir. Son yoklamanın yaptırılmaması, başka bir öğretim kurumunda kayıtlı görünmek gibi nedenler olmadığı sürece tecil işlemleri için olumlu cevap alabilirsiniz. Ortalama tecil süresi tezli yüksek lisans öğrencilerimiz için 3 yıl, tezsiz yüksek lisans öğrencilerimiz için 1,5 yıl ve doktora öğrencilerimiz için 6 yıldır. Lisansüstü öğrenciler askerlik durumlarını lisansüstü öğrenci işleri ofisinden veya e-devlet üzerinden öğrenebilirler.
Öğrenci İşleri İstanbulkart (paso-iett seyahat kartı) nasıl alabilirim? ÖSYS ile İstanbul Bilgi Üniversitesi’ne yerleşen yeni öğrencilerin pasoları kayıt işlemleri yapılırken verilmektedir. Pasosu olmayan veya kaybeden öğrencilerin İETT’ye bireysel başvuru yapmaları gerekmektedir.

istanbulkart başvurusu için tıklayınız.
Öğrenci İşleri Kaydımı nasıl dondurabilirim? Kaç dönem kayıt dondurabilirim? Kayıt dondurma şartları nelerdir? Ne zamana kadar kayıt dondurma başvurusunda bulunabilirim? Kayıt dondurma şartları Kredili Sistem Lisans ve Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin ilgili maddesi tarafından belirlenmektedir. Bu maddeye istinaden, ağır ve sürekli hastalık, askerlik, tutukluluk veya hükümlülük gibi Üniversite’ye gelmeyi engelleyen durumlarda, gerekli belgeler sunularak kayıt dondurma işlemi yapılabilir. İngilizce Dil Hazırlık Programı da dahil olmak üzere tüm öğrenim süresi içinde toplam dört yarıyıl kayıt dondurulabilir. Kayıt, en az bir yarıyıl için dondurulur. Kayıt dondurma başvuruları şahsen, ara sınavların başlamasından bir hafta öncesine kadar yapılabilir.

Lisansüstü Öğrencileri İçin;

Tezli ya da tezsiz programlar için toplam dört yarıyıl süreyle kayıt dondurmak için başvurabilirsiniz. Bir defada ancak iki yarıyıl üst üste kayıt dondurabilirsiniz. Kayıt dondurmak için dönem başladıktan sonraki 7 hafta içerisinde Enstitü Yönetim Kurulu’na kayıt dondurma formu ve kayıt dondurma nedenini gösterir belge ile başvurmanız gerekir.

Başvurunuz kabul edildiğinde statünüz öğrenci sayfasında ‘on hold’ olarak değişir.
Öğrenci İşleri Kaydımı nasıl sildirebilirim? Lisans/ Önlisans öğrencilerimizin kayıt sildirme işlemleri için şahsen başvurması ya da noterden vekalet verdiğiniz kişinin başvurması gerekir. Kampüslerimizin Öğrenci İşleri Ofisi’ne başvurup bir form doldurarak işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz.
Lisansüstü Öğrencilerimiz Enstitü Yönetim Kurulu’na Mali İşler Ofisi tarafından onaylı kayıt sildirme formu ile başvuru yapabilirsiniz.
Öğrenci İşleri Kayıt için gerekli belgeler nelerdir? Kayıt için gerekli belgeleri ofisinize gelemediğim durumlarda nasıl ulaştırabilirim? Geçici mezuniyet belgesi, e-devlet mezun belgesi ya da diplomanın noter onaylı fotokopisi (Aslı görülmek suretiyle fotokopisi, aslı gibidir kopyası, noter onaylı örneği;Doktora programları için yüksek lisans diploması ya da geçici mezuniyet belgesi)
Lisans veya Yüksek Lisans derecesini yurt dışından alanlar için denklik belgesi
Resmi not dökümü (Transcript)
Güncel tarihli askerlik durum belgesi
ALES / GMAT / GRE Sonuç Belgesi (Doktora programlarına ve Tezli programlara kayıt olan veya Program tarafından sınav sonuç belgesi istenen adaylar için)
İngilizce / Dil yeterlik belgesi (Eğitim dili İngilizce olan Tezsiz Yüksek Lisans programları için, Tezli Yüksek Lisans programları için TOEFL ,YDS, e-YDS veya BİLET 3 sonucu, Doktora programları için TOEFL, YDS veya e-YDS sonucu )

Yabancı Uyruklu Öğrenciler için:


Lisans diplomasının noter onaylı fotokopisi (Doktora programları için yüksek lisans diploması )
YÖK onaylı diploma denklik belgesi
Resmi not dökümü (transkript)
GRE ya da GMAT belgesinin aslı (Program’ın talep etmesi halinde)
Pasaportun ilgili sayfalarının fotokopisi (kimlik bilgileri)

Belgeleri noter onayı bulunmak suretiyle kargo ile ofisimize iletebilirsiniz. Dosyanız hazırlanıp sizinle iletişime geçilecektir.

Adres: İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul Kampüsü
Eski Silahtarağa Elektrik Santralı
Kazım Karabekir Cad. No: 2/13 34060 Eyüp İstanbul
Öğrenci İşleri Kayıt olmak istediğim derslerin saatleri çakışıyor, bu derslere kayıt olabilir miyim? Danışmandan ve bölümden onay aldıktan sonra bu derslere kayıt yaptırmanızı öneririz.
Öğrenci İşleri Kayıt süreci nasıl ilerler? Başvurusu kabul edilen adaylar, evrak teslimi ve ödeme işlemleri için Lisansüstü Öğrenci İşleri Ofisi ve Mali İşler Ofisi ile iletişime geçebilirler.
Öğrenci İşleri Kredi kartı ile ödemelerde hangi anlaşmalı kartlar geçerlidir? Bonus, Shop & Miles, Flexi, Maximum, Cardfinans, Worldcard, Axess, Wings ve Fish
Öğrenci İşleri Lisansüstü programlara başvuru süreci nasıl ilerler? Programlara başvuru Üniversite tarafından belirlenen tarihlerde internet sitemizde yer alan başvuru formu doldurularak yapılır. Programlar başvurusunu tamamlayan adaylarla değerlendirme süreciyle ilgili iletişime geçerler.
Öğrenci İşleri Mazeret sınavı nedir, kimler başvurabilir? Final ve bütünleme sınavı için mazeret sınavı bütünleme sınavı sonrasında yapılır.

Mazeret başvurusu, sadece final sınavı ve yükseköğretim mevzuatı uyarınca bütünleme sınav hakkının verildiği hallerde bütünleme sınavı için yapılabilir. Ancak hem final hem de bütünleme sınavı için mazeret başvurusu yapılmaz.
Mazeret başvurusu, mazeretin kalktığı tarihi, sağlık nedenlerinde ise rapor süresinin bitimini izleyen üç gün içinde, matbu mazeret formu doldurularak ve gerekli belge ve rapor eklenerek Öğrenci İşleri Müdürlüğüne yapılır. Gerekli hallerde, belgelerin tamamlanması veya ibrazı için ilgili dekanlığın onayıyla ek süre verilebilir. Bu sürelerden sonra yapılan mazeret başvuruları dikkate alınmaz.
Öğrenci İşleri Müdürlüğü, başvuru süresinin ve verilmişse ek sürenin sonunda mazeret belgelerini; öğrenciye ilişkin bilgilerin, mazeret nedeninin ve talep edilen mazeret süresinin yer aldığı bir toplu liste ekinde Mazeret Komisyonuna iletir. Mazeret Komisyonu, yaptığı değerlendirme sonucunda aldığı kararları, Üniversite Yönetim Kuruluna sunar.
Üniversite Yönetim Kurulu tarafından onaylanan kararlar, Üniversite binalarında uygun şekilde ilan edilir.
Mazeret başvurularına ilişkin kararlara karşı, ilan tarihini izleyen günden başlamak üzere üç gün içinde Öğrenci İşleri Müdürlüğüne başvurularak itiraz edilebilir. İtirazlar, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir ve haklı nedenlerin bulunması halinde kabul edilir. itiraz üzerine verilen kararlar kesindir.
Mazeretlere ilişkin nihai kararlar gerekli işlemlerin yapılması için ilgili fakülte dekanlıklarına bildirilir. Mazeret bavurusu kabul edilen öğrencilere, mazeret sınavı hakkı ilgili yarıyıl içinde kullandırılır. Mazeret sınavına ilişkin ayrıntılar, ilgili öğretim üyesi ya da dekanlık tarafından belirlenir.
Öğrenci İşleri Mezuniyet başarı sıralamamı öğrenebilir miyim? Lisans/Önlisans Öğrencileri için;
Mezuniyet başarı sıralamanızı Öğrenci İşleri ofislerinden öğrenebilir ya da Öğrenci Sayfanız’dan belge talep işlemi ile “diğer” belgeler başlığından yazılı olarak talep edebilirsiniz.
Lisansüstü öğrencileri için ; Başarı sıralaması Üniversite tarafından hazırlanan bir yazı şeklinde bildirilir. Sıralama yazısı talep etmek için Lisansüstü Öğrenci İşleri Ofisi ile iletişime geçmeniz gerekmektedir. Başarı sıralamasını gösteren yazı yalnızca mezun öğrenciler için hazırlanmaktadır.
Öğrenci İşleri Mezuniyet şartları nelerdir? Lisans /Önlisasn Öğrencileri; Programının müfredatını en az 2,00 not ortalamasıyla tamamlayan ve genel not ortalaması da 2.00 ve üzeri olan öğrenciler mezuniyete hak kazanırlar.
Lisansüstü Öğrencileri; Program’a ait tüm dersleri tamamlayıp, tezi/projeyi teslim ettiğiniz ve 2,80 (doktora programları için 3,20) genel not ortalamasına sahip olduğunuz takdirde mezuniyete hak kazanırsınız.
Öğrenci İşleri Mezuniyet törenleri ne zaman yapılır ve kimler katılabilir? Mezuniyet töreninin düzenlendiği akademik yıl içerisinde mezun olma hakkı kazanan öğrencilerimiz katılabilirler. Mezuniyet törenleri her akademik yıl sonunda santralistanbul Kampüsü’nde yapılır ve düzenlenme tarihi 1 ay önceden sizlere bildirilir.
Öğrenci İşleri Notlarıma nasıl itiraz edebilirim? Lisans/Önlisans Öğrencilerimiz; Notlarının ilan edildiği tarihten itibaren en çok üç gün içinde “Maddi İtiraz Formu”nu doldurarak Öğrenci İşleri Ofisi’ne başvuruda bulunabilir.
Lisansüstü Öğrencilerimiz İlgili Program Direktörlüğü ve dersin öğretim görevlisi ile iletişime geçebilir veya ilgili Enstitü’ ye Maddi Hata İtiraz Formu ile başvurabilir.
Öğrenci İşleri Notlarımı ne zaman ve nereden görebilirim? Final sınavı notlarınızı Akademik Takvim’de belirtilen notların ilan günü itibariyle Öğrenci Sayfanız’da “Grade book” başlığı altında görebilirsiniz.
Öğrenci İşleri Öğrenci İşleri’nden hangi belgeleri alabilirim ve nasıl başvuruda bulunabilirim? Talep ettiğim belgeleri ne zaman alabilirim? Lİsans/Önlisans Öğrencilerimiz;

Öğrenci İşleri’nden öğrenci belgesi, not dökümü (transcript), İngilizce Hazırlık Programı’nı bitirdiğinize dair belge, disiplin belgesi ve ayrıca “diğer” seçeneğini kullanarak bölüm sıralamanızı gösteren belge, kayıt sildirme belgesi ve muhtemel mezuniyet tarihini gösterir belge alabilirsiniz

Öğrenci Belgesi, Disiplin Belgesi , Transcript, Hazırlık Muafiyet ve Hazırlık Başarı Belgesi başvurularınız için SIS sayfalarınızdan Belge Talep bölümünden ilgili belgeyi seçip talepte bulunabilirsiniz.

Belge talepleriniz Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) üzerinden (……@bilgiedu.net) adreslerinize e-posta olarak gönderilecektir ve Öğrenci İşleri tarafından basılı teslim yapılmayacaktır. İhtiyacınız halinde size gönderilen belgenizi basabilir veya isteyen kurumlara e-posta olarak gönderebilirsiniz.

Yukarıda belirtilen belgelerin dışında ihtiyacınız doğrultusunda “Diğer (Other)” seçeneğini kullanarak belge talebinizi oluşturabilirsiniz. Diğer seçeneğini kullanırken lütfen talep ettiğiniz belge hakkında “eklemek istedikleriniz “bölümünü doldurarak adet, dil, teslim alınacak kampüs seçeneklerini işaretlemeniz gerekmektedir.

Lisansüstü Öğrencilerimiz;


Lisansüstü Öğrenci İşleri’nden disiplin belgesi, öğrenci kimlik kartı, basılı diploma alabilirsiniz.
Not dökümünü (transcript) başvuru tarihinden 2 (iki) iş günü sonra, diğer belgeleri ise talep edilen tarihten 1(bir) iş günü sonra öğrenci sayfanızdaki e-imzalı belgelerim kısmından indirebilirsiniz.
Öğrenci İşleri Öğrenci kimliğimi nasıl ve nereden alabilirim? Öğrenci kimliğimi kaybettim. Nasıl yenileyebilirim? Yeni öğrencilerimizin kimlikleri Üniversitemiz’e kayıt işlemleri yapılırken verilmektedir. Öğrenci kimliğini kaybeden öğrencilerimiz, ilgili Öğrenci İşlerine (Lisans/Önlisans öğrencileri; santralistanbul Kampüsü Öğrenci İşleri Ofisi’nden | Lisansüstü öğrencileri santralistanbul Kampüsü Lisansüstü Öğrenci İşleri Ofisi’nden) yeni kimlik kartı talebinde bulunup yeni kimliğini alabilir. 2023-2024 Akademik Yılı’nın ilk haftası 2 Ekim-6 Ekim 2023 tarihleri arasında öğrenci kimliğini kaybetmiş öğrencilerimiz yeni kimlik kartlarını ücretsiz temin edebilirler. 9 Ekim'den itibaren ise öğrenci kimliğini kaybedip yeni kart talebinde bulunan öğrencilerin, öncelikle aşağıdaki İstanbul Bilgi Üniversitesi hesap numarasına açıklama kısmına öğrenci numaralarını yazarak 100 TL kart yenileme ücretini yatırmaları, ödeme dekontunu Öğrenci Muhasebesine onaylatmaları ve dekontu Öğrenci İşleri'ne iletmeleri gerekmektedir.

Yapı ve Kredi Bankası
IBAN: TR80 0006 7010 0000 0077 4809 97
Hesap Adı: İstanbul Bilgi Üniversitesi
Öğrenci İşleri Öğrenim ücretini ders kayıtlarından sonra ödersem, derslere kayıt yaptırabilir miyim? Öğrenim ücretini ödemeden ders kaydınızı yapabilmeniz mümkün değildir. Bu nedenle, en geç ders kaydı haftası öncesine kadar kayıt ücretinizi yatırmış olmanız gerekir. Geç ders kaydı için ara sınavların başlamasından bir hafta öncesine kadar dilekçe verebilirsiniz. Dilekçeleriniz Üniversite Yönetim Kurulu’nda kabul edildikten sonra ders kaydınızı yapabilirsiniz.

Geç ders kayıtları en erken add-drop döneminin bitiminden itibaren yapılabilir.
Öğrenci İşleri Ön koşul (prerequisite) nedir? Öğrencilerin programında yer alan bazı derslerin alınabilmesi için daha önceden alınmış ve geçilmiş olması gereken dersleridir. SIS (Öğrenci Sayfası) üzerindeki COURSE CATALOG başlığından derslerin içerikleri ve varsa kısıtları/koşulları görülebilir.
Öğrenci İşleri Onur ve Yüksek Onur Listesi nedir, nasıl girebilirim? Lisans öğrencileri için; Öğrenimlerini en çok sekiz yarıyılda, 3.50 veya daha yüksek GNO ile tamamlayanlar yüksek onur, 3.00 ile 3.49 arasında GNO ile tamamlayanlar onur listesine alınırlar. Bu durumlarını belirten özel bir belge kendilerine diplomaları ile birlikte verilir. Ancak, disiplin cezası almış olan öğrenciler bu listelere alınmazlar. Sekiz yarıyıllık sürenin hesaplanmasında uluslararası öğrenci değişim programı kapsamında yurtdışında okunan süreler dikkate alınmaz. Bu süre, İngilizce yeterliğini sağlayarak bahar yarıyılında lisans öğrenimine başlayan öğrenciler için dokuz yarıyıl olarak uygulanır.

Önlisans öğrencileri için; Öğrenimlerini en çok dört yarıyılda, 3.50 veya daha yüksek GNO ile tamamlayanlar yüksek onur, 3.00 ile 3.49 arasında GNO ile tamamlayanlar onur listesine alınırlar. Bu durumlarını belirten özel bir belge kendilerine diplomaları ile birlikte verilir. Ancak disiplin cezası almış olan öğrenciler bu listelere alınmazlar.
Öğrenci İşleri Ortalama yükseltme sınavı nedir? Tüm derslerden başarılı olmalarına rağmen, mezuniyet koşullarını yalnızca genel not ortalamalarının 2,00’nin altında olması yüzünden tamamlayamamış olan ve aynı dönemde ders kaydı yapmış olan öğrencilere, kendi seçecekleri bir dersten, genel not ortalamalarını 2,00 veya üstüne yükseltebilecek olmaları koşuluyla bir sınav hakkı verilir. Bu sınavda, en yüksek not bakımından bir kısıtlama uygulanmaz ve sınav sonucunda alınan not eski notun yerine geçer. Ek sınavda başarısız olan veya genel not ortalamalarını 2,00 veya üstüne çıkaramayan öğrenciler ders tekrarına ilişkin kurallara tabi olurlar. Ders kaydı olmayan öğrenciye sınav hakkı verilmez.
Öğrenci İşleri Özel izin (Consent) nedir? Bazı dersler özel bilgi birikimi gerektirebilir. Bu dersler için özel izin (consent) gerekir. İlgili dersin öğretim elemanıyla görüşerek “consent” alabilirsiniz. Ancak, “consent” almak derste yer açıldığı anlamına gelmez.
Öğrenci İşleri Özel öğrenci olarak belli derslere kayıt yaptırmam mümkün mü? Üniversitemizde sunulan bazı derslere, programın uygun görmesi üzerine özel öğrenci olarak kayıt yaptırabilirsiniz. Kayıt yaptırmak için herhangi bir üniversitede Lisansüstü öğrenci olmak koşulu ile program koordinatörü ve ilgili dersin öğretim görevlisinden onay alarak Enstitü Yönetim Kurulu’na dilekçe ile başvurabilirsiniz. Dilekçe ekinde güncel öğrenci belgesi ve transkript bulunmalıdır.
Öğrenci İşleri Sınamalı (“on probation”) durumdaki öğrenci kimdir? Herhangi bir yarıyıl sonunda Genel Not Ortalaması 1.75 in altında olan öğrenciler, izleyen yarıyıl boyunca sınamalı öğrenci sayılır. Sınamalı öğrenciye olağan kredi yükünden fazla kredi verilmez.
Öğrenci İşleri Sınav sonuçlarımı nasıl görürüm? Sınav sonuçlarına sayısal olarak verilen notun harf karşılığı şeklinde Öğrenci Sayfaları'ndan erişebilirsiniz. Henüz sınav sonucu açıklanmamış dersler IP, başarısız olunan dersler F şeklinde görülmektedir. Harf şeklinde görünen notların sayısal karşılığı aşağıdaki gibidir.

Yüksek Lisans öğrencileri için:

Harf karşılığı Sayısal değer Tanım

A 4.00 Pekiyi
A- 3.70 Pekiyi
B+ 3.30 İyi
B 3.00 İyi
B- 2.70 Orta
C+ 2.30 Koşullu geçer (Sadece Yüksek Lisans öğrencileri için geçerlidir, Doktora öğrencileri için geçerli değildir)
F 0 Başarısız
Öğrenci İşleri Tek ders sınavı nedir? Genel not ortalamaları en az 2,00 olup mezuniyet koşullarını yalnızca bir dersten (F) notu almış oldukları için yerine getiremeyen öğrencilere bu ders için ek bir sınav hakkı verilir. Genel not ortalamaları 2,00' nin altında olup yalnızca bir dersten (F) notu bulunan öğrencilere, bu dersten başarılı olmaları halinde genel not ortalamalarının 2,00 veya üstüne yükselmesi koşuluyla ek bir sınav hakkı verilir. Bu sınavda, en yüksek not bakımından bir kısıtlama uygulanmaz ve sınav sonucunda alınan not eski notun yerine geçer. Ek sınavda başarısız olan veya genel not ortalamalarını 2,00 veya üstüne çıkaramayan öğrenciler ders tekrarına ilişkin kurallara tabi olurlar.
Öğrenci İşleri Transkriptimi (Not Durum Belgesi) nasıl alırım? Aşağıdaki işlemler yapılarak SIS (Öğrenci Sayfası) üzerinden Not Durum Belgesi (Transcript) talep edilebilir.

SIS (Öğrenci Sayfası)”e girilir.
Belge Talep (Document Request)” menüsüne girilir.
Transcript” opsiyonu seçildikten sonra, “Yeni Belge (New Request)” butonuna basılır ve açıklamalar okunup onaylama kutucuğu işaretlendikten sonra “Kaydet (Save)” butonuna basılır.
Transkript talepleriniz her başvurunuz için tek bir dosyada hem Türkçe hem de İngilizce olarak Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) üzerinden adreslerinize (……@bilgiedu.net) e-posta olarak gönderilecektir.

Öğrenci İşleri tarafından basılı belge teslimi yapılmayacaktır.
Öğrenci İşleri Üniversitemizde Yaz Okulu / Yaz Okulunda kaç ders alabilirim? Yaz okulu takvimi ve ders bilgileri her yıl ilgili dönem öncesinde web’de yayınlanır.

Bir yaz öğretimi döneminde başka Yüksek Öğretim kurumlarının yaz okulları ile Üniversitenin yaz okullarından alınabilecek derslerin toplam sayısı bir akademik yılda üçü, toplam AKTS kredi karşılığı da 21'i aşamaz.