Görevli Öğrenci Programı

İstanbul Bilgi Üniversitesi lisans ve önlisans öğrencilerini kapsayan ve yarı zamanlı çalışma olanağı sağlayan bu program, öğrencilerin bir yandan eğitimini sürdürürken bir yandan da üniversite içindeki çalışma ortamında iş deneyimi kazanması ve bazı harcamalarını karşılayacak bir gelir elde etmesi temeline dayanır. Öncelikle ihtiyacı olan öğrenciler için uygulanmakla birlikte olanaklar el verdiği ölçüde diğer öğrencileri de kapsar. Programa katılan öğrenciler, üniversitenin iş tanımları yayınlanan ve öğrenci desteği alan birimlerinde görev yaparlar. Eğitimlerini aksatmayacak şekilde çalışan öğrencilere aylık olarak verilen ücretin yanı sıra yemek desteği de sağlanır.

Başvuru öncesinde iş tanımlarının dikkatle okunması önerilir. Başvuru formu doldurulup imzalandıktan sonra Görevli Öğrenci Programı yetkilisine -karşılıklı görüşme yapılarak- teslim edilmelidir.
Başvuru Formu iki şekilde doldurulabilir:
1. Formun çıktısı alınıp elle doldurulabilir.
2. İnternet tarayıcısı ve Adobe Acrobat üzerinden dijital olarak doldurulabilir (çıktısı alınıp imzalanmalıdır).

Görevli Öğrenci Başvuru Formu için tıklayın.
Görevli Öğrenci Programı 2018-2019 Bilgilendirme ve İş Tanımları için tıklayın.
Görevli Öğrenci Programı kapsamında Öğrenci Çalıştırma Usul ve Esasları için tıklayın.


İletişim :
 
Görevli Öğrenci Programı Sorumlusu: Sema Bozkır (santralistanbul Kampüsü, ÇSM-109)
gorevliogrenciprogrami@bilgi.edu.tr