Görevli Öğrenci Programı

İstanbul Bilgi Üniversitesi lisans ve önlisans öğrencilerini kapsayan ve yarı zamanlı çalışma olanağı sağlayan bu program, öğrencilerin bir yandan eğitimini sürdürürken bir yandan da üniversite içindeki çalışma ortamında iş deneyimi kazanması ve bazı harcamalarını karşılayacak bir gelir elde etmesi temeline dayanır. Öncelikle ihtiyacı olan öğrenciler için uygulanmakla birlikte olanaklar el verdiği ölçüde diğer öğrencileri de kapsar. Ancak, bu programdan sadece TC vatandaşı öğrenciler yararlanabilirler. Programa katılan öğrenciler, üniversitenin iş tanımları yayınlanan ve öğrenci desteği alan birimlerinde görev yaparlar. Eğitimlerini aksatmayacak şekilde çalışan öğrencilere aylık olarak verilen ücretin yanı sıra yemek desteği de sağlanır.

Başvuru öncesinde iş tanımlarının dikkatle okunması önerilir. Başvuru formunun çıktısı doldurulup, Görevli Öğrenci Programı yetkilisine -karşılıklı görüşme yapılarak- teslim edilmelidir.

Sema Bozkır
Görevli Öğrenci Programı Sorumlusu

santralistanbul Kampüsü, ÇSM-109

İletişim : gorevliogrenciprogrami@bilgi.edu.tr


Görevli Öğrenci Programı kapsamında Öğrenci Çalıştırma Usul ve Esasları için tıklayın.

Görevli Öğrenci Başvuru Formu için tıklayın.

Görevli Öğrenci Programı Bilgilendirme ve İş Tanımları Metni için tıklayın.